Uzależnienia

Nieznane fakty dotyczące uzależnienia od alkoholu i narkotyków

Nieznane fakty dotyczące uzależnienia od alkoholu i narkotyków

Lampka wina do obiadu to żaden problem, a alkohol odpręża i pozwala się dobrze bawić. Od kokainy odpada nos, joint jest zdrowszy niż papieros. Czy to prawda? Czy fałsz? Poznaj nieznane fakty dotyczące uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Największe kłamstwo jakie serwują sobie dorośli Często można spotkać się z opinią, że alkohol spożywany w niewielkich […]

Czytaj Dalej

Jak COVID-19 wpłynął na korzystanie z używek?

Jak COVID-19 wpłynął na korzystanie z używek?

Kiedy nieco ponad rok temu po raz pierwszy nakazano nam pozostanie w domach, nikt nie spodziewał się, że pandemia rozgości się w naszej codzienności na tak długi czas. Wtedy jeszcze wierzono, że damy radę uporać się z tym dzięki zaawansowanej medycynie. Dzisiaj już wiemy, że może to być o wiele trudniejsze, niż pierwotnie sądzono. Zamknięci […]

Czytaj Dalej

Jak uzależnienia wpływają na Twój związek?

Jak uzależnienia wpływają na Twój związek?

Życie w trójkę, czyli z Tobą, partnerem bądź partnerką, a także z nałogiem może być trudne, pełne lęków, gwałtownych zmian nastrojów i zamętu w głowie. Właśnie z tego powodu relacja staje się bardziej burzliwa, a przy tym obciążająca psychicznie. Zastanawiasz się, jak uzależnienie wpływa na związek? Konsekwencji może być wiele, dlatego musisz je poznać! Czy […]

Czytaj Dalej

Co się dzieje z twoim organizmem kiedy jesteś na detoksie?

Co się dzieje z twoim organizmem kiedy jesteś na detoksie?

Detoks to konieczny etap, który musi zostać przeprowadzony, aby osoba uzależniona mogła rozpocząć terapię. Jednak już na początku trzeba zdawać sobie sprawę, że będzie wymagał on sporo cierpliwości, samozaparcia i wytrwałości. Na samym końcu tej drogi chory zostanie oczyszczony ze szkodliwych substancji, które nie tylko zagrażają jego życiu, ale też przy okazji sprawiają, że traci […]

Czytaj Dalej

Jak przetrwać imprezy będąc alkoholikiem?

Jak przetrwać imprezy będąc alkoholikiem?

Uzależnienie od alkoholu nie musi wykluczać Cię z imprez rodzinnych bądź spotkań w gronie przyjaciół. Choć takie uroczystości – szczególnie gdy pojawia się na nich alkohol – mogą być dla Ciebie trudne, to jednak nadal możesz się tam dobrze bawić. Zastanawiasz się, jak przetrwać imprezy będąc alkoholikiem? Wystarczy, że zastosujesz się do kilku zasad. Co […]

Czytaj Dalej

Niecodzienne uzależnienia XXI wieku – social media, zakupoholizm

Niecodzienne uzależnienia XXI wieku – social media, zakupoholizm

W dzisiejszych czasach o uzależnienia jest naprawdę bardzo łatwo. Żyjemy w świecie pełnym stresu, szybkiego tempa życia, otoczeni milionem bodźców i z drugiej strony tak bardzo oddaleni od siebie. Coraz częściej wolimy spędzać czas w sieci, zamiast wybrać się ze znajomymi na kawę. Oprócz uzależnień od alkoholu, narkotyków czy leków sporo szczególnie młodych osób ma […]

Czytaj Dalej

Powrót do nałogu – jak reagować?

Powrót do nałogu – jak reagować?

Bardzo łatwo można się uzależnić od alkoholu, używek, gier hazardowych czy leków. Jednak znacznie trudniej jest odzyskać swoją wolność i wyjść z nałogu. Tym bardziej że ten proces często przebiega na zasadzie sinusoidy – raz jest lepiej, a innym razem znów gorzej. Powrót do nałogu to częste zjawisko – jak zatem do nich nie dopuścić […]

Czytaj Dalej

Czy odtrucie narkotykowe w domu ma sens?

Czy odtrucie narkotykowe w domu ma sens?

Uzależnienie od narkotyków jest jednym z najbardziej niebezpiecznych nałogów. Przez zażywanie często nieznanych substancji narażasz swoje zdrowie i życia. Jednak jak w przypadku każdego nałogu Twoje relacje z rodziną i przyjaciółmi zostają wystawione na trudną próbę. Do tego powoli tracisz kontrolę nad swoim życiem, a to sprawia, że uzależnienie odbiera Ci wolność. Jedynym rozwiązaniem tego […]

Czytaj Dalej

Pierwsze symptomy uzależnienia

Pierwsze symptomy uzależnienia

Istnieje cienka granica między nadużywaniem alkoholu, leków, zakupów czy korzystania z Internetu itd. a uzależnieniem się od nich. Konieczna staje się zatem analiza bądź autodiagnoza, aby móc stwierdzić, czy to już nałóg, czy jeszcze nie. Im szybciej dostrzeżesz zagrożenie, tym terapia będzie trwała krócej, a Twoje życie szybciej wróci na odpowiednie tory. Dlatego kluczowe jest […]

Czytaj Dalej

Nauczanie zdalne a uzależnienie od Internetu

Nauczanie zdalne a uzależnienie od Internetu

Pandemia doprowadziła do ograniczenia kontaktów międzyludzkich, a także zdecydowano o pozostaniu uczniów w domach. Jednak, aby nie narazić ich na zaległości, wprowadzono e-lekcje. Zwiększyło to ryzyko pojawienia się innych zagrożeń – na przykład uzależnienia od Internetu u uczniów. Dlatego koniecznie sprawdź, jak rozpoznać czy Twoje dziecko spędza niebezpiecznie duża czasu w siec. Dowiedz się  jakie […]

Czytaj Dalej

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19