Blog

Wpływ sztuki na zdrowie psychiczne i walkę z uzależnieniem – dla stalowezdrowie.pl

Wpływ sztuki na zdrowie psychiczne i walkę z uzależnieniem – dla stalowezdrowie.pl

W naszym ośrodku wierzymy, że sztuka niesie za sobą działanie terapeutyczne i jest w stanie pomóc w leczeniu – również uzależnień. Badania naukowe także potwierdzają zbawienny wpływ sztuki na zdrowie psychiczne. Poprzez tworzenie uczymy się wyrażać swoje emocje, dajemy im upust, zrzucamy napięcie i skupiamy się na chwili obecnej. Jest to szczególnie ważne w trudnych […]

Czytaj Dalej

Dlaczego warto praktykować samowspółczucie? – artykuł dla portalu 123zdrowie.pl

Dlaczego warto praktykować samowspółczucie? – artykuł dla portalu 123zdrowie.pl

Dla portalu 123zdrowie.pl napisaliśmy artykuł na temat wartości samowspółczucia, czyli życzliwości względem samego siebie. W erze mediów społecznościowych oraz “ludzi sukcesu” bardzo często stawiamy sobie ogromnie wysokie wymagania, pełnimy rolę swoich najsurowszych sędziów, biczujących się za każde potknięcie na drodze do nierealnie wysoko postawionych celów. Łatwo zapominamy o tym, że i dla samego siebie warto […]

Czytaj Dalej

Jak zadbać o zdrowie psychiczne w trakcie kolejnego lockdownu?

Jak zadbać o zdrowie psychiczne w trakcie kolejnego lockdownu?

W obecnej sytuacji, po ponad roku od rozpoczęcia pandemii z jednej strony może się wydawać, że potrafimy już zadbać o swoje zdrowie psychiczne w trakcie lockdownu, gdyż oswoiliśmy się z sytuacją. Z drugiej jednak strony przedłużający się stan stresu, gdy nie wiemy, kiedy świat wróci do takiego, jakim go znaliśmy sprzed pandemii, może wpływać bardzo […]

Czytaj Dalej

Dlaczego inteligencja emocjonalna jest tak ważna?

Dlaczego inteligencja emocjonalna jest tak ważna?

Czemu niektórzy ludzie, mimo mniejszej wiedzy, umiejętności czy doświadczenia, ale za to towarzyscy (często określani mianem „wygadani”) potrafią odnosić większe sukcesy niż ci merytorycznie bez zarzutu, ale bez polotu towarzyskiego? Odpowiedź jest dosyć prosta – mają oni coś, co jest ogromnie ważne w kontaktach z innymi ludźmi czyli wysoki poziom inteligencji emocjonalnej. Czym właściwie jest […]

Czytaj Dalej

Co zrobić, jeśli Twój partner nie chce podjąć leczenia uzależnienia?

Co zrobić, jeśli Twój partner nie chce podjąć leczenia uzależnienia?

Uzależnienie partnera to ogromnie trudny problem. W obecnych czasach istnieje coraz więcej substancji, które mogą potencjalnie uzależniać, a co za tym idzie coraz więcej osób ulega uzależnieniom. Co istotne, osoby uzależnione krzywdzą nie tylko siebie, ale także partnera, rodzinę, osoby bliskie, które stają się w ten sposób osobami współuzależnionymi. Często bliscy chorego starają się zrobić […]

Czytaj Dalej

Jak zwiększyć poczucie własnej wartości?

Jak zwiększyć poczucie własnej wartości?

Poczucie własnej wartości stanowi istotny filar każdego człowieka i tak naprawdę wyznacza ono nasze działania, motywuje nas do podjęcia ważnych dla nas wyzwań, a co więcej pozwala nam wytrwać w swoich dążeniach. Pewność siebie warunkuje również nasz rozwój emocjonalny i osobisty. Gdy nasza samoocena jest wysoka i niezachwiana jesteśmy w stanie przenosić góry, bo jesteśmy […]

Czytaj Dalej

Jak rozmawiać o swoim uzależnieniu od alkoholu?

Jak rozmawiać o swoim uzależnieniu od alkoholu?

Uzależnienie od alkoholu jest często nazywane chorobą rodziny, gdyż cierpi nie tylko alkoholik, ale całe jego otoczenie nazywane współuzależnionymi. Dlatego też tak ważna jest rozmowa o uzależnieniu z bliskimi, której przeprowadzenie wcale nie jest łatwym zadaniem. Istotne jest, że w momencie, gdy uzależniony zaczyna myśleć o podjęciu rozmowy z najbliższymi to wskazuje to na dojrzałe […]

Czytaj Dalej

Zespół Abstynencyjny. Czy jest groźny dla zdrowia?

Zespół Abstynencyjny. Czy jest groźny dla zdrowia?

Choć najbardziej popularną radą, jaką słyszą osoby chcące wyjść z nałogu, jest określenie: idź na terapię, to wcześniej jest coś jeszcze. Za dwoma wyrazami – rzuć alkohol, kryje się cała masa zdarzeń w organizmie, które nie do końca są przyjemne. Ale są konieczne, by iść dalej i uwolnić się od nałogu. AZA czyli alkoholowy zespół […]

Czytaj Dalej

Detoks – w domu czy w ośrodku?

Detoks – w domu czy w ośrodku?

Detoks to jedno z ulubionych stwierdzeń wszystkich osób które chcą żyć zdrowo. Polega działaniu zmierzającym do usunięcia z organizmu wszystkich szkodliwych substancji i zastąpienia ich witaminami i minerałami. Tak właśnie wygląda detoks alkoholowy. Detoks w domu Po pierwsze, należy bezwzględnie trzymać się wyznaczonych na początku postanowień. Jeżeli jest to detoks od alkoholu, usuń z domu […]

Czytaj Dalej

Jak poradzić sobie z uzależnieniem twojego dziecka?

Jak poradzić sobie z uzależnieniem twojego dziecka?

Internet. Alkohol. Narkotyki. Pornografia. To tylko cztery, z całej gamy rzeczy, od których może być uzależnione twoje dziecko. Co zrobić, gdy zauważasz, że wpada w szpony nałogu? Jak reagować, by z jednej strony rozwiązać problem, a z drugiej nie zwariować? Uzależnienie dziecka, po czym rozpoznać? Znany psycholog, Mark Griffiths wyróżnił sześć symptomów uzależnienia. Zostały one […]

Czytaj Dalej

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19