Lifestyle

Terapia gniewu – jak skutecznie radzić sobie ze złością?

Terapia gniewu – jak skutecznie radzić sobie ze złością?

Wszyscy doświadczamy w naszym życiu gniewu z różnych przyczyn – sytuacji poza naszą kontrolą, problemów osobistych, zmęczenia, stresu, złych wspomnień czy czynników psychologicznych. Niekontrolowana złość i agresja mogą mieć poważne konsekwencje i negatywnie wpływać na jakość Twojego życia oraz relacje z innymi. Jak więc powinna wyglądać skuteczna terapia gniewu i co warto o niej wiedzieć? Przeczytaj […]

Czytaj Dalej

Czy stres zawsze jest szkodliwy dla zdrowia?

Czy stres zawsze jest szkodliwy dla zdrowia?

Bezstresowe życie – marzenie większości osób w XXI wieku. Jednak czy życie bez stresu byłoby możliwe? Czy stres jest dla nas wyłącznie szkodliwy? Mimo powszechnej dość krzywdzącej opinii, stres ma także bardzo pozytywny wpływ na nasz organizm. To on motywuje do działania w sytuacjach stresowych. Pozwala nam na szybką reakcję podczas zagrożenia, a nawet wspomaga […]

Czytaj Dalej

Jakie są różnice między fobią społeczną a introwersją?

Jakie są różnice między fobią społeczną a introwersją?

Introwertyzm jest bardzo często mylony z fobią społeczną. Osoby introwertyczne często oceniają swoje zachowania lękowe jako normę, która jest efektem ich temperamentu. Jednak większość z nich jest w błędzie. Unikanie kontaktu z nowymi ludźmi czy chorobliwy strach przed zadzwonieniem do obcej osoby nie są zachowaniami, które można zaliczyć do norm. Są to zaburzenia lęku społecznego, […]

Czytaj Dalej

Dlaczego FOMO, skoro można być JOMO?

Dlaczego FOMO, skoro można być JOMO?

Czym jest irracjonalny strach zwany FOMO? Postęp cywilizacyjny popchnął nas do czasów, w których każdego, kto nie ma konta na mediach społecznościowych uznaje się za osobę wycofaną bądź nawet dziwną. Posiadanie Facebooka, Twittera czy Instagrama stało się częścią naszej tożsamości internetowej, naszego wizerunku online o który często dbamy bardziej niż o życie offline. Zamiast zadzwonić […]

Czytaj Dalej

Jak zakończyć toksyczną relację?

Jak zakończyć toksyczną relację?

Toksyczne relacje to nie tylko związki, w których dochodzi do przemocy fizycznej. To także relacje, w których pojawia się manipulacja, kłamstwa, czy też podkopywanie poczucia własnej wartości. Toksycznym partnerem może być zarówno kobieta, jak i mężczyzna, a w niektórych przypadkach oboje mogą być dla siebie wzajemnie toksyczni. Jeśli przebywasz w przemocowym lub dysfunkcyjnym związku i […]

Czytaj Dalej

Pasja – najlepsze lekarstwo na samotność

Pasja – najlepsze lekarstwo na samotność

Samotnym może czuć się każdy człowiek, niezależnie od wieku, czy też sytuacji życiowej, w której się znajduje. Poczucie osamotnienia dotyka bogatych, biednych, nieśmiałych, czy też towarzyskich. Samotność potrafi zapukać do drzwi każdego. Warto znać sposoby na to, aby nie była aż tak częstym gościem w życiu. Co sprawia, że czujemy się samotni? Aby pozbyć się […]

Czytaj Dalej

Praktyka wdzięczności – jak doceniać to, co mamy?

Praktyka wdzięczności – jak doceniać to, co mamy?

W dobie ciągle rozwijającego się internetu, w którym królują social media, a w nich wyidealizowany kanon pięknego życia, coraz więcej osób popada w różnego rodzaju zaburzenia. Życie w ciągłym stresie, lub pędzie po lepsze jutro, skutkować może tragicznymi następstwami. Należy dbać o własne zdrowie, zarówno psychiczne i fizyczne, warto więc przystanąć na chwilę i spróbować […]

Czytaj Dalej

Wpływ sztuki na zdrowie psychiczne i walkę z uzależnieniem – dla stalowezdrowie.pl

Wpływ sztuki na zdrowie psychiczne i walkę z uzależnieniem – dla stalowezdrowie.pl

W naszym ośrodku wierzymy, że sztuka niesie za sobą działanie terapeutyczne i jest w stanie pomóc w leczeniu – również uzależnień. Badania naukowe także potwierdzają zbawienny wpływ sztuki na zdrowie psychiczne. Poprzez tworzenie uczymy się wyrażać swoje emocje, dajemy im upust, zrzucamy napięcie i skupiamy się na chwili obecnej. Jest to szczególnie ważne w trudnych […]

Czytaj Dalej

Dlaczego warto praktykować samowspółczucie? – artykuł dla portalu 123zdrowie.pl

Dlaczego warto praktykować samowspółczucie? – artykuł dla portalu 123zdrowie.pl

Dla portalu 123zdrowie.pl napisaliśmy artykuł na temat wartości samowspółczucia, czyli życzliwości względem samego siebie. W erze mediów społecznościowych oraz “ludzi sukcesu” bardzo często stawiamy sobie ogromnie wysokie wymagania, pełnimy rolę swoich najsurowszych sędziów, biczujących się za każde potknięcie na drodze do nierealnie wysoko postawionych celów. Łatwo zapominamy o tym, że i dla samego siebie warto […]

Czytaj Dalej

Jak zadbać o zdrowie psychiczne w trakcie kolejnego lockdownu?

Jak zadbać o zdrowie psychiczne w trakcie kolejnego lockdownu?

W obecnej sytuacji, po ponad roku od rozpoczęcia pandemii z jednej strony może się wydawać, że potrafimy już zadbać o swoje zdrowie psychiczne w trakcie lockdownu, gdyż oswoiliśmy się z sytuacją. Z drugiej jednak strony przedłużający się stan stresu, gdy nie wiemy, kiedy świat wróci do takiego, jakim go znaliśmy sprzed pandemii, może wpływać bardzo […]

Czytaj Dalej

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19