Blog

Czym jest kryzys egzystencjalny i jak sobie z nim radzić?

Czym jest kryzys egzystencjalny i jak sobie z nim radzić?

Każdy miewa kryzysy, które dopadają nas w gorsze dni, a te przecież są czymś normalnym w ciągłej gonitwie po lepsze jutro. Istnieją jednak momenty, w których rzeczywistość dnia codziennego potrafi być przytłaczająca zbyt długo. Wtedy w naszej głowie rodzą się nowe, nieznane wcześniej stany, które budzą różnorodne emocje. Kwestionowanie sensu swojego życia to pierwsza oznaka kryzysu egzystencjalnego. Czym jest zatem kryzys egzystencjalny? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz poniżej!

Charakterystyka kryzysu egzystencjalnego

Kryzys egzystencjalny może dopaść każdego, niezależnie od płci, wieku, czy też sytuacji materialnej. Wpływa na to wiele czynników, jednak najczęściej spowodowany jest przez lęki, które związane są z nieustającym przemijaniem. Pojawia się w momencie, gdy zaczynamy zastanawiać się nad sensem życia, jego celach, a także wartościach, które do tej pory utrzymywały nas w ryzach spokoju. O kryzysie egzystencjalnym można mówić, gdy jego obecność utrudnia normalne funkcjonowanie w codzienności życiowej, do której zdążyło się już przywyknąć. Warto wiedzieć zatem, co go charakteryzuje i co jest powodem jego powstawania, aby móc odpowiednio wcześnie zacząć działać!

Świadomość dotycząca śmiertelności

Temat własnej śmiertelności jest czymś powszechnym, gdyż od zawsze wiemy, że każdego czeka taki sam koniec drogi życiowej. Zazwyczaj pozostaje to kwestią, którą staramy się odsuwać z własnej świadomości. Jednak skupianie się na tym fakcie to jeden z czynników definiujących kryzys egzystencjalny. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ fiksacja na takich tematach pogłębia lęki i może powodować innego rodzaju zaburzenia.

Ograniczenie nieskończoności własnej przyszłości

Od wczesnego dzieciństwa kierują nami pragnienia, cele i wyzwania. W początkowych fazach dorastania nie bierzemy pod uwagę możliwości, iż ta przyszłość nie jest nieskończona. Zwyczajnie nie dopuszczamy do siebie takich myśli. Problem pojawia się w momencie, gdy tych wyzwań i celów jest coraz mniej, a odległa wcześniej przyszłość nagle zaczyna się zbliżać i kurczyć.

Znaczenie własnych pragnień

Realizacja marzeń i potrzeb życiowych to podstawa spokojnego i zdrowego życia. O problemie związanym z kryzysem egzystencjalnym można mówić, jeśli te pragnienia przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Poczucie utraty czasu, którego zaczyna ubywać coraz bardziej, może skutkować lękami na tej płaszczyźnie, a co za tym idzie – brakiem poczucia bezpieczeństwa.

Samotność

Poczucie osamotnienia jest czymś, co charakteryzuje kryzys egzystencjalny. Mimo tego, iż w pobliżu są bliscy, którzy oferują wsparcie i potrzebną pomoc, można czuć się osamotnionym, szczególnie jeśli nie jest się wylewnym na temat swoich lęków. Dodatkowo przechodząc kryzys, należy wziąć pod uwagę fakt, iż wszelkie odczucia pojawiające się na tej płaszczyźnie są zbliżone do tych, które odczuwa osoba chorująca na depresję, dlatego nie należy ich bagatelizować, bowiem mogą przerodzić się w innego rodzaju zaburzenia występujące na tle psychicznym.

Negatywne emocje – strach, rozpacz ból

Nadmiar negatywnych emocji towarzyszy także kryzysowi egzystencjalnemu. Wraz z poczuciem bezsilności, która otacza osobę mającą kryzys, pojawiają się także uczucia, nad którymi ciężko zapanować. Odczuwanie lęków, bólu i rozpaczy jest czymś, co charakteryzuje to zjawisko i nie odpuszcza nawet mimo upływu czasu.

Przyczyny kryzysu egzystencjalnego

Choć kryzys ten może dopaść każdego, nie wywołuje go stres, bądź trudy codzienności. Najczęściej odpowiadają za niego traumatyczne wydarzenia, których doświadczyło się w ostatnim czasie. Należą do nich:

 •  utrata bliskiej osoby;
 •  zdrada;
 •  kataklizm;
 •  utrata miejsca pracy;
 •  przełomowe momenty w życiu.

Za jego powstanie mogą odpowiadać także rozwijające się zaburzenia na tle psychicznym, takie jak:

 • depresja;
 • zaburzenia lękowe;
 • osobowość z pogranicza (borderline).

Jak poradzić sobie z kryzysem egzystencjalnym?

Jeśli zmagasz się z kryzysem egzystencjalnym, nie wahaj się poprosić o wsparcie. Wyciągnięcie ręki po pomoc to pierwszy krok ku lepszej przyszłości. Nie należy zapominać o specjalistach, którzy jako jedyni mają kompetencje, by Ci pomóc. Konieczne jest także ustalenie priorytetów, które ułatwią Ci powrót do zdrowia. Jeśli masz za dużo obowiązków na głowie – nie bój się z nich zrezygnować. Twoje zdrowie psychiczne powinno być na pierwszym miejscu. Warto spróbować także różnego rodzaju technik relaksacyjnych, ponieważ mogą być one kluczowe w najtrudniejszych dla Ciebie momentach. Pamiętaj jednak, że jest to tylko półśrodek i nie zastąpi on terapii.

Kryzys egzystencjalny może mieć każdy. Nie warto jednak bagatelizować tego problemu i odkładać go na później, gdyż następstwa mogą okazać się tragiczne. Zdrowie psychiczne powinno być Twoim priorytetem, w szczególności gdy zmagasz się z różnego rodzaju zaburzeniami. Nie wahaj się poprosić o wsparcie swoich bliskich, ponieważ jest Ci ono niezwykle potrzebne w tym trudnym czasie. Pomoc możesz uzyskać także u psychiatry lub psychoterapeuty, którzy specjalizują się w tego typu zaburzeniach i wiedzą, jak powinieneś działać, aby uzyskać pożądane rezultaty i wrócić do pełni sił.

 

Odwiedź stronę Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO na Facebooku:
https://www.facebook.com/NefoPL

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19