Blog

Czy stres zawsze jest szkodliwy dla zdrowia?

Czy stres zawsze jest szkodliwy dla zdrowia?

Bezstresowe życie – marzenie większości osób w XXI wieku. Jednak czy życie bez stresu byłoby możliwe? Czy stres jest dla nas wyłącznie szkodliwy?

Mimo powszechnej dość krzywdzącej opinii, stres ma także bardzo pozytywny wpływ na nasz organizm. To on motywuje do działania w sytuacjach stresowych. Pozwala nam na szybką reakcję podczas zagrożenia, a nawet wspomaga odpowiedni rozkład tkanki tłuszczowej!

Stres może być dobry, dlatego musi być on obecny w naszym życiu, jednak, jak ze wszystkim, jego nadmiar ma szkodliwe działanie.

Eustres i dystres – dwie twarze stresu

Eustres to pojęcie używane przez psychologów do określenia tzw. dobrego stresu. Jest to rodzaj stresu, który odczuwamy, gdy czujemy np. podekscytowanie. Co się dzieje w takich sytuacjach? Nadnercza wydzielają impuls kortyzolu, nazywanego także hormonem stresu, który następnie pobudza produkcję adrenaliny oraz noradrenaliny. To uczucie ekscytacji, które odczuwasz np. podczas jazdy rollercoasterem czy przed pierwszą randka, to właśnie dobry stres. Krótkotrwały impuls kortyzolu, który wprawia Twoje ciało w stan gotowości i wysokiej motywacji.

Problemem jest to, gdy stres zamiast nas motywować zaczyna nas wyczerpywać i przytłaczać. Wtedy mamy do czynienia z dystresem. Zły stres występuje wtedy, gdy kortyzol przekracza przyjętą przez Twój organizm normę. Niestety nie posłużymy się tu żadną skalą, gdyż w zależności od doświadczeń i odporności organizmu może się ona różnić znacząco u każdego człowieka. Dystres będzie powodować lęk, ataki paniki, depresję czy obniżoną motywację.

Jak wpływa na Twój organizm dobry stres?

Eustres, czyli dobry stres jest bardzo ważnym czynnikiem regulującym Twój organizm. Mało osób wie, lecz przy unormowanym rytmie dobowym impuls, który wybudza nas ze snu, to właśnie stres. Kortyzol, czyli hormon snu jest antagonistą melatoniny i przy uregulowanym rytmie dobowym z rana nie potrzebujemy budzika, gdyż wybudza nas właśnie wystrzał kortyzolu. Poziom kortyzolu spada w ciągu dnia, gdy melatonina rośnie i ponownie wzrasta w ciągu nocy, by dostarczyć nam energii na poranek.

Dlaczego to takie ważne? Poziom kortyzolu ma wpływ na pracę szeregu innych narządów. Reguluje on m.in. hormony tarczycy czy też gospodarkę insulino-glukozową. Dobry stres z rana powinien napełnić nas motywacją na cały dzień, a także zadbać o prawidłowe uwalnianie tłuszczu z komórek tłuszczowych. Tak dobrze czytasz – eustres odpowiada także za Twoją linię. To właśnie dlatego wiele kobiet i mężczyzn, którzy żyją w chronicznym stresie mają problem ze swoją wagą.

Dobry stres uwalnia się także podczas wszelkich ćwiczeń fizycznych, a także przyjemnych i ekscytujących dla nas momentów.

Jak zły stres niszczy Twój organizm?

Skoro stres ma tyle pozytywnych czynników, dlaczego przewlekle występujący ma tak zły wpływ na nasz organizm? To dość proste.

Nasz organizm przez miliony lat był uczony prostych wzorców. Duża dawka stresu była wyzwalana w sytuacji zagrożenia, dlatego właśnie kortyzol często jest nazywany hormonem „walki lub ucieczki”.

Przy wystąpieniu nagłej sytuacji stresowej nasze nadnercza wyzwalają ogromną ilość kortyzolu, który uwalnia z naszych komórek tłuszczowych gromadzone pokłady energii, potrzebne niegdyś do walki z przeciwnikiem. Przez miliony lat występował wtedy, gdy nasze zdrowie bądź życie było narażone na niebezpieczeństwo, wówczas w zdecydowanej większości przypadków musimy walczyć, a więc wyzwolone pokłady energii były odpowiednio zużywane.

W XXI wieku stres jest wyzwalany przez czynniki, na które często nie możemy spożytkować naszej energii. Przykładowo, jeśli Twój szef zdenerwuje Cię w pracy, to najlepszą i najzdrowszą reakcją dla Twojego organizmu byłoby spożytkowanie wyzwolonej przez stres energii.

Jak zamienić zły stres w dobry?

Niewyzwolony stres jest najgorszy dla naszego organizmu. Co to znaczy, że stres jest niewyzwolony? To znaczy, że nie zareagowałeś w żaden sposób, by pozbyć się wyrzuconych pokładów energii spowodowanych przez wyrzut kortyzolu.

Każdą sytuację stresową powinniśmy odreagować w sposób, który pozwoli naszemu organizmowi na obniżenie poziomu kortyzolu. Bardzo dobrze wiedzą o tym prezesi chińskich korporacji, które w większości posiadają tzw. pokój krzyku. Co to znaczy? Jest to pokój, w którym każdy pracownik ma prawo wyżyć się, czyli po prostu głośno krzyczeć, by w ten sposób obniżyć poziom kortyzolu.

Każdy z nas zna tę ulgą, która występuje po kłótni, w której wyrzucimy z siebie wszystko, co nam leży na sercu. Ta ulga wynika z obniżenia poziomu kortyzolu. W ten sposób zamieniasz zły stres, w którym kortyzol jest ponad Twoją normę, na dobry stres, w którym znowu Twój organizm przyjmuje sytuację stresową za motywującą bądź co najmniej obojętną.

Stres, jak niemal wszystko w naszym życiu, może być dobry, lecz w nadmiarze może być bardzo szkodliwy dla naszego organizmu. Jeśli masz tylko taką możliwość, staraj się zawsze spożytkować pokłady energii wyrzucone przez kortyzol. W ten sposób na dłużej zachowasz zdrowie psychiczne oraz fizyczne.

 

 

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19