Blog

Ciąża u nastolatek – trudne tematy po ludzku

Ciąża u nastolatek – trudne tematy po ludzku

W przypadku młodych matek ciąża jest zwykle wynikiem wpadki. Trudno sobie bowiem wyobrazić, żeby niepełnoletnia dziewczyna, której głowę zaprząta nauka, mogła świadomie zaplanować macierzyństwo. Niestety, najczęściej ciąża w bardzo młodym wieku odbija się szerokim echem na zdrowiu ciężarnej. Oczywiście są to problemy psychiczne i emocjonalne, ale nie tylko. Ciąża u nastolatek niesie za sobą ryzyko wystąpienia wielu poważnych powikłań. Jest sporym zagrożeniem nie tylko dla matki, ale także dla jej dziecka.

Zagrożenia dla młodej matki i dziecka

Każdego roku blisko 20 tysięcy nastolatek zostaje matkami, zwykle tego nie planując i nie będąc przygotowanymi do takiego obowiązku. Kiedy dowiadują się, że będą miały dziecko, rzadko towarzyszy temu radość. Zazwyczaj pojawia się natomiast przerażenie, wstyd oraz strach o przyszłość. Nic dziwnego, że w przypadku kobiety przed 20. rokiem życia mówimy o ciąży wysokiego ryzyka. Problemy mogą występować już od samego początku. Strach przed reakcją rodziną i otoczenia powoduje, że nastolatka bardzo często zgłasza się do ginekologa już w zaawansowanej ciąży. Nie zdaje sobie tym samym sprawy, jak bardzo naraża siebie oraz swoje dziecko na komplikacje. Może dojść do takich problemów, jak np. zatrucie ciążowe, niedokrwistość lub zakażenie dróg moczowych.

Płód młodej matki bardzo często nie rozwija się prawidłowo. Dziecko narażone jest przede wszystkim na przyjście na świat z niską masą urodzeniową, zwłaszcza gdy dojdzie do porodu przedwczesnego. Inne niebezpieczeństwa to m.in.:

• hipotrofia płodu – czyli opóźnienia rozwoju wewnątrzmacicznego dziecka,

• wady w układzie nerwowym malucha – spowodowane są niedoborem kwasu foliowego,

• niewłaściwe ułożenie malucha w macicy, przedwczesne oddzielenie się łożyska,

• nastolatki poniżej 15. roku życia trzykrotnie częściej narażają swoje dzieci na ryzyko zgonu w okresie okołoporodowym. W tym przypadku mamy do czynienia z zespołem nagłej śmierci noworodka.

Jednak warto zaznaczyć, że każda nastolatka jest inna, posiada odmienną sytuację ekonomiczno-społeczną. Pomimo ryzyka związanego z wczesnym macierzyństwem, wiele dziewczyn jest w stanie przejść całą ciążę bez żadnych komplikacji i urodzić w pełni zdrowe dziecko. Wszystko zależy tutaj od ich trybu życia, właściwej opieki medycznej oraz odpowiedniego wsparcia ze strony najbliższych.

Niebezpieczeństwo infekcji

Nastolatki spodziewające się dziecka muszą się liczyć z większym prawdopodobieństwem wystąpienia u nich, uciążliwych infekcji dróg moczowych, chociażby drożdżycy wywołanej przez grzyby Candida albicans – drobnoustroje, które należą do naturalnej flory bakteryjnej. Niewielka ich ilość jest stale obecna w organizmie, ale zwykle nie ma to żadnych konsekwencji dla zdrowia. Nadmierny rozwój grzybów następuje dopiero wtedy, gdy organizmowi zaczyna brakować odporności, co często zdarza się u kobiet w ciąży i połogu. Tego typu schorzenia mogą objawiać się pieczeniem przy oddawaniu moczu, obrzękami, upławami, bólem w dole brzucha, a nawet nudnościami, wymiotami i gorączką powyżej 38 stopni. Natomiast symptomem bakteryjnego zapalenia pochwy jest obfita, szaro-biała wydzielina, czasem o konsystencji budyniu i nieprzyjemnym zapachu.

Ciąża u nastolatek - trudne tematy po ludzku, Blog Ośrodek Terapii Uzależnień Nefo

Dodatkowo ponad 40% ciężarnych nastolatek cierpi również na niedokrwistość, która objawia się m.in. ciągłym osłabieniem i skłonnością do szybkiego męczenia się, zaburzeniami koncentracji, bladością skóry, kołataniem serca, nadmiernym wypadaniem włosów czy łamliwością paznokci.

Równie groźnym czynnikiem występującym u młodych mam jest nadciśnienie, które nieleczone może poważnie zagrozić zdrowiu, a nawet życiu nie tyle, ile samego dziecka, ale i matki. Nagłe skoki ciśnienia mogą doprowadzić do drgawek poprzedzonych bólami głowy, dusznościami, wymiotami, problemami z widzeniem lub nadwrażliwością na światło. Ciąża u nastolatki może nasilać także przebieg innych chorób ogólnoustrojowych, np. cukrzycy, toksoplazmozy czy schorzeń nerek.

Organizacja pomocy dla młodych matek

Jak wiadomo, obowiązkiem szkolnym objęte są wszystkie osoby do ukończenia 18 roku życia, a więc nastolatka, która zaszła w ciążę, także ma obowiązek ukończenia edukacji. Jednak warto wiedzieć, że szkoła ma obowiązek udzielić uczennicy w ciąży urlopu, a także innej pomocy, niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji. Jeśli to możliwe, szkoła powinna również zorganizować wszystko tak, by ukończenie nauki odbyło się bez opóźnień w zaliczaniu przedmiotów. W przypadku gdy ciąża, poród lub połóg są przeszkodą w terminowym zaliczeniu ważnych egzaminów, szkoła zobowiązana jest do wyznaczenia dodatkowego terminu, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Jeśli jednak nastolatka, będąc w ciąży, czuje się dobrze, powinna normalnie uczęszczać do szkoły i zaliczać przedmioty w odpowiednich terminach.

Wiele szkół ma wypracowane własne procedury postępowania w przypadku ciężarnej uczennicy. Kiedy np. rodzina nastoletniej matki jest w złej sytuacji materialnej, nie zawsze udaje się uzyskać pomoc finansową przy współpracy z miejscowym ośrodkiem pomocy społecznej. Ciężarne nastolatki zawsze objęte są także opieką pedagoga szkolnego i w razie potrzeby również Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zdarzają się także sytuacje, że szkoła aranżuje dodatkową pomoc w postaci zbiórki dla dziecka, a nawet organizuje dyżury opieki nad niemowlęciem, żeby uczennica mogła np. zdać ważny egzamin. Takie sytuacje co prawda zdarzają się rzadko, ponieważ są jedynie dobrą wolą pracowników szkoły i uczniów. Warto mieć jednak taką świadomość i poszerzać takową pomoc.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19