Lifestyle

Dlaczego śnią nam się koszmary?

Dlaczego śnią nam się koszmary?

Koszmary negatywnie wpływają na jakość snu, a do tego pozostają często w pamięci nawet w ciągu dnia. Wszystko to pogarsza nastrój, zmniejsza energię życiową i pobudza stres. Lepiej zastanowić się, dlaczego śnią mi się koszmary i jak się ich pozbyć.

Prawda jest taka, że koszmary bardzo rzadko pojawiają się bez powodu. Jednak ich przyczyna nie zawsze jest znana lub podświadomie ją wypierasz. Zatem, jeśli obecnie miewasz często powracające negatywne sny, to koniecznie poznaj najczęstsze przyczyny. Być może w ten sposób uda ci się poczynić pewne kroki i odzyskać spokojny sen, po którym obudzisz się pełen energii.

Dlaczego śnią mi się koszmary? – 4 najczęstsze powody

Lęk i strach

Jeśli w Twoim życiu ciągle towarzyszy ci strach bądź w ostatnim czasie nie możesz uwolnić się od jakiegoś poważnego problemu, to nic dziwnego, że w nocy borykasz się z koszmarami. Przekładanie tych samych negatywnych emocji w śnie jest czymś naturalnym w takich sytuacjach. Czasem nie wygląda to dosłownie, gdyż stres w pracy może zostać przedstawiony w snach na różne sposoby, np. jako upadek, trzęsienie ziemi, a nawet utopienie. W taki sposób Twój organizm chce pokazać, że problem jest na tyle duży, że nie możesz uwolnić się od niego, nawet gdy śpisz i tym samym czas to zmienić.

Niedostrzeganie problemów

Czasami warto się bliżej pochylić nad interpretacją koszmarów, gdyż może się okazać, że w ten sposób Twój umysł chce ci coś ważnego zakomunikować. Być może dotychczasowa relacja z partnerem jest tak toksyczna, że podświadomie w taki sposób chcesz to sobie uzmysłowić, lub też masz już dość wykonywania znienawidzonej pracy, która kosztuje cię wiele nerwów. Spora dawka negatywnych emocji sprawia, że powstają przerażające wizje, a sen przez to staje się niespokojny.

Traumatyczne wydarzenia

Jeśli byłeś świadkiem jakiegoś traumatycznego doświadczenia lub też bezpośrednio w nim uczestniczyłeś, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że nie tylko w myślach, ale też w snach będzie wracać do Ciebie ta sytuacja. Szczególnie dotyczy to śmierci bliskiej osoby, wypadku, napadu bądź innej bardzo trudnej sytuacji, która już na zawsze może zostać w Twojej pamięci. W koszmarach czasem możesz widzieć ciągle tę samą scenę, a nawet jej znacznie gorszy i mroczniejszy finał.

Spanie wokół dużej liczby urządzeń

Promieniowanie wytwarzane przez urządzenia elektroniczne znacząco wpływa na jakość snu. Jeśli wokół Twojego łóżka znajduje się komputer, telewizor, odtwarzacz, a w pobliżu głowy zawsze masz przy sobie telefon, to nic dziwnego, że masz problemy z jakością snu i koszmarami. Tak naprawdę specjaliści zalecają, aby w sypialni znajdowało się jak najmniej urządzeń.

Warto zdawać sobie sprawę również z tego, że niebieskie światło, które zazwyczaj wytwarza, np. Twój ukochany smartfon sprawia, że osiągnięcie etapu snu zwanego REM jest znacznie trudniejsze i wymaga więcej czasu. Warto zatem odłożyć telefon z daleka od łóżka i tuż przed snem nie korzystać z niego.

Dlaczego śnią nam się koszmary?

Jaki związek ma stan zdrowia z występowaniem koszmarów?

Okazuje się, że często dochodzi również do takich sytuacji, w których koszmary wręcz ratują życie. Wszystko za sprawą tego, że organizm w trakcie snu chce ukazać ci, że coś jest nie tak i najważniejsze jest to, aby szybko odczytać ten sygnał i odpowiednio zareagować. Oto najczęstsze przyczyny, które wpływają na nasze zdrowie i jednocześnie wywołują niemiłe sny:

Niski i wysoki poziom cukru

Jednymi z objawów hipoglikemii — czyli niskiego poziomu cukru we krwi oraz hiperglikemii — zbyt wysokiego poziomu cukru we krwi, mogą być zaburzenia snu, a w tym właśnie koszmary. Dlatego nie można pominąć tego symptomu podczas wizyty u specjalisty.

Spożywanie przetworzonych węglowodanów

Innym powodem, przez który mogą powstawać koszmary senne, jest jedzenie zbyt dużej liczby posiłków, zawierających w swoim składzie przetworzone węglowodany. Co ciekawe jedzenie węglowodanów lub zbyt częste ich omijanie wpływa również na poziom cukru we krwi, co jak wiadomo z wcześniejszej części tego artykułu, jest związane właśnie z występowaniem koszmarów. Najważniejsze jest jednak to, aby węglowodany nie stanowiły podstawy całej diety oraz ich budowa nie była zbyt przetworzona.

Niedobór magnezu

Magnez ma spory wpływ na wiele sfer życia, w tym na stan emocjonalny, radzenie sobie ze stresem, stan mięśni, ale jak się okazuje także na sen. Jeśli chcesz czuć się od rana wypoczętym oraz spać dłużej, to koniecznie musisz zadbać o to, aby znaleźć w swojej diecie miejsce na przyswajanie prawidłowej ilości magnezu. Alternatywą jest oczywiście wybranie dobrego suplementu diety, jednak w pierwszej kolejności warto skupić się głównie na naturalnych produktach, które zawierają w sobie jak najwięcej magnezu.

Depresja

Czasem powtarzające się koszmary mogą być wynikiem depresji lub stanów lękowych. Osoba, która nie leczy się psychiatrycznie, często nie zdaje sobie sprawę z tego, że ma do czynienia, np. z depresją maskowaną, która właśnie może uwydatniać się w koszmarach sennych. Najlepiej zatem udać się do specjalisty, aby zyskać merytoryczną opinię na temat tego, czy podjęcie leczenia psychiatrycznego jest konieczne czy też nie.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19