Blog

Czy to już uzależnienie od mediów społecznościowych?

Czy to już uzależnienie od mediów społecznościowych?

W dobie stałego rozwoju technologii coraz większą rolę odgrywają media społecznościowe. Spędzamy mnóstwo czasu na różnego rodzaju portalach, forach internetowych, czy też korzystając z aplikacji umożliwiających kontakt ze znajomymi. Jak wiadomo, człowiek jest w stanie uzależnić się od wszystkiego, co wiąże się z tym, iż media społecznościowe można dodać do listy rzeczy, które mogą być […]

Czytaj Dalej

Co stanie się z Twoim organizmem, gdy przestaniesz pić?

Co stanie się z Twoim organizmem, gdy przestaniesz pić?

Całkowite wykluczenie alkoholu z życia wiąże się z wieloma następstwami, zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi. Wpływ ma na to ogrom czynników, a najważniejszym z nich jest ilość spożywanego alkoholu, jak i częstotliwość jego konsumpcji. Co stanie się z Twoim organizmem, gdy przestaniesz pić? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz poniżej! Pierwszy krok to początek! Choć wydawać […]

Czytaj Dalej

Jak zakończyć toksyczną relację?

Jak zakończyć toksyczną relację?

Toksyczne relacje to nie tylko związki, w których dochodzi do przemocy fizycznej. To także relacje, w których pojawia się manipulacja, kłamstwa, czy też podkopywanie poczucia własnej wartości. Toksycznym partnerem może być zarówno kobieta, jak i mężczyzna, a w niektórych przypadkach oboje mogą być dla siebie wzajemnie toksyczni. Jeśli przebywasz w przemocowym lub dysfunkcyjnym związku i […]

Czytaj Dalej

Gdy tracimy kontrolę nad własnym życiem. Gdzie szukać pomocy w walce z uzależnieniem? – Artykuł dla Radio Pogoda

Gdy tracimy kontrolę nad własnym życiem. Gdzie szukać pomocy w walce z uzależnieniem? – Artykuł dla Radio Pogoda

Trudności w życiu codziennych dla jednych są motywacją, drugich zaś prowadzą do kryzysów  zdrowia psychicznego, załamań, uzależnień. Z czego wynika ta zależność? Właśnie z naszych zasobów osobistych. Zasoby wewnętrzne wynikają z osobowości, charakteru danego człowieka. W podatności na uzależnienie ważną rolę odrywa poczucie własnej wartości oraz skuteczności. Zasoby zewnętrzne natomiast są efektem interakcji z innymi ludźmi. […]

Czytaj Dalej

Pasja – najlepsze lekarstwo na samotność

Pasja – najlepsze lekarstwo na samotność

Samotnym może czuć się każdy człowiek, niezależnie od wieku, czy też sytuacji życiowej, w której się znajduje. Poczucie osamotnienia dotyka bogatych, biednych, nieśmiałych, czy też towarzyskich. Samotność potrafi zapukać do drzwi każdego. Warto znać sposoby na to, aby nie była aż tak częstym gościem w życiu. Co sprawia, że czujemy się samotni? Aby pozbyć się […]

Czytaj Dalej

Czy wyjście z uzależnienia o własnych siłach jest możliwe?

Czy wyjście z uzależnienia o własnych siłach jest możliwe?

Uzależnienie to ciężka i długa walka, którą chory toczy sam ze sobą. Wyjście z nałogu jest niekiedy bardzo trudne. Nie oznacza to jednak niemożliwości tego zrobienia, wręcz przeciwnie – jeśli uzależniony ma silną wolę, jest w stanie tego dokonać. Od tego, jak wyglądać będzie proces leczenia, zależne jest wiele czynników. Istotne jest pytanie, które zadaje […]

Czytaj Dalej

Duchowość w walce z uzależnieniem – jak może pomóc?

Duchowość w walce z uzależnieniem – jak może pomóc?

Nie od dziś wiadomo, że wiara jest niezwykle istotnym czynnikiem w walce z uzależnieniem. Wytrwanie w trzeźwości jest ogromnie ciężkie, w szczególności dla kogoś, kto nie ma oparcia w bliskich, lub nie może oczekiwać pomocy z zewnątrz. Jak duchowość może wspierać w walce z uzależnieniem? Odpowiedź można znaleźć poniżej. Wiara czyni cuda! Podjęcie leczenia choroby, […]

Czytaj Dalej

Muzykoterapia – jak działa i jakie korzyści z niej płyną?

Muzykoterapia – jak działa i jakie korzyści z niej płyną?

W dzisiejszych czasach zaobserwować można stale rosnący trend, promujący tryb życia, który wiąże się z nadmiarem obowiązków, gonitwą za lepszym jutrem, a także nadmierną ilością stresu. Skutkuje to coraz częściej różnego rodzaju zaburzeniami, a nawet traumami, które mogą przerodzić się w poważne choroby. Niezwykle istotne jest dbanie o własne zdrowie psychiczne, dlatego nie warto zwlekać […]

Czytaj Dalej

Anonimowi Alkoholicy – co daje nam życie we wspólnocie?

Anonimowi Alkoholicy – co daje nam życie we wspólnocie?

Wspólnota Anonimowych Alkoholików, w skrócie AA, powstała po to, aby nieść odpowiednią pomoc dla ludzi, którzy zmagają się z uzależnieniem od alkoholu. Terapia stosowana w przypadkach uzależnień musi być dobrana do potrzeb pacjenta, a także problemów, z jakimi się zmaga. Uzależnienie alkoholowe bywa utrapieniem dla wielu rodzin, jednakże można sobie z nim poradzić. Anonimowi Alkoholicy […]

Czytaj Dalej

Praktyka wdzięczności – jak doceniać to, co mamy?

Praktyka wdzięczności – jak doceniać to, co mamy?

W dobie ciągle rozwijającego się internetu, w którym królują social media, a w nich wyidealizowany kanon pięknego życia, coraz więcej osób popada w różnego rodzaju zaburzenia. Życie w ciągłym stresie, lub pędzie po lepsze jutro, skutkować może tragicznymi następstwami. Należy dbać o własne zdrowie, zarówno psychiczne i fizyczne, warto więc przystanąć na chwilę i spróbować […]

Czytaj Dalej

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19