Blog

Czy odtrucie narkotykowe w domu ma sens?

Czy odtrucie narkotykowe w domu ma sens?

Uzależnienie od narkotyków jest jednym z najbardziej niebezpiecznych nałogów. Przez zażywanie często nieznanych substancji narażasz swoje zdrowie i życia. Jednak jak w przypadku każdego nałogu Twoje relacje z rodziną i przyjaciółmi zostają wystawione na trudną próbę. Do tego powoli tracisz kontrolę nad swoim życiem, a to sprawia, że uzależnienie odbiera Ci wolność. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest uwolnienie się od uzależnienia. Pierwszym krokiem, na jaki musisz się wtedy zdobyć, jest odtrucie narkotykowe – czy jednak warto wykonywać je w domu, czy lepiej od razu zdecydować się na pobyt w ośrodku detoksykacyjnym?

Na czym polega odtrucie narkotykowe? I czy warto przeprowadzać je w domu?

Aby uwolnić się od negatywnego działania narkotyków, koniecznie musisz zrobić wszystko, aby pozbyć się ich z własnego organizmu. Dopiero gdy będziesz „czysty”, możesz zacząć walczyć z nałogiem i co najważniejsze samodzielnie podejmować decyzje i racjonalnie myśleć. Bez odtrucia narkotykowego terapia nie może się rozpocząć, co jest jak najbardziej logiczne. Zatem kluczowe staje się pytanie, w jaki sposób przeprowadzić taki detoks, żeby faktycznie był skuteczny i pozwolił ruszyć naprzód, zamiast cały czas tkwić w nałogu.

Oczywiście istnieje kilka możliwość. Jednak wiele osób, w szczególności, kiedy decydują się na odtrucie narkotykowe po raz pierwszy, twierdzi, że może przejść przez ten etap samodzielnie we własnym domu. W rzeczywiście to naprawdę trudne zadanie więc zazwyczaj wtedy nie kończy się powodzeniem.

Dlaczego?

Otóż w miejscu zamieszkania niejednokrotnie masz dostęp do substancji, od których próbujesz się właśnie uwolnić. Większość uzależnionych osób chowa przed domownikami w różne miejsca narkotyki, żeby w razie potrzeby móc po nie sięgnąć bez przeszkód. Zatem pierwszym krokiem jest uczciwe usunięcie z ubrań czy z różnych skrytek toksycznych substancji. Czy to załatwi całą sprawę? Oczywiście, że nie, bo co to za trudność poprosić znajomego o dostarczenie Ci do domu narkotyków czy wyjście z mieszkania w celu zakupienia kolejnej porcji używek? Zbyt duża ilość możliwości sprawia, że osoba uzależniona może bez problemu znaleźć sposób, aby przerwać detoks, gdy zacznie on sprawiać mu coraz większe problemy. Jednak  nie ma tutaj drogi na skróty i jeśli Twoja silna wola się złamie, to odtrucie nie zostanie zrealizowane, a Ty zostaniesz w nałogu.

Detoks w domu kontra detoks w ośrodku

W trakcie wychodzenia z uzależnienia bardzo ważne jest wsparcie rodziny czy bliskich osób. Ich dobre słowa i współpraca sprawią, że przetrwanie tego etapu stanie się znacznie łatwiejsze. Jednak trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że nawet pomimo szczerych chęci niemożliwe jest pilnowanie uzależnionego przez 24 godziny na dobę. Kiedy zdecydujesz się na odtrucie w domu przy asekuracji rodziny, to znacząco utrudnisz sobie proces wychodzenia z nałogu. Z chwili na chwilę pokusa sięgnięcia po substancje uzależniające będzie stawała się coraz większa, a Twoi bliscy przecież w końcu pójdą spać, stracą cierpliwość lub choćby skorzystają z toalety. Jak widzisz, pojawi się wiele sytuacji, kiedy będziesz zdany tylko na siebie, a pokusa stanie się bardzo duża.

W ośrodku detoksykacji wygląda to zupełnie inaczej, gdyż zmieniasz otoczenie i w ten sposób nie ma ryzyka związanego z tym, że natkniesz się na ukryte w mieszkaniu narkotyki. Poza tym będziesz pod kontrolą specjalistów, co sprawi, że pomogą Ci łagodniej przejść przez ten etap wyjścia z uzależnienia. Będą służyli radami oraz w razie wystąpienia objawów abstynencyjnych udzielą odpowiedniej pomocy. Tym bardziej że symptomy tego typu mogą różnić się między sobą, czasem to wymioty, nudności, zawroty głowy, ból głowy, bóle mięśni, dreszcze, stany depresyjne czy lękowe i wiele innych. Różnią się one w zależności od zaburzenia psychicznego, z jakim się borykasz oraz od tego, od jakiej substancji się uzależniłeś. Może okazać się, że objawy będą tak silne, że osobie bez doświadczenia w tej kwestii będzie bardzo trudno Ci pomóc. Czasem konieczne jest też podanie odpowiednich leków, co może zrobić jedynie specjalista.

Tak naprawdę najważniejsze staje się znalezienie po prostu ośrodka, który cieszy się dobrą opinią, zapewnia komfortowe warunki i skuteczne metody odtruwania organizmu. Dzięki temu zyskasz największą szansę na wyjście z nałogu i uwolnienie się od substancji, które przejmują kontrolę nad Twoim życiem.

Kiedy odtrucie w ośrodku jest koniecznością?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że często odtruwanie trwa kilka, a nawet kilkanaście dni. Przez ten czas konieczne jest wytrwanie w postanowieniu, co szczególnie na początku jest bardzo trudne. Zazwyczaj odtruwanie w domu trwa dłużej niż w ośrodku, a w niektórych sytuacjach jest ono tam bardzo trudne lub niemożliwe. W szczególności niewskazany jest detoks w domu, kiedy w grę wchodzi odtrucie od heroiny, amfetaminy i kokainy. Wynika to głównie z faktu, iż wszystkie te trzy substancje wywołują silne objawy abstynencyjne oraz wymagają skutecznego pozbycia się toksyn z organizmu.

 

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19