Nasza kadra


Nasz zespół terapeutyczny ma charakter interdyscyplinarny i składa się z psychoterapeutów, specjalistów terapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień, sport- terapeutów,  psychologów, lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek. Zatrudniamy również osoby do celów administracyjnych. Współpracujemy z wieloma placówkami, firmami i osobami fizycznymi, które nie są obojętne na los drugiego człowieka.

Agnieszka Wódkowska i Magdalena Sokół

Jesteśmy siostrami, które razem założyły i prowadzą Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp.  z o.o.
Mamy kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu firmy, kierowaniu zespołem oraz umiejętności myślenia strategicznego. Sformułowałyśmy misję oraz wizję naszego Ośrodka tak, aby była ona zgodna
z naszymi wartościami. Motyw przewodni jaki nam przyświecał  to gotowość do niesienia pomocy osobom uzależnionym, uwolnienie ich od cierpienia, przyniesienie ulgi im oraz ich rodzinom, umożliwienie im wyjścia z labiryntu uzależnień, odzyskanie wolności.  Udało nam się zebrać wspaniały i kompetentny zespół pracowników i osób współpracujących, którym nie jest obcy los i cierpienie drugiego człowieka. Zespół ten mocno zaangażował się w proces formułowania celów oraz misji i razem stworzyliśmy optymalne warunki dla pobytu pacjenta w ośrodku i przeprowadzenia procesu leczenia.

 

martyna-ceglowska

Martyna Cegłowska


Psycholog, absolwentka jednolitych studiów magisterskich
o specjalności Psychologia Kliniczna na Wydziale Pedagogiki
i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Terapeuta uzależnień, specjalista w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie przygotowania pedagogicznego. Terapeuta w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Centrum Zdrowia Araszkiewicz „Łaźnia Miejska” w Bydgoszczy. Optymistka, pozytywnie nastawiona do ludzi i świata. Wrażliwa i otwarta na potrzeby
i cierpienie innych. Gotowa pomóc w każdej sytuacji. Jest zafascynowana  osobami, z którymi pracuje. Motto życiowe: „Bądź realistą – zacznij marzyć”.

 

 

agnieszka-wodkowska

Agnieszka Wódkowska


Współwłaścicielka i założycielka Ośrodka Nefo Sp z.o.o.

Specjalista w Organizacji i Zarządzaniu,  absolwentka studiów magisterskich  o specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Terapeuta uzależnień, instruktor w trakcie certyfikacji. Terapeuta w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób
z Problemem Alkoholowym i Członków Ich Rodzin w Bądkowie.

Zdobyła też tytuł zawodowy pracownika socjalnego w 2007 roku, gdzie ukończyła Szkołę Pracowników Służb Społecznych
w Zespole Szkół Społecznych w Toruniu.

Od kilku lat aktywnie uczestniczy w organizowaniu projektów dotyczących działalności sfery publicznej. Stworzyła grupę projektową o nazwie „Uśmiech dziecka”, gdzie głównym celem jest rozwijanie zainteresowań dzieci
w wieku szkolnym, uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej, poprzez organizowanie im aktywnego spędzania czasu. Wolontariuszka w wielu fundacjach. Cechuje ją wielka wrażliwość i empatia. Praca
z drugim człowiekiem jest dla niej wyzwaniem a jednocześnie wielkim zaszczytem.

 

 

magdalena-sokol

Magdalena Sokół


Współwłaścicielka i założycielka Ośrodka NEFO Sp. z o.o.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku finanse
i bankowość na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu  Łódzkiego. Absolwentka Studium Podologicznego CLARENA w Warszawie. Właściciel
i prowadząca gabinet podologiczny Podo-Centrum
we Włocławku.

Praca w gabinecie dała mi możliwość rozwoju zdolności interpersonalnych, pozwoliła zrozumieć jak ważna jest empatia
i akceptacja drugiego człowieka oraz to jak pomoc niesiona drugiemu człowiekowi wzbogaca wewnętrznie nas samych.

W moim życiu – ćwiczę jogę, lubię wszelką aktywność fizyczną oraz samotne marsze w lesie – które pozwalają mi zajrzeć w głąb siebie, poukładać myśli i nasycić się dobrą energią wszechświata. Jestem zwolenniczką pracy z podświadomością, która prowadzi do zmiany błędnych przekonań w pozytywny sposób myślenia i kreowanie dobrej rzeczywistości. Lubię ludzi i czerpię ogromną radość z relacji z nimi. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe utwierdziło mnie w przekonaniu, że prawdziwe spełnienie przynosi praca, która wiąże się z niesieniem pomocy dla innych.

W Ośrodku Terapii Uzależnień zajmuję się sprawami administracyjnymi, organizacyjnymi, związanymi
z prowadzeniem ośrodka. Ponadto, koordynuję wprowadzanie elementów treningu mindfulness, jogi
i medytacji  w program uzupełniający terapię.

 

 

Aleksandra Sylwestrzak


Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji: ukończyła Szkołę Psychoterapii Uzależnień CARE BROK (akredytowaną przez PARPA), aktualnie odbywa super wizję
w Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu pod kierunkiem pani Elżbiety Rachowskiej superwizora PARPy.  Od kilku lat pracuje w Poradni i Oddziale Leczenia Uzależnień
w Radziejowie gdzie prowadzi krótkoterminową terapię grupową
i indywidualną z osobami uzależnionymi a także z osobami uwikłanymi w zależność z osobą uzależnioną czyli tzw. współuzależnionymi.

Cały czas  doskonali swój warsztat bo praca z człowiekiem nie może stać się rutyną. Dlatego właśnie rozpoczęła 4 letnią Szkołę Psychoterapii w nurcie poznawczo- behawioralnym.

Dodatkowe kompetencje:

  • pedagog o specjalności opiekuńczo – wychowawczej
  • podyplomowe studia z psychologii klinicznej
  • szkolenie w zakresie diagnozy i terapii pacjentów z podwójną diagnozą ze szczególnym uwzględnieniem uzależnionych pacjentów z zaburzeniami osobowości
  • kurs – pomoc osobie uzależnionej

W pracy z pacjentem stawiam przede wszystkim na relację terapeutyczną, której podstawowymi cechami są: autentyczność, akceptacja i empatia.

Wierzę, że dobra relacja to pierwszy krok do sukcesu.

 

 

jerzy-aleksander

Dr Jerzy Aleksander


Lekarz medycyny, właściciel firmy Ars-Medica, w ramach której od  2006 roku jest założycielem i prowadzącym  m.in. Dom Pomocy Społecznej oraz placówkę opiekuńczo- leczniczą. Jest lekarzem współpracującym z naszym ośrodkiem terapii uzależnień oraz dobrym duchem naszego przedsięwzięcia. Jest człowiekiem niezwykle kreatywnym, pomocnym, empatycznym, wrażliwym na krzywdę i cierpienie innych, budującym pozytywne relacje z otoczeniem.

 

 

Mariusz Kapłoniak


Praktyk uważności, trener Mindfulness, student ostatniego roku Studium Nauczycielskiego Mindfulness Based Stress Reduction (redukcji stresu opartej na uważności), zorganizowanego przez Institute for Mindfulness based Approaches i Fundację Polski Instytut Mindfulness. Założyciel Pracowni Uważności. Prowadzi warsztaty i kursy mindfulness oraz cykliczne spotkania pt. „Rozmowy o uważności i rozwoju”. Propagator uważnego i świadomego życia.

Z wykształcenia muzyk, menedżer. Przedsiębiorca, dla którego najważniejszym elementem organizacji jest człowiek i świadome relacje. Absolwent kursów takich jak mediacje cywilne, Mindfulness Based Stress Reduction, Serdeczna uważność, odosobnienia mindfulness. Obecnie poszerza wiedzę o ACT (terapia akceptacji i zaangażowania) oraz terapię uzależnień z elementami mindfulness.

Prywatnie ojciec dwójki dzieci, miłośnik gry na afrykańskich bębnach Djembey, pasjonat odkrywania świata dźwięków, pieszych i rowerowych wycieczek. Od kilku lat w procesie zmiany i rozwoju. Dzięki praktykom uważności przeszedł głęboką transformację. Wierzy, że każdy człowiek dzięki swojemu zaangażowaniu i wytrwałości oraz świadomej i uważnej pracy może zrozumieć swoje nawyki, tendencje, mechanizmy obronne i podnieść się z najgłębszych dolin cierpienia, dlatego dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu Mindfulness.