Blog

Jak pozbyć się depresji codzienności?

Jak pozbyć się depresji codzienności?

Nasze życie biegnie bardzo szybko, swoim wyznaczonym torem, lecz często przychodzi moment, gdy ogarnia nas nuda, monotonia. Nasza energia ulatuje gdzieś i nie możemy jej odzyskać. Nasz zbiornik z paliwem życiowym wydaje się pusty. Jak mieć ciągle pełny bak energii i pozytywne nastawienie do codzienności?

Słuchaj swojego organizmu, trzeba nauczyć się odczytywać znaki, jakie on dan daje, co nam w duszy gra. Trzeba nauczyć się dawać duszy to czego, w odpowiednim momencie potrzebuje. Zazwyczaj jest tak, że nie potrafimy dostrzec, co w danej chwili potrzebuje nasz organizm lub, co gorsze, nie chcemy dostrzegać. Ciągła gonitwa w życiu codziennym również nie pomaga nam wyciszyć naszej duszy, nakarmić nasze wewnętrzne dziecko oraz uzupełnić poziom szczęścia, które jest nam potrzebne do życia w pełnym zdrowiu fizycznym i psychicznym.

Czym jest monotonność?

Monotonność to przede wszystkim powtarzanie w kółko codziennie jakichś czynności np. przychodzenie do domu, odrabianie lekcji, oglądanie telewizji i spanie. Robienie tego dzień w dzień doprowadzić może do furii, nie mylę się? Mogę się założyć, że każdy ma jakieś zainteresowania. Czy nie warto byłoby wykorzystać czas na ich rozwój? Jeżeli lubisz, np. rysować, czemu by nie chwycić za ołówek i ćwiczyć wciąż oraz udoskonalać swoich zdolności? Wcale nie musisz robić tego w domu. Wyjdź gdzieś z dala od zgiełku i posiedź chwilę na dworku. Może zainspiruje cię jakiś widok i go namalujesz? Nie dość, że rozwijasz pasję, to jeszcze dotleniasz mózg świeżym powietrzem. A jak kochasz jeździć na deskorolce, wybierz się w jakieś miejsce, gdzie można by było pojeździć i ćwicz nowe triki. Każdy sposób jest dobry, by robić to, co się kocha, a wtedy i czas szybciej zleci, i nie będzie to z pewnością nudne.

Jak nie popaść w wir nudnej codzienności?

 • Zadbaj o odpoczynek.

  Ta zaskakująca rada naprawdę ma sens. Bardzo często nasze relacje z innymi psują się dlatego, że nie mamy siły na to, aby uważnie być razem, mądrze rozwiązywać konflikty i sprawiać sobie i innym przyjemność. Pomyśl tylko, jak wyglądają twoje relacje z rodziną i przyjaciółmi, kiedy jesteś zmęczony i masz wszystkiego dość, a jak, kiedy masz przed sobą wolny dzień, a za sobą przespaną noc. Troska o własne siły może pomóc zobaczyć w innych piękno, a nie tylko to, co trudne i męczące.

 • Staraj się doceniać siebie.

  Czasami trudno nam doceniać innych, bo nie doceniamy samych siebie. Zdarza się też, że stawiamy siebie na końcu listy osób do ukochania i docenienia. Warto odwrócić ten porządek. Doceniając siebie, napełniamy się miłością, którą potem możemy się dzielić z innymi. Z pustego natomiast i Salomon nie naleje.

 • Nie ufaj wszystkim ocenom.

  Ocenianie zachowania innych to coś, co robimy niemal nawykowo. Kiedy czujemy się zdenerwowani lub zawiedzeni, w naszej głowie pojawiają się często negatywne myśli. Kłopot z nimi polega na tym, że zamiast przybliżać nas do rozwiązania problemu, oddalają od niego. Co robić? Kiedy zauważasz, że negatywnie oceniasz czyjeś zachowanie, zapytaj siebie: co czuję? Co dokładnie się wydarzyło, zanim się tak poczułem? Uwaga: skup się na konkretach. Słówka takie jak “zawsze” i “nigdy” sprawiają, że konflikt urasta do olbrzymich rozmiarów. Spróbuj nazwać, co konkretnie się wydarzyło i powiedzieć, jak się czujesz – i czego byś chciał / chciała w tej sytuacji.

 • Poświęć chwilę na refleksję nad minionym dniem.

  Jeżeli wdzięczność nie przychodzi do ciebie spontanicznie i rzadko masz ochotę powiedzieć komuś coś miłego, poświęć dwie minuty przed zaśnięciem, aby przypomnieć sobie przebieg dnia – i wyłapać wszystkie, nawet najmniejsze okazje do tego, żeby podziękować komuś lub sobie. Tak, docenianie siebie też jest ważne! Niech to będzie twój cowieczorny rytuał.

 • Wyrażaj złość.

  Mogłoby się wydawać, że to przeciwieństwo wdzięczności. Tymczasem upychana po kątach, niewyrażana złość skutecznie blokuje w nas odczuwanie radości, wdzięczności i miłości. Dlatego warto poszukać sposobów na to, aby poczuć swoją skrzętnie tłumioną złość i dowiedzieć się, jak można ją wyrazić w sposób, który nie zrywa relacji, tylko zbliża. Pomagają w tym dostępne na rynku książki i warsztaty, na przykład z komunikacji empatycznej, zwanej też Porozumieniem Bez Przemocy.

 • Wybieraj codziennie od nowa.

  Ocenianie jest wyborem, podobnie jak bycie w relacji. Codziennie zadawaj sobie pytanie: czy chcę się dziś skupić na tym, co dobre, czy na tym, czego mi brakuje? Nie chodzi nam o zamiatanie pod dywan trudnych sytuacji. Wprost przeciwnie, jeśli jest nam z czymś trudno, mówmy o tym otwarcie – jednak nie po to, by udowodnić komuś jego winę, ale po to, by znaleźć rozwiązanie trudności i ponownie docenić tę osobę za to, kim jest i co dobrego wnosi do naszego życia.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19