Blog

Czy jesteś uzależniony od gier komputerowych?

Czy jesteś uzależniony od gier komputerowych?

Czy granie co wieczór w gry wideo jest złe? Gdzie przebiega granica między pasją a uzależnieniem i dlaczego „jeszcze tylko pięć minut” powtarzane bez końca może zwiastować poważny problem? W tym artykule wyjaśnimy, jak wygląda uzależnienie od gier, jakie może mieć skutki i kogo dotyka najczęściej. Przeczytaj i przekonaj się, czy ten problem dotyczy Ciebie!

Gdy wirtualna rozrywka zabiera coraz więcej czasu

Zacznijmy od czegoś pozytywnego: jeśli grasz tylko kilka godzin dziennie nawet każdego dnia, ale radzisz sobie dobrze w pozostałych sferach swojego życia, nadal spotykasz się z przyjaciółmi, pracujesz i masz różne hobby, to wszystko w porządku. Jeśli jednak jesteś niespokojny i po powrocie do domu, pierwszą rzeczą, którą robisz, jest włączanie komputera lub konsoli i każdą wolną chwilę spędzasz na graniu, to pierwszy sygnał, że tracisz kontrolę nad sytuacją.

Najbardziej niepokojące symptomy, które świadczą o uzależnieniu:

 • gra jest ważniejsza i ciekawsza niż rodzina, przyjaciele, praca i życie codzienne;
 • zniekształcone postrzeganie rzeczywistości, gra wydaje się lepsza niż prawdziwe życie;
 • brak grania powoduje drażliwość, niepokój, agresję, nerwowość;
 • rozgrywka staje się jedynym sposobem na wygaszenie negatywnych emocji – tęsknoty, strachu, poczucia samotności, zagubienia;
 • utrata kontroli nad czasem i naruszenie codziennej rutyny.

Oprócz tego znacznie zmniejsza się zainteresowanie innymi dotychczasowymi pasjami. Człowiek zaczyna rezygnować ze wszystkiego na rzecz gier, unika komunikacji i wszelkich kontaktów towarzyskich. Nawet robiąc inne rzeczy, osoba uzależniona bez przerwy myśli o grze i stara się jak najszybciej znaleźć na nią czas.

Kto jest najbardziej podatny na uzależnienie?

Uważa się, że uzależnienie od gier dotyka głównie młodzież i osoby poniżej 35 roku życia, ale w rzeczywistości chorują na nie również ludzie powyżej 50. Gry są bardzo różnorodne i każdy znajdzie w nich coś dla siebie, dlatego uzależnienie od nich nie jest problemem jedynie młodych. Szczególnie podatne są jednostki z trudną sytuacją życiową:

 • samotne i wyobcowane;
 • stale odczuwające silny stres;
 • pozbawione wsparcia rodziny;
 • doświadczające zaburzeń emocjonalnych i psychicznych.

Główną przyczyną pogrążania się w wirtualny świat jest nieumiejętność radzenia sobie z rzeczywistością. Eksperci przekonują jednak, że każdy, kto poświęca więcej niż 2-4 godziny dziennie na gry wideo i rozrywkę internetową, ma szansę uzależnić się od tej czynności.

gry-komputerowe-uzaleznienie

Przyczyny uzależnienie od gier komputerowych?

Z jednej strony gry są naprawdę dobrym lekarstwem na nudę i stres, ale trzeba uważać, by nie stały się zamiennikiem innych potrzeb i ucieczką od problemów. W wirtualnej rzeczywistości człowiek może łatwo i szybko doświadczać emocji i ról, których brakuje mu w prawdziwym życiu. Z kolei brak komunikacji w rzeczywistości jest rekompensowany przez czaty w grze i gry kooperacyjne, w których osoba uzależniona czuje się potrzebna i ważna.

Z drugiej strony gracz wpada w dopaminową pułapkę projektantów gier. Im więcej zabawy i nagród otrzymuje, tym bardziej za tym tęskni i pobudzany jest oczekiwaniem na kolejne osiągnięcia. W ten sposób wykształca się dobrze wszystkim znany mechanizm – „jeszcze jeden poziom”, „jeszcze jeden quest”, „jeszcze jeden mecz”.

Bolesne skutki uzależnienia i możliwe sposoby terapii

Konsekwencje tej choroby są bardzo smutne i dotkliwe dla chorego. Negatywne zmiany przejawiają się nie tylko w życiu społecznym, ale także zawodowym. Uzależnienie od gier na dowolnym nośniku powoduje pojawienie się:

 • zespołu tunelowego,
 • bólów głowy,
 • dyskomfortu w łopatkach i mięśniach szyi;
 • zakrzepów.

Choroba przyczynia się do rozwoju kompleksu niższości i zwątpienia w siebie, stanów depresyjnych i odmowy wykonywania obowiązków zawodowych. Wszystko to prowadzi do tego, że człowiek traci życie, w tym perspektywy i możliwość założenia rodziny czy zbudowania kariery.

W Nefo pomożemy Ci wyjść z kryzysu!

Najskuteczniejszym sposobem leczenia uzależnienia od gier jest psychoterapia, w tym terapia poznawczo-behawioralna. Pomoże ona uporać się nie tylko z samym uzależnieniem, ale także z jego przyczyną, która jest o wiele ważniejsza. W Nefo pracujemy z osobami uzależnionymi behawioralnie. Oferujemy terapię grupową oraz indywidualną stacjonarnie w ośrodku, a także w programie zdalnym, NEFO Online ®. Nasi pacjenci stale są pod opieką wykwalifikowanych terapeutów i mogą liczyć na ich pełne wsparcie.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19