scroll down arrow

logo

O Nas

Jako zespół – mamy jasno określony wspólny cel, do którego dążymy. Charakteryzuje nas pełne i wzajemne zaangażowanie członków zespołu w wypełnianiu wspólnej misji. Jesteśmy elastyczni, kreatywni i twórczy. Jako grupa doceniamy informacje zwrotne. Wyróżnia nas umiejętność dobrej efektywnej współpracy oraz budowanie pozytywnego, przyjaznego klimatu w ośrodku. Kierujemy się dążeniem do osiągnięcia wewnętrznej harmonii, spokoju oraz poczucia bezpieczeństwa. Cechuje nas szacunek dla drugiego człowieka, akceptacja, tolerancja i chęć niesienia pomocy. To wszystko w atmosferze szczerości, zaufania i otwartości.

 

scroll down arrow


 

Terapia

Terapia Sport

Mindfulness

Biofeedback

scroll down arrow

Detoks

Przed właściwą terapią uzależnienia od środków psychoaktywnych możliwa jest detoksykacja organizmu.

Detoksykacja prowadzona jest pod nadzorem lekarza specjalisty a pacjent jest pod całodobową kontrolą. Czas trwania procesu detoksykacji uzależniony jest od stopnia nasilenia objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego (AZA):

 • Detoksykacja tradycyjna – od 6 do 10 dób,
 • detoksykacja krótka, przyśpieszona – od 3 do 5 dób,
 • detoksykacja ultrakrótka do 3 dni.

W rozwoju uzależnienia i systematycznego przyjmowania substancji dochodzi do zmiany aktywności ośrodkowego układu nerwowego. Mózg dostosowuje się do funkcjonowania w sytuacji stałej obecności tej substancji (alkoholu, narkotyku). W wyniku jej braku lub znacznego obniżenia w organizmie dochodzi do objawów zespołu abstynencyjnego i silnego pragnienia przyjęcia substancji o takim samym bądź podobnym działaniu celem złagodzenia nieprzyjemnych objawów.

Objawy zespołu abstynencyjnego najczęściej ustępują, w przypadku alkoholu, w przeciągu
6 do 24 godzin po zaprzestaniu picia, kiedy to poziom alkoholu we krwi spada lecz nie jest obniżony do zera.

W zespole abstynencyjnym występują objawy somatyczne, takie jak:

 • Wzrost ciśnienia tętniczego
 • Przyśpieszone czynności serca
 • Przyśpieszenie oddechu
 • Wzrost temperatury ciała
 • Rozszerzenie źrenic
 • Wymioty
 • Drżenie
 • Potliwość

Objawom somatycznym towarzyszą objawy psychopatologiczne, takie jak:

 • Pobudzenie psychoruchowe
 • Lęk
 • Niepokój
 • Bezsenność
 • Napięcie, drażliwość
 

scroll down arrow


 

Proces detoksykacji wpływa na łagodzenie zespołu abstynencyjnego i w/w objawów.

Głównym celem leczenia detoksykacyjnego jest: usunięcie uzależnienia fizjologicznego, złagodzenie a w konsekwencji eliminacja objawów abstynencyjnych. Daje możliwość zaangażowania pacjenta w dalszy proces terapeutyczny.

Detoksykacja to pierwszy krok do leczenia uzależnienia.