Blog

Aplikacje na smartfony do walki z uzależnieniem

Aplikacje na smartfony do walki z uzależnieniem

Walka z uzależnieniem to nie tylko kilkudniowy detoks, który pozwoli pozbyć się nałogu. To długi, a zarazem żmudny proces, który potrafi trwać przez całe życie uzależnionego.

Koniecznością jest znalezienie sobie narzędzi, które będą pomocne w walce z nałogiem. Wraz z rozwojem technologii, powstają także nowe możliwości przeprowadzania różnorodnych terapii. Jednym z elementów pomocniczych, które są stosowane podczas terapii dla uzależnionych, są aplikacje na smartfony do walki z uzależnieniem. Tworzone są w taki sposób, aby spełniać potrzeby osób, które zmagają się z uzależnieniem.

Aplikacje na smartfony do walki z uzależnieniem

Wytrwać w trzeźwości nie jest łatwo, dlatego warto szukać narzędzi, które pomogą w walce z nałogiem. Innowacyjne rozwiązania stosowane są także dla osób zmagających się z uzależnieniem. Nie powinien nikogo zatem dziwić fakt, że powstają aplikacje na smartfony, których zadaniem jest pomoc choremu. To bardzo intuicyjne programy, które są projektowane przy wsparciu merytorycznym ze strony doświadczonych terapeutów i lekarzy. Walka z uzależnieniami staje się dzięki nim prostsza, bo aplikacje w ogromnym stopniu wspierają w skutecznym budowaniu nowych, zdrowych nawyków.

Oto kilka, na które warto zwrócić uwagę!

Quitzilla – rzuć złe nawyki i uzależnienia

Jest to aplikacja, która bije rekordy popularności. Pozwala na regularne śledzenie postępów, jakie zachodzą podczas walki z uzależnieniem. Z Quitzillą nie tylko dbasz o samorozwój, lecz czekają na Ciebie także nagrody. Przykładem może być kwota 50 złotych, którą przeznaczałeś do tej pory na używki. Po tygodniu abstynencji aplikacja pozwoli Ci wybrać nagrodę w tymże przedziale finansowym, na którą zasłużyłeś za wytrwanie w trzeźwości! Aplikacja zapewnia także ogrom wsparcia dla uzależnionego i program motywacyjny mający na celu udzielenie pomocy w nagłej potrzebie powrotu do nałogu.

Osiągnięcia w procesie terapii uzależnień

Quitzilla sprawia, że walka z uzależnieniem staje się rodzajem metodycznego procesu. Potrafi rozniecić w użytkowniku potrzebę zdobywania nowych osiągnięć, ucząc w ten sposób między innymi zdrowych sposobów reagowania na bodźce, które mogłyby skutkować powrotem do nałogu. Ukoronowaniem przebytej drogi jest pokój trofeów, które otrzymuje się za każdy mały sukces. Dzięki zawartym w niej funkcjom możesz liczyć nie tylko na wsparcie, lecz także na monitorowanie przebiegu swojej abstynencji.

Helping hand

Jest to pierwsza aplikacja na rynku, której zadaniem jest niesienie pomocy psychologicznej każdemu, kto jej potrzebuje. Dedykowana nie tylko zaburzeniom psychicznym, takim jak depresja i stany lękowe. Jest pomocnym narzędziem także w walce z uzależnieniami. Do jej najważniejszych funkcji można zaliczyć pełne wsparcie psychoterapeutów i specjalistów. Istnieje także możliwość utrzymywania z nimi stałego kontaktu, co jest niezbędne w przypadku choroby nałogowej. Możesz liczyć nie tylko na kompleksowe podejście, lecz diagnozę i pełne wsparcie podczas walki z uzależnieniem.

Baza treści terapeutycznych związanych z uzależnieniami

Znajdziesz tam mnóstwo narzędzi mających na celu zrozumienie Twojego problemu i uporanie się z emocjami. Należą do nich różnego rodzaju materiały wideo, dedykowane wszystkim webinary i spotkania z różnego rodzaju specjalistami. Ogromną zaletą tej aplikacji jest możliwość wymiany wiadomości z innymi osobami, które borykają się z takim samym zaburzeniem, co przynosi ogrom pozytywnych skutków w trakcie terapii. Aplikacja jest darmowa, a także całkowicie anonimowa! Dzięki temu nie musisz obawiać się o swój wizerunek, a i tak otrzymasz pomoc, której być może potrzebujesz.

I am sober – jestem trzeźwy

Kolejna z aplikacji, które pomagają w walce z uzależnieniem. Ma za zadanie nie tylko monitorować przebieg Twojej abstynencji, lecz także motywować do pozostania w trzeźwości. Dodatkową jej zaletą jest pomoc w odnalezieniu drogi do budowania nowych i zdrowych nawyków. Zapewnia nie tylko motywację, lecz także możliwość komunikacji z innymi użytkownikami. Łatwiej jest wytrwać w trzeźwości, jeśli masz wsparcie osób, które zmagają się z takim samym problemem. Otrzymujesz wtedy zrozumienie, którego możesz nie doświadczyć od osoby nieposiadającej nałogów.

Codzienne wyzwania w walce z uzależnieniem

Aplikacja I am sober stawia Ci codzienne wyzwania, z których musisz zdać recenzje każdego dnia. Pozwala to na wyrobienie rutyny poprzez wykonywanie najprostszych czynności. Odciąga także od myśli, które kuszą do powrotu do nałogu.

Ważną jej zaletą jest także kalkulator oszczędności. Jest to swego rodzaju motywacja do wytrwania w trzeźwości, działająca poprzez pokazywanie Ci ile zaoszczędziłeś, nie wydając zasobów finansowych na swój nałóg. Twarde fakty w wielu wypadkach działają piorunująco na psychikę osoby mającej problemy z alkoholem. Co ważne, zaoszczędzone kwoty można wydać np. na sprzyjającą rozwojowi nagrodę, dzięki czemu walka z uzależnieniem stanie się dużo przyjemniejsza.

Alky Recovery

Jest to aplikacja, która powstała z myślą o osobach uzależnionych od alkoholu. Aplikacja ma za zadanie monitorować stan uzależnionego, jego postępy w walce, a także motywować do wytrwania w trzeźwości. Skonstruowana tak, aby dopasować się do potrzeb każdego, kto ma problem z uzależnieniem. Zawiera nie tylko biblioteczkę zagadnień, w której opisane są wszelkie terminy związane z problemem alkoholowym, lecz także dziennik uczuć i tzw. głodu, który może pojawić się w każdym etapie życia uzależnionego. Aplikacja stale się rozwija i od niedawna dostępna jest także możliwość regularnej konsultacji z terapeutą specjalizującym się w dziedzinie uzależnienia od alkoholu.

Technologia do walki z uzależnieniem

Walka z uzależnieniem to długa i wyboista droga, dlatego niezwykle istotne są narzędzia, które mają za zadanie pomóc. Wytrwanie w postanowieniu trzeźwości może być trudne dla każdego, dlatego warto chwytać się wszystkiego, co może być niezbędne. Z tego też powodu powstaje coraz to więcej aplikacji na smartfona do walki z uzależnieniem.

Zajrzyj również do naszej grupy, w której wspieramy się i dzielimy informacjami.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19