Blog

Czy nałóg jest avatarem na twoje słabości?

Czy nałóg jest avatarem na twoje słabości?

Obecnie szczególnie łatwo popaść w nałóg. Żyjemy w czasach, kiedy wymagane jest od nas bycie doskonałym, zanurzeni w wirtualnej przestrzeni, podglądamy „idealne” życie znajomych, a przy tym jesteśmy wyjątkowo samotni. Wtedy najczęściej sięgamy po alkohol, używki czy szukamy chwili szczęścia w trakcie robienia zakupów bądź gier hazardowych. Przekonaj się, co należy do najczęstszych przyczyn popadania w nałóg. Razem zajrzyjmy w głąb duszy osoby uzależnionej.

Nałóg niejedno ma imię

Nie ma złotej zasady, która powie, że osoby z pewnymi cechami są bardziej narażone na nałogi niż drugie. W końcu dziś o wpadnięcie w sidła uzależnienia jest łatwiej, niż się wydaje i może dotyczyć to naprawdę różnych aspektów. Niektóre nałogi są niebezpieczne dla Twojego zdrowia – alkohol, używki, leki, inne mogą pozbawić Cię stabilnej sytuacji finansowej – hazard, zakupy, oraz całkowicie oderwać od rzeczywistości – np. uzależnienie od gier komputerowych, Internetu itd. Bez wyjątku każde uzależnienie wpływa na Twoją psychikę, przejmuje nad nią kontrolę i osłabia Twoje relacje z rodziną i przyjaciółmi, przez co stajesz się samotny, a Twoim jedynym kompanem staje się coraz potężniejszy nałóg.

Łatwo postawić pierwszy krok w stronę nałogu – sięgnąć po pierwszy kieliszek czy zażyć narkotyk, ale zdecydowanie trudniej jest z niego wyjść. Dlatego tak ważna jest świadomość tego, że w żaden sposób nie pomoże nam to w pokonaniu własnych słabości.

Kluczowe jest jednak zastanowienie się, dlaczego tak właściwie tak kurczowo trzymasz się tego nałogu? Dlaczego pomimo starań, prób i próśb Twoich najbliższych nie chcesz dojrzeć problemu i negatywnych konsekwencji, jakie niesie ze sobą Twoje uzależnienie? Co powoduje, że nie chcesz walczyć o samego siebie, swoje zdrowie, wolność i o swoją rodzinę?

Dlaczego większość osób popada w nałóg?

Samotność

Kolejny związek skończył się jeszcze większym fiaskiem niż poprzedni. Nie utrzymujesz kontaktów z rodziną lub wiesz, że nie jesteś w stanie spełnić ich oczekiwań i wolisz usunąć się w cień. W zaciszu swojego mieszkania czujesz się tak, jakby na świecie nie było nikogo poza Tobą, a już na pewno nikogo, kto by Cię zrozumiał. Samotność jest niebezpieczna, bo nie tylko pcha nas w ramiona nałogu, ale też sprawia, że nie czujesz potrzeby, żeby z niego wyjść. Zamiast przyznać się do tego, wolisz tracić coraz bardziej grunt pod nogami.

samotność nałóg

Kompleksy

Nie możesz zaakceptować tego, że nie jesteś piękny, wybitnie inteligentny czy uzdolniony? Może nawet nadal nie potrafisz odkryć, co tak naprawdę sprawia Ci przyjemność, a przez to właśnie masz wrażenie, że jesteś przeciętny i bezużyteczny. Ciągle potęgujące się kompleksy sprawiają, że wolisz przykryć je lub po prostu na moment o nich zapomnieć, a w tym pomaga Ci alkohol czy używki. Jednak musisz zdawać sobie sprawę z tego, że kiedy te substancje przestaną oddziaływać w takim stopniu na Twój organizm, poczujesz się znacznie gorzej – dopadnie Cię wstyd, a wszystkie kompleksy uderzą ze zdwojoną mocą.

Złe decyzje

Nałóg to nie odpowiedź na nieodpowiednie decyzje, które podjąłeś na przestrzeni swojego życia. Jednak wyjście z niego może być potwierdzeniem tego, że wreszcie przejmujesz kontrolę nad swoim losem i dowodem na to, że jesteś w stanie podejmować też dobre decyzje. Wygrana walka z nałogiem doda Ci siły i motywacji do tego, aby stanąć wreszcie twarzą w twarz z kolejnymi słabościami czy wyborami. Poza tym często te najgorsze decyzje, jakie podjąłeś po drodze, były takie właśnie przez to, że to uzależnienie miało na nie zbyt duży wpływ. Kiedy odzyskasz kontrolę nad swoim życiem, każda Twoja decyzja będzie bardziej świadoma.

Sytuacja finansowa

Utrata pracy, ogromne zadłużenie czy też zbyt duże potrzeby finansowe, którym nie jesteś w stanie sprostać, sprawiają, że zamiast się z tym wszystkim zmierzyć – poddajesz się albo szukasz rozwiązań tam, gdzie nie powinieneś. Najczęściej w hazardzie. Przez co długi rosną jeszcze bardziej, a Ty, zamiast spróbować wyjść z tej trudnej sytuacji, sięgasz po alkohol czy inne leki, co przysparza Ci jeszcze większej liczby problemów.

problemy finansowe nałóg

Zaburzenia psychiczne

Osoby, które z różnych powodów borykają się ze stanami depresyjnymi, lękowymi czy też z myślami samobójczymi, znacznie częściej wpadają w sidła nałogów. Najczęściej dlatego, że szukają w ten sposób sposobu na rozwiązanie własnych problemów. Chwila zapomnienia, oderwanie się od rzeczywistości czy nawet potrzeba odczucia satysfakcji, to główne powody. Jednak to tylko przykrycie problemów, z którymi może pomóc jedynie psychoterapeuta i odpowiednio podjęte leczenie.

Czy zatem można uznać, że dla coraz większej liczby osób nałóg staje się sposobem na przykrycie własnych wad, kompleksów i słabości? Tak, zdecydowanie taki syndrom jest bardzo często spotykany. Dlatego tak kluczową rolą podczas terapii jest akceptacja siebie, nabranie pewności siebie i zyskanie motywacji, która pomaga podnieść się z kolan. W końcu nałóg w żaden sposób nie jest rozwiązaniem Twoich problemów. Wręcz przeciwnie! Tworzy kolejne i sprawia, że stajesz się bardziej autodestrukcyjny oraz całkowicie tracisz kontrolę nad sobą, a także nad swoim życiem.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19