Uzależnienia

Jakie są najczęstsze przyczyny lekomanii?

Jakie są najczęstsze przyczyny lekomanii?

Czy wiesz, że długotrwałe nadużywanie farmaceutyków, czyli lekomania, jest jednym z najpowszechniejszych uzależnień XXI wieku? Z roku na rok pacjenci realizują coraz więcej recept. Wzrasta popyt zarówno na medykamenty przepisywane przez lekarzy, jak i te, które są powszechnie dostępne. Zastanawiasz się, czy łatwo jest poddać się temu niebezpiecznemu nałogowi? Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem. […]

Czytaj Dalej

Uzależnienie od Internetu – pierwsze symptomy i sposoby zapobiegania

Uzależnienie od Internetu – pierwsze symptomy i sposoby zapobiegania

Współczesny świat nieodłącznie wiąże się z internetem i zaglądaniem do sieci – z tych możliwości korzystają coraz młodsi użytkownicy i choć powszechnie uznaje się, że rozwój technologiczny niesie ze sobą wiele zalet, warto pamiętać także o wynikających z niego zagrożeniach. Jednym z nich jest uzależnienie od telefonu i komputera, portali społecznościowych i gadżetów elektronicznych. Sprawdź, […]

Czytaj Dalej

Alkoholizm wysokofunkcjonujący – ukryta forma nałogu

Alkoholizm wysokofunkcjonujący – ukryta forma nałogu

Stereotypowe spojrzenie na alkoholizm sprawia, że społeczeństwo nie ma świadomości istnienia wysokofunkcjonującej odmiany tej choroby. I choć niesie ona za sobą podobne, destrukcyjne skutki nadużywania alkoholu, często jest bagatelizowana i negowana, ponieważ nie wpisuje się w powszechnie przyjęty obraz osoby uzależnionej – bezrobotnej, biednej czy zaniedbanej. Warto zatem dowiedzieć się, jak rozpoznać problem alkoholowy w […]

Czytaj Dalej

Syndrom FOMO – niebezpieczna choroba cywilizacyjna?

Syndrom FOMO – niebezpieczna choroba cywilizacyjna?

Współczesny świat jest zdominowany przez zdobycze innowacyjnych technologii. Niemal każdy człowiek z nich korzysta i nie wyobraża sobie dnia bez telefonu, komputera czy dostępu do mediów społecznościowych. I choć obecnie wydaje się to normą, istnieje granica, po przekroczeniu której można mówić o uzależnieniu. Określa się ją mianem syndromu FOMO. Poznaj jego objawy i sprawdź, gdzie szukać […]

Czytaj Dalej

Uzależnienie od partnera – jak skutecznie się z niego wyzwolić?

Uzależnienie od partnera – jak skutecznie się z niego wyzwolić?

Idealne związki nie istnieją – co do tego nie ma żadnych wątpliwości, w każdej relacji pojawiają się konflikty i nad każdą trzeba systematycznie pracować. Są jednak sytuacje, w których partnerstwo staje się toksyczne i zamiast radości, daje cierpienie. Sprawdź, na czym polega uzależnienie emocjonalne od drugiej osoby, jak skutecznie się wyzwolić i na czym polega […]

Czytaj Dalej

Na czym polega detoksykacja alkoholowa?

Na czym polega detoksykacja alkoholowa?

Jednym z kluczowych etapów leczenia alkoholizmu jest detoksykacja – koniecznie trzeba ją przeprowadzić, aby przygotować organizm do dalszej terapii i oczyścić go z toksyn. Ma ona duże znaczenie dla zniwelowania fizycznych objawów zespołu abstynencyjnego oraz wpływa na uzupełnienie elektrolitów, soli mineralnych i witamin. Dowiedz się, czym jest detoks alkoholowy, na czym polega i dlaczego stanowi […]

Czytaj Dalej

Uzależnienie od hazardu – przyczyny, objawy i sposoby leczenia

Uzależnienie od hazardu – przyczyny, objawy i sposoby leczenia

Nałogowy hazard jest uzależnieniem behawioralnym, który pod względem mechanizmu działania można porównać do narkomanii. Osoby uzależnione od gier podczas grania czują się jak na haju i nie są w stanie przestać grać, pomimo coraz poważniejszych skutków swojego nałogu – utraty majątku, pracy, rodziny i w końcu też zdrowia. Sprawdź, jak rozpoznać problem i jak w jego wyleczeniu […]

Czytaj Dalej

Jakie są najczęstsze objawy uzależnienia od narkotyków?

Jakie są najczęstsze objawy uzależnienia od narkotyków?

Narkomania jest problemem, o którym rzadko się mówi w mediach i wśród znajomych. Uzależnienie od narkotyków dotyka jednak wiele osób i to zarówno młodzież, jak i dorosłych. Jeśli podejrzewasz, że może ono dotyczyć Ciebie lub Twoich bliskich, dowiedz się, jak je rozpoznać i jaką pomoc zapewni Ci nasz ośrodek terapii uzależnień.    Spis treści Uzależnienie […]

Czytaj Dalej

Co powinieneś wiedzieć o terapii alkoholowej? Specjaliści podpowiadają

Co powinieneś wiedzieć o terapii alkoholowej? Specjaliści podpowiadają

Alkoholizm jest jednym z najgroźniejszych nałogów, ponieważ potrafi zniszczyć nie tylko zdrowie, ale i całe życie. Niestety większość osób długo nie dostrzega u siebie choroby, a gdy już to następuje, nie potrafi samodzielnie jej zwalczyć. Jedynym ratunkiem jest terapia alkoholowa, przeprowadzona pod okiem specjalistów. Sprawdź, jaką pomoc w tym zakresie zapewnia profesjonalny ośrodek terapii uzależnień […]

Czytaj Dalej

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19