Blog

Jak poradzić sobie z traumą?

Jak poradzić sobie z traumą?

Życie człowieka nie zawsze jest usłane różami, wręcz przeciwnie – rzeczywistość potrafi być trudna dla każdego. Zjawisko stresu jest znane każdemu i doświadczają go wszyscy – nie tylko dorośli, lecz także dzieci. Wydarzenia, które nie należą do najłatwiejszych, mogą zostawić po sobie ogromny ślad na psychice w postaci traumy. Niesie ze sobą ona ogrom negatywnych skutków, które mogą skończyć się tragiczne, dlatego należy reagować zawczasu! Jak poradzić sobie z traumą w życiu? Odpowiedź na to pytanie wraz ze wskazówkami do działania można znaleźć poniżej!

Czym jest trauma?

Nazwę tego określenia zapożyczono z języka greckiego, a oznacza ono uszkodzenie bądź przebicie skóry. Jest to metaforyczny sposób wyrażania bólu, którego doświadcza człowiek na podłożu psychicznym. Zjawisko to zostało nazwane zespołem stresu pourazowego, do którego przyczyniają się różnorakie wydarzenia, które uznawane są za trudne, bądź stresujące dla człowieka. Należy wziąć jednak pod uwagę, iż każda osoba wykazuje inne reakcje na stres i trudne sytuacje, co oznacza, że nie każde tego typu wydarzenie wywoła traumę.

Kiedy może wystąpić trauma?

Do wystąpienia traumy mogą przyczynić się różnorodne zdarzenia, do których można zaliczyć:

 • zagrożenie życia;
 • zagrożenie swojego zdrowia, bądź bliskich osób;
 • straty – zarówno fizyczne, jak i psychiczne;
 • doświadczenie przemocy;
 • bycie świadkiem przestępstwa;

Należy wziąć pod uwagę fakt, że nie u każdego, kto ma styczność z traumatycznymi wydarzeniami, wystąpią zaburzenia psychiczne.

Objawy traumy

Objawy traumy wystąpić mogą u każdego, kto doświadczył sytuacji określanej jako trudną. Należy wziąć pod uwagę jednak, iż nie jest to określone w czasie. Oznacza to, że u niektórych symptomy mogą pojawić się nawet po kilku latach od zdarzenia. Wpływ na to ma zdrowie psychiczne człowieka oraz kondycja jego samopoczucia. Najczęściej występującymi objawami, które świadczą o traumie, są:

 • długotrwale występujący lęk i niepokój;
 • zaburzenia snu;
 • natłok myśli dotyczących traumatycznego wydarzenia;
 • ignorowanie trudnych sytuacji;

Traumę można podzielić na różnorodne fazy, przez które przechodzi człowiek. Najczęściej spotykaną jest ta, która ma na celu wyparcie traumatycznego wydarzenia z mózgu i wspomnień. Jest to oczywiście niemożliwe, bowiem w późniejszym czasie myśli te wracają z dwukrotną siłą i ciężko ich się pozbyć bez pomocy kogoś doświadczonego w tym zakresie.

Jak poradzić sobie z traumą?

Niezależnie jak trudna była sytuacja, po której pozostała trauma, nie należy bagatelizować tego i poszukać pomocy, która jest niezbędna do normalnego funkcjonowania w codzienności. Traumatyczne i stresujące wydarzenia odbierane są indywidualnie przez ludzi, jednakże prowadzą one do konkretnych zachowań, które mogą być destrukcyjne. Dlatego konieczne jest zadbanie o własne uczucia i potrzeby, aby uniknąć negatywnych skutków w przyszłości.

Po pierwsze – terapia!

Trauma w życiu każdego człowieka potrafi być niesamowicie destrukcyjna, a także może zaburzyć normalne funkcjonowanie w życiu codziennym. Warto więc wybrać się do specjalisty, który pomoże uporać się z problemem. Obecnie stosowane są psychoterapie, które mają na celu zredukować poczucie niebezpieczeństwa, niepokój i lęki, jakie towarzyszą przebytej traumie. W niektórych przypadkach stosowana jest dodatkowo farmakoterapia. Zalecane są środki antydepresyjne, bowiem mają one wpływ na wychwyt zwrotny serotoniny.

W zdrowym ciele zdrowy duch!

Nie bez powodu mówi się, iż aktywność fizyczna jest lekiem na całe zło. Oczywiście, leczenie traumatycznych wydarzeń i ich następstw, które spowodowały zaburzenia psychiczne, powinno odbywać się pod okiem specjalisty. Niemniej jednak warto także znaleźć zajęcia, które będą naturalnie wpływały na zwiększenie ilości serotoniny w mózgu. W tym celu zaleca się zwiększenie aktywności fizycznej, bowiem wpływa ona nie tylko na ciało, lecz także na zdrowie psychiczne. Na podstawie badań ustalono, że regularna aktywność fizyczna zwiększa poczucie szczęścia i bezpieczeństwa.

Spokój ducha przede wszystkim!

Traumę leczyć można na różne sposoby. Oprócz stosowania farmakoterapii pod okiem psychiatry, a także korzystania z psychoterapii, konieczne jest poświęcanie się czynnościom, które mogą przynieść upragniony spokój ducha. W tym celu zaleca się różnego rodzaju techniki relaksacyjne, czy też medytację. Mają one na celu wyciszenie, a także zrozumienie własnych emocji. Umiejętność osiągnięcia spokoju ducha i pozbycia się traumy jest możliwa, jeśli tylko nie będzie się przed nią uciekać. Jak poradzić sobie z traumą w życiu? Na to pytanie odpowiedź jest prosta – zareaguj i poszukaj niezbędnej Ci pomocy. Warto skorzystać z usług psychiatry i psychoterapeuty, a także znaleźć zajęcia i czynności, które nie będą powodowały większych zaburzeń na tle psychicznym. Niezbędna jest także rezygnacja z różnego rodzaju używek, bowiem pogłębiają one stany depresyjne, a także mogą powodować większe szkody w Twoim organizmie. Pozbycie się traumy jest możliwe i można sobie z nią radzić, choć jest to niekiedy trudny proces. Nie warto się jednak poddawać, zadbaj o swoje zdrowie psychiczne już dziś!

 

Odwiedź stronę Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO na Facebooku.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19