Blog

Dysmorfofobia – czym jest i jak sobie z nią poradzić

Dysmorfofobia – czym jest i jak sobie z nią poradzić

Szybki rozwój chirurgii plastycznej, zabiegów medycyny estetycznej, a także nieustanna pogoń za wyidealizowanym pięknem prezentowanym w social mediach — właśnie to sprawia, że wiele kobiet i mężczyzn nie akceptuje swojego wyglądu. Czasem z drobnych kompleksów przeradza się to również w uzależnienie, a nawet swego rodzaju obsesję. Takie zjawisko to dysmorfofobia. Przekonaj się, na czym konkretnie polega i jak z tym walczyć.

Dysmorfofobia — co to jest?

Słowo dysmorfofobia pochodzi z języka greckiego i oznacza brzydotę. Właśnie dlatego dysmorfofobia często jest nazywana lękiem przed byciem brzydkim. Jednak w przypadku tego zaburzenia problem jest znacznie głębszy, ponieważ zaczynasz mieć zniekształcony obraz własnego ciała. Problemem jest również przekonanie o nieestetycznej budowie ciała, co powoduje duży dyskomfort, a także obniżenie poczucia własnej wartości.

Kto najczęściej ma problem z dysmorfofobią?

Choć dysmorfofobia ciągle jest dość słabo poznana przez naukowców, to coraz częściej jest dostrzegana u młodych osób. Właśnie ta grupa jest najbardziej narażona na ten problem psychiczny, co przede wszystkim jest związane z e sporą ilością czasu spędzanego w sieci. W końcu to właśnie zdjęcia celebrytów i gwiazd Internetu powodują u młodych osób niechęć do własnego ciała. Szczególnie jest to zauważalne w okresie dorastania, gdy ciało dopiero się kształtuje. Poza tym ta grupa wiekowa często jest jeszcze dość naiwna i nie dostrzega fałszu w prezentowanych zdjęciach — w końcu większość z nich jest sztucznie poprawiona w programach graficznych.

Jakie są objawy dysmorfofobii?

Zazwyczaj bardzo trudno jest jednoznacznie określić, czy nadmierne zainteresowanie swoim wyglądem wynika z poznawania dorastającego ciała, czy może są to pierwsze objawy dysmorfofobii. W końcu zainteresowanie swoim wyglądem jest zupełnie naturalne. Dlatego konieczna jest obserwacja i kontrola na tym, ile czasu poświęcasz na myślenie o swoim wyglądzie, poprawianie go, a przede wszystkim, jakie emocje budzi w Tobie własne ciało.

Najczęstsze objawy dysmorfofobii

 • nieustanne patrzenie w lusterko,
 • perfekcjonizm,
 • wysoka wrażliwość na uwagi dotyczące własnego ciała,
 • doświadczenie krytyki,
 • samodzielna próba usunięcia niedoskonałości np. skórnych,
 • zbyt częste korzystanie z solarium i zabiegów medycyny estetycznej,
 • nadmierne czesanie włosów bądź ich zapuszczanie,
 • regularne pytanie się otoczenia o swój wygląd,
 • myślenie o swoim wyglądzie przez kilka godzin każdego dnia — czasem jest to nawet 8 godzin,
 • skupienie się na jednym lub kilku potencjalnych defektach czy wadach ciała,
 • porównywanie swojego wyglądu z innymi — szczególnie często wzorem stają się gwiazd znane z pierwszych stron popularnych magazynów bądź osób popularnych w social mediach,
 • kompleksy oraz negatywna ocena własnego ciała powodują wyalienowanie i unikanie kontaktu z rówieśnikami.

Jak poradzić sobie z dysmorfofobią?

Warto zwrócić uwagę na fakt, że stale pogłębiająca się dysmorfofobia może doprowadzić do wielu problemów psychicznych — depresji, fobii społecznych, a także zaburzeń odżywiania, lękowych czy obsesyjno-kompulsywnych. Dlatego tak ważna jest szybka reakcja, a także skuteczne leczenie. Zazwyczaj diagnozę stawia psycholog lub psychiatra i to właśnie Ci specjaliści pomogą Ci w poradzeniu sobie z powstałym zaburzeniem psychicznym. Wówczas zazwyczaj stosowana jest terapia poznawczo-behawioralna, dzięki której możesz poznać przyczyny tych problemów, co znacznie ułatwia zrozumienie, a także walkę z brakiem akceptacji swojego ciała. W trakcie leczenia ważna jest także nauka radzenia sobie z negatywnymi myślami i pokonywaniem własnych słabości. Czasem konieczne jest stosowanie leków — szczególnie wtedy, gdy dysmorfofobia przyczyniła się do powstania innych zaburzeń psychicznych.

Dysmorfofobia — jakie części ciała są problemem przy tym schorzeniu?

W 2005 roku wykonano badania, które miały wskazać, na jakich częściach ciała najczęściej skupiają się osoby cierpiące na dysmorfofobię. Wśród nich najczęściej powtarzała się skóra, włosy, nos, a także brzuch, piersi, oczy, uda i zęby. Dlatego pogłębiające się kompleksy związane z tymi partiami ciała mogą również być sygnałem wskazującym rozwijającą się dysmorfofobię.

Jakie są skutki dysmorfofobii?

Brak samoakceptacji często jest utożsamiany z ciałem, a nie psychiką, dlatego nadal jest niewielka liczba pacjentów, która postanawia rozpocząć walkę z dysmorfofobią. W takim przypadku możesz dostrzec wiele negatywnych skutków — większość z nich ma ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie. Wśród nich można wyróżnić m.in.:

 • trudności ze skupieniem swoich myśli na czymś innym niż własny wygląd,
 • w ekstremalnych sytuacjach dysmorfofobia może prowadzić do samobójstwa lub samookaleczenia,
 • pojawienie się wyuczonych odruchów,
 • obniżenie samooceny,
 • pogorszenie nastroju,
 • pojawienie się zaburzeń psychicznych,
 • lęk przed wychodzeniem z domu,
 • trudności w relacjach międzyludzkich — widoczne są nawet w kontakcie z najbliższym otoczeniem,
 • dysmorfofobia często wiąże się z poddawaniem się niepotrzebnym zabiegom medycyny estetycznej, co czasem może być niekorzystne dla zdrowia.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19