Blog

Jak poradzić sobie z atakiem gniewu?

Jak poradzić sobie z atakiem gniewu?

Atak złości może pojawić się w każdej chwili — kiedy masz ku temu powód lub nawet gdy po prostu kumulowane przez jakiś czas emocje wreszcie potrzebują ujścia na zewnątrz. Czasem wystarczy iskra, a emocje przejmują nad Tobą kontrolę i nie jest łatwo nad tym zapanować. Taki wybuch wydaje się jedyną drogą, jednak są różne kroki, które warto w takiej sytuacji podjąć, żeby z czasem potrafić poradzić sobie z atakiem gniewu.

Ataki gniewu — czym są?

Gniew czy złość działa czasem oczyszczająco i pozwala rozładować napięcie, które z różnych powodów zostało skumulowane — przez strach, przemoc, bezradność wobec różnych sytuacji. Wtedy częściowo można uznać go za coś pozytywnego. Jednak zupełnie inaczej wygląda to, gdy do ataków złości dochodzi zbyt często i to bez większych powodów. Tym bardziej, gdy mają one siłę nieadekwatną do sytuacji, która uznawana jest za jego przyczynę.

Do tego, gdy negatywnie wpływa to na codzienne funkcjonowanie pozostałych osób, z którymi mieszkasz. Wtedy już konieczne jest podjęcie konkretnych kroków, żeby na początku zminimalizować liczbę ataków złości oraz ich intensywność. Jeśli zauważyłeś u siebie lub u kogoś bliskiego taki problem, to nie czekaj, aż on sam zniknie, działaj, bo to jedyna droga.

5 kroków, jak zapanować nad atakiem gniewu

Przyznaj się, że masz problem

Przeanalizuj swoje zachowanie i ostatnie miesiące czy nawet lata. Przyznaj się przed samym sobą, że w ostatnim czasie gniew towarzyszy Ci częściej niż miało to miejsce dawniej. Nie ma sensu zwalać jedynie na trudniejszą sytuację życiową. Jeśli ataki gniewu przychodzą jedynie częściowo, kiedy jest ku temu konkretne uzasadnienie, to znak, że warto już zacząć działać. Jednak nie da się wyjść na prostą bez dość oczywistego kroku tj. bez samoświadomości oraz chęci podjęcia walki, aby pozbyć się tego problemu.

Pracuj z terapeutą

Każda sytuacja jest inna, ma inne podłoże, a ataki gniewu wyróżniają się różną intensywnością. Dlatego, kiedy tylko zaczynasz zauważać, że sytuacja wymyka się spod kontroli i nie panujesz nad emocjami, czy konkretnie nad gniewem, to zapisz się na terapię. Rozmowa ze specjalistą sprawi, że zrozumiesz, co jest przyczyną Twojego zachowania i co najważniejsze — że nie jesteś jedyną osobą, która ma tego typu problem. Nie akceptuj, a działaj!

Określ swoje emocje

Jednym ze sposobów zapanowania nad swoim gniewem jest poznanie własnych emocji. Dla wielu osób nie ma trudniejszego zadania niż właśnie nazwanie tego, co czują. To bardzo dobre zadanie, które warto wykonać jeszcze przed pójściem na wizytę do specjalisty. Tego typu trening sprawi, że mniej trudności będzie później sprawiało Ci rozmawianie o własnych emocjach i nazywanie ich.

Najlepiej zatem zabierz kartkę i długopis, a następnie w trakcie ataku gniewu czy tuż po nim spróbuj wypisać, co czujesz. Być może dominująca była frustracja, irytacja, rozczarowanie, zawód? Notuj to, a jeśli chcesz, możesz nawet iść o krok dalej i stworzyć swój własny pamiętnik gniewu. Opisuj tam wszystkie ważne chwile, które wywołują u Ciebie emocje oraz to, jak się czujesz, kiedy dopada Cię atak gniewu. To wszystko stanie się naprawdę bardzo przydatnym materiałem dla Ciebie oraz dla terapeuty.

Rozładuj gniew

Być może nagromadzone napięcie nie ma jak ujść z Twojego organizmu. Jeśli często czujesz negatywne emocje, to możesz spróbować pozbyć się ich poprzez znalezienie idealnej dla siebie aktywności fizycznej. Uprawianie sportu to sposób, który nie tylko pozytywnie wpływa na zdrowie fizyczne, ale też znakomicie działa na sferę psychiczną. Dlatego też spróbuj na początek chociaż raz w tygodniu zacząć biegać, jeździć na rowerze, grać w tenisa czy poćwiczyć w domu z internetowym trenerem. Możliwości jest tak wiele, że na pewno znajdziesz jakąś formę aktywności, która spełni Twoje oczekiwania i dopasuje się do Twoich możliwości.

Wiele osób, które zbyt często czują przypływy gniewu, decydują się na trenowanie bardziej siłowych sportów, np. boksu czy karate. Dzięki nim mogą prawdziwie rozładować swoje emocje i poważnie się zmęczyć. Być może takie rozwiązanie przypadnie do gustu także Tobie.

Analizuj i zmień to

Najważniejsze jest znalezienie prawdziwej przyczyny ataków gniewu. W wielu przypadkach wynika to z bierności, akceptacji różnych sytuacji czy osób, które wywołują w Tobie negatywne emocje. Częstym problemem jest toksyczna relacja z partnerem czy partnerką, znienawidzona praca, trudna sytuacja finansowa, natłok obowiązków czy przesadne przejmowanie się rzeczami, na które do końca nie ma się wpływu. Zastanów się nad każdą sferą swojego życia i odpowiedz sobie na pytanie — czy to mnie zadowala? Czy jestem szczęśliwy? Nie ma sensu akceptować sytuacji lub osób, które Ci szkodzą i wywołują gniew. Decyzja o zmianach nie jest prosta, ale często konieczna. Dlatego nie idź po linii najmniejszego oporu i zapewnij sobie życie, na jakie zasługujesz. W końcu to Ty masz wpływ na to, co dzieje się w Twoim życiu, więc nie bój się z tego korzystać. Być może to sprawi, że ataki gniewu będą pojawiać się rzadziej, a w pewnym momencie całkiem znikną.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19