000000207706 Nasz numer w liście podmiotów leczniczych prowadzonych przez
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Blog

Bezsenność – przyczyny, skutki, leczenie

Bezsenność – przyczyny, skutki, leczenie

Brak snu to problem, z którym boryka się wiele osób — zarówno młodych, jak i w podeszłym wieku. Obecnie podaje się, że to nawet 35% społeczeństwa. Niemal zawsze negatywnie wpływa to na nasze samopoczucie, regenerację i może wywoływać wiele chorób. Jednak warto zdawać sobie sprawę z tego, że bezsenność można leczyć. Poznaj całą prawdę związaną z zaburzeniami snu.

 

Rola snu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu

 

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że sen to naturalny proces, który jest niezbędny dla każdego człowieka. Zmienia się jedynie zapotrzebowanie na niego — badania pokazują, że najwięcej snu potrzebują nastolatkowie często nawet 9-12h, a wraz z wiekiem ten wskaźnik się obniża i seniorom wystarcza już zaledwie 5-7h. Dorośli powinni spać ok. 7-8h.

W trakcie snu tkanki mają szansę na regenerację po ciężkim dniu oraz dochodzi do uzupełnienia hormonów. Stabilizują się także procesy metaboliczne oraz reguluje się ciśnienie krwi. Co ciekawe zdrowy sen pełni też kluczową rolę dla naszej psychiki, dlatego zjawisko bezsenności staje się z różnych względów szczególnie niebezpieczne.

Bezsenność – przyczyny

 

Istnieje naprawdę wiele różnych powodów, które sprawiają, że musimy walczyć z bezsennością. Oto kilka tych najpopularniejszych:

 • wpatrywanie się do późnych godzin wieczornych w wyświetlacz telefonu czy w ekran telewizora,
 • jedzenie zbyt obfitych posiłków tuż przed snem,
 • drzemanie w ciągu dnia,
 • stres — krótko lub długotrwały,
 • picie zbyt dużej ilości napojów z kofeiną czy teiną.

Jednak zaburzenia snu mogą być objawem różnych chorób — w tym układu krążenia czy układu hormonalnego. Oprócz tego wskazują często na zaburzenia psychiczne, takie jak depresja bądź też nerwica. Nigdy nie można bagatelizować bezsenności, gdyż może pogłębić istniejące już problemy zdrowotne.

Do tego może wynikać również z trudności w zasypianiu, często występujących nocnych koszmarów lub ze zbyt lekkiego snu.

 

Skutki bezsenności — zacznij działać, zanim będzie za późno

 

Bezsenność sprawia, że czujemy się ciągle śpiący, nerwowi, osłabieni i rozdrażnieni. Zmniejsza się też nasza koncentracja, co ma znaczenie, kiedy pracujemy umysłowo, uczymy się do egzaminów czy prowadzimy samochód.

Wśród innych skutków bezsenności można wytypować również mniejszą wydolność układu krążenia oraz obniżony metabolizm, co znacząco zwiększa ryzyko otyłości.

Istnieje szereg innych skutków, które często towarzyszą osobom, które przez kilka nocy z rzędu czy nawet jeszcze więcej nie wysypiają się lub w ogóle nie śpią, oto one:

 • problemy z widzeniem — halucynacje, pieczenie czy swędzenie oczu,
 • agresywność,
 • ryzyko wystąpienia schorzeń układu krążenia, oddechowego czy pokarmowego,
 • obniżenie odporności,
 • zaburzenie nastroju,
 • zaburzenia lękowe, obniżenie jakości życia zawodowego czy towarzyskiego.

Co roku notowanych jest wiele wypadków, które zdarzyły się z powodu braku snu u kierowców. Niejednokrotnie prowadziły one do katastrofalnych skutków. Zresztą dotyczy to zarówno wypadków drogowych, jak i zawodowych. Przemęczony organizm z obniżonymi funkcjami poznawczymi oraz koncentracją nie jest w stanie odpowiednio skupić się na swoich zadaniach, przez co stanowi zagrożenie dla siebie oraz dla otoczenia.

Jak leczyć bezsenność?

 

Tak naprawdę nawet krótkotrwała bezsenność powinna być zgłoszona lekarzowi — najpierw interniście. Być może okaże się, że to chwilowy problem, który szybko minie, ale istnieje też prawdopodobieństwo, że jest sygnałem ostrzegawczym dla organizmu. Dlatego nie można bagatelizować bezsenności.

Na samym początku postaraj się wdrożyć wybrane poniżej metody, które pomagają w zasypianiu i w spokojnym śnie:

 • uprawiaj aktywność fizyczną w drugiej części dnia,
 • zażyj tabletkę z melatoniną na sen,
 • 30 minut przed snem zrezygnuj z korzystania z elektroniki,
 • posłuchaj relaksującej muzyki,
 • wypij melisę,
 • dopasuj materac do własnych preferencji.

Jeśli pomimo stosowania tych wskazówek, nadal nie możesz zasnąć, to udaj się do lekarza. Prawdopodobnie skieruje Cię on na badania. Cały czas musisz zdawać sobie sprawę z tego, że problem nie musi dotyczyć kwestii fizycznych, ale właśnie psychicznych. Dlatego też zastanów się, czy w ostatnim czasie czujesz większe napięcie niż zazwyczaj, a może w Twoim życiu zdarzyło się coś szczególnie stresującego, z czym niekoniecznie dobrze sobie radzisz. Wszystko to może być pewną wskazówką dla specjalisty. Coraz więcej osób leczy bezsenność podczas psychoterapii, gdyż kłopoty z zasypianiem mają u nich związek z zaburzeniem psychicznym.

Najczęściej podejmowane jest jedno z trzech metod leczenia:

behawioralne — poprawa higieny snu, uspokojenie organizmu i prawidłowe przygotowanie się do snu, ale też chodzenie na terapię,

farmakologiczne — przyjmowanie medykamentów,

przyczynowe — znalezienie źródła problemu ze snem, być może przyczyną jest depresja czy zaburzenia lękowe, w leczeniu, których powinien pomóc psychiatra.

Dlatego właśnie nie da się z góry ustalić jednego i do tego idealnego sposobu leczenia bezsenności. Każdy przypadek jest inny, dlatego metody tak bardzo różnią się od siebie. Najważniejsze jest to, żeby nie bagatelizować kłopotów z zasypianiem już na samym początku

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19