Uzależnienia

Jak poradzić sobie z uzależnieniem od drugiej osoby?

Jak poradzić sobie z uzależnieniem od drugiej osoby?

Mogłoby się wydawać, że uzależnienie psychiczne można dotyczyć tylko substancji psychoaktywnych, jak np. alkohol, narkotyki, papierosy. Nie dla wszystkich jest to oczywiste, jak trudne może okazać się do wyleczenia uzależnienie od drugiej osoby. Może być ono związane z naszym partnerem, z którym jesteśmy w związku, ale również z dzieckiem, przyjacielem, rodzicem i innymi ludźmi. Jak rozpoznać takie uzależnienie i jak się z niego wyzwolić?

Stan taki jak emocjonalne i psychiczne uzależnienie od drugiej osoby lub ludzi w ogóle definiowany jest, jako utrata własnej samodzielności. Uzależniony traktuje wówczas partnera jako kogoś niezbędnego do życia i nie jest bez niej w stanie normalnie funkcjonować. Nie jest to jednak to samo co miłość, poświęcenie czy oddanie w spełnionym związku.

Czym charakteryzuje się uzależnienie emocjonalne?

Można wyróżnić trzy elementy takiego uzależnienia:

1. Upojenie – osoba uzależniona w relacjach z partnerem lub przyjacielem doświadcza stanu podobnego do euforii. Jest on dla niej niezbędny do dobrego samopoczucia.

2. Zwiększenie „dawki” – osoba borykająca się z uzależnieniem emocjonalnym potrzebuje coraz to większych „dawek” obecności drugiej osoby i spędzania z nią czasu. Jest to chęć posiadania chłopaka na wyłączność i nieustanna potrzeba dowartościowania. Taka osoba ciągle chce słyszeć od faceta, że jest najważniejsza. Zwiększenie „dawki” powoduje wyłączenie pary ze świata zewnętrznego, czyli zamknięcie się na przyjaciół, członków rodziny i innych ludzi. Codziennie obowiązki są zaniedbywane.

3. Utrata świadomości – istnieje wówczas ryzyko utraty oceny samego siebie i drugiej osoby. Osobowość osoby trwającej w uzależnieniu zlewa się z psychiką partnera. Nie potrafi ona odpowiedzieć na pytanie: „Kim jestem?” i wyzwolić się z tego stanu. To, co myśli o sobie jest tożsame z opinią partnera na jej temat.

Jak wyzwolić się od uzależnienia od partnera?

Często emocjonalne i psychiczne uzależnienie od partnera skutkuje pytaniem, jak skutecznie się wyzwolić ze związku. Oznacza, że kobieta (dużo rzadziej mężczyzna) nie jest w stanie „przetrwać” bez ukochanego, który musi ją nieustannie wspierać. Uzależnienie od chłopaka czy faceta może być postrzegane jako przejaw egoizmu, gdyż brak samodzielności prowadzi do pozwalania lub wymagania, aby partner robił wszystko za uzależnioną. Uzależniona osoba nie potrafi mieć własnych planów i aspiracji, nie próbuje kierować własnym życiem i podejmować decyzji w swoim imieniu. Taka osoba stoi w miejscu, gdyż boi się, że jakakolwiek decyzja spotka się z brakiem aprobaty ze strony partnera.

Przyczyny uzależnienia emocjonalnego

Podstawową przyczyną uzależnienia psychicznego od drugiej osoby jest sposób budowania relacji już w dzieciństwie. Te doświadczenia mają duże znaczenie w późniejszym kształtowaniu się osobowości. Brak zaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych dziecka ze strony rodziców takich jak: akceptacja, bezpieczeństwo, uwaga, uznanie, miłość, w znacznej mierze prowadzi do wchodzenia w toksyczne relacje z ludźmi. Dziecko wtedy przestaje akceptować samego siebie i jego samoocena jest wyjątkowo niska – z takiego przekonania trudno jest się później wyzwolić.

Rozwój uzależnienia

Wówczas, kiedy w późniejszych latach odnajdzie się już bratnią duszę, tę jedyną ukochaną osobę, zbliża się do niej, pielęgnuje miłość i angażuje coraz bardziej. Przecież tak długo oczekiwało się na wielkie porywy serca, nie można tego zmarnować. Związek pochłania wtedy coraz więcej czasu i energii. Coraz bardziej się stara, spełnia oczekiwania, marzenia i zachcianki drugiej osoby czy wymagania ludzi wokół. Z obawy przed utratą miłości i akceptacji poświęca się coraz więcej, rezygnuje z pasji. Chce uszczęśliwić faceta za wszelką cenę, aby zdobyć gwarancję, że ukochana osoba nas nie zostawi. Błędnie myślimy, że wraz z nadejściem takiej sytuacji, zatracimy wiarę w siebie i w swoje możliwości.

Objawy uzależnienia emocjonalnego

Niestety to wszystko odbywa się kosztem własnych potrzeb. Uzależniony psychicznie i emocjonalnie od ludzi nie potrafi mieć własnych planów i aspiracji, nie próbuje wyzwolić się, kierować własnym życiem i podejmować decyzji w swoim imieniu. Brak jej wiary we własne siły ma niską samoocenę. Chcąc zapewnić trwałość relacji, osoba uzależniona od faceta rezygnuje z własnych potrzeb, zainteresowań, przyjaciół na rzecz zaspokajania potrzeb drugiej strony i może nawet zaniedbywać swoje obowiązki np. zawodowe. Przejawia również obawy przed niezdolnością do zatroszczenia się o siebie samą, dlatego też myśl o rozstaniu powoduje ogromny dyskomfort psychiczny. Uzależnienie emocjonalne w związku to bardzo przykry stan, z którego ani osoba w nałogu, ani jej chłopak czy dziewczyna nie zdają sobie zazwyczaj sprawy.

Jak poradzić sobie z uzależnieniem od drugiej osoby_ Blog Ośrodek Terapii Nefo

Leczenie uzależnień od drugiej osoby

To, jak wyzwolić się i definitywnie wyjść z uzależnienia od miłości do drugiej osoby, to bardzo skomplikowana kwestia. Tak, jak każdy inny nałóg, czy to alkoholizm, narkomania, hazard, podobnie uzależnienie emocjonalne i psychiczne jest trudne do wyleczenia. Jest to destrukcyjny proces, który wpływa na toksyczność związku. Zamiast wzbogacić i polepszyć relację, przynosi skutek odwrotny – niszczy ją. Niejednokrotnie pomocy psychologicznej wymaga nie tylko sama uzależniona, ale też jej partner. Jako para oboje wymagają terapii, jeżeli chcą tworzyć zdrową relację. Uzależnienie emocjonalne od miłości do chłopaka czy dziewczyny wystawia bowiem związek na niejeden test, który przetrwać można tylko po poznaniu sposobów na życie w harmonii i osobistym spełnieniu.

Manifestacja własnych przekonań

Niezależność powinna przejawiać się w tym, że uzależniony psychicznie zacznie dawać sobie prawo do tego, żeby się wyzwolić spod wpływu innych, do swobodnego wyrażania emocji, przekonań, nawet jeśli inni np. partner czy inni ludzie się z tym nie zgadzają. Jej pragnienia staną się równie ważne. Pierwszym krokiem w walce z uzależnieniem emocjonalnym jest uświadomienie sobie problemu i jego przejawów. Następnie powinno nastąpić zastanowienie się nad źródłem zaburzenia. Kiedy już będziesz wiedzieć, skąd bierze się problem, łatwiej będzie z nim walczyć. Trzecim krokiem będą liczne, otwarte rozmowy o uczuciach – zarówno ze strony osoby uzależnionej, jak i partnera, z którym tworzy się związek.

Test na uzależnienie psychiczne

Można i nawet należy leczyć uzależnienie psychiczne i emocjonalne od partnera: kobiety, mężczyzny, a nawet przyjaciela i innych ludzi. Warto rozpatrzyć również włączenie psychoterapii, a w niektórych przypadkach nawet leczenie farmakologiczne. Proces separacji nie jest łatwy, ale przepracowanie problemu pozwala wytworzyć związek, oparty na nowych, zdrowych zasadach i wyzwolić się od miłości, która jest toksyczna dla obu stron. Warto zrobić sobie nawet swego rodzaju test na uzależnienie psychiczne od drugiej osoby: jeśli trudno jest nam wyobrazić sobie spędzenie choćby godziny bez partnera, nie odczuwając przy tym bolesnego ukłucia niepokoju, to jest duża szansa na to, że mamy tego rodzaju problem.

Uzależnienie od ludzi, a prawo do szczęścia i rozwoju

Warto pamiętać, że niezależnie od życiowych okoliczności, to my powinniśmy być najważniejsi dla samych siebie. A kiedy zauważymy, że w imię miłości do ukochanego chłopaka lub dziewczyny zaczynamy postępować wbrew sobie i własnym przekonaniom, zaniedbujemy to, co dotychczas było dla nas istotne, przestajemy się rozwijać oraz zaspokajać własne ambicje i w związku z tym stajemy się coraz bardziej nieszczęśliwi – z całą pewnością powinniśmy to uznać za sygnał ostrzegawczy. Niezależnie od tego, czy mowa jest o kobiecie, która jest uzależniona od faceta, czy o nieszczęśliwie zakochanym mężczyźnie – każdy może wyzwolić się z problemu.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19