Blog

Jak walczyć z przeszłością? Co zrobić, kiedy wspomnienia ciągle powracają?

Jak walczyć z przeszłością? Co zrobić, kiedy wspomnienia ciągle powracają?

Trauma, trudne dzieciństwo, a przede wszystkim negatywne wspomnienia potrafią wracać do Ciebie niczym bumerang. Wtedy masz wrażenie, że już nigdy nie będzie Ci dane uwolnić się od tych trudnych chwil, a każdy moment radości zostaje przyćmiony przez nieszczęście. Czy tak naprawdę musi być? Jak zapomnieć o przeszłości? Ważne jest to, abyś nauczył się z tym walczyć.

Jak zapomnieć o przeszłości – poznaj 6 sposobów

Zapisz swoje problemy

Czy wiesz, że pisanie może mieć dla ciebie naprawdę uzdrawiającą moc? Dopóki myśli znajdują się tylko w Twojej głowie, to mogą być coraz straszniejsze, aż w końcu każdy problem staje się jeszcze groźniejszy. Dlatego musisz przerwać tę machinę, a pomoże Ci w tym właśnie kartka papieru. Wykonaj pierwszy krok ku poradzeniu sobie z przeszłością i zanotuj w zeszycie to, od czego nie możesz się uwolnić. Zacznij od kilku prostych słów. Kolejnego dnia wróć do tej notatki i dopisz zdanie lub dwa – po prostu tyle, ile jesteś w stanie. Codziennie staraj się jeszcze bardziej rozwijać tę myśl, aż w końcu stworzysz dokładny obraz tego, co Cię dręczy. Choć wyznanie prawdy przed samym sobą jest trudne i stresujące, to wykonasz istotny krok ku własnym uzdrowieniu.

Ucz się na błędach

Pamiętaj, że każdy problem z przeszłości wygląda nieco inaczej – może mieć mniejszą bądź większą wagę, ale też w różnym stopniu wpływać na Twoje życie. Jednak zawsze możesz się czegoś nauczyć. Dlatego, gdy już uzmysłowisz sobie, co Cię dręczy, to pora zastanowić się nad tym, co możesz z tego wynieść? Staraj się przemyśleć sytuację, która Cię spotkała, dokładnie ją przeanalizować, a później wyciągnąć z niej najważniejsze wnioski. Oczywiście nie chodzi tu o to, abyś obwiniał siebie o to, co się stało. Nie, teraz przyszedł czas na naukę. Dzięki temu sprawisz, że nawet trudne chwile Cię ukształtują, nie nie zniszczą. Jednocześnie przeszłość nie zapanuje nad Twoim obecnym życiem.

Staraj się zaakceptować swoje błędy

Teraz czas na jeden z najtrudniejszych kroków, czyli pogodzenie się z własnymi błędami, a przede wszystkim problemami, jakie spotkały Cię w przeszłości. Ten proces może trwać wiele dni, tygodni, miesięcy, a nawet lat – wszystko zależy od tego, jak duża jest Twoja trauma. Dlatego zacznij od odpowiedzi na jedno pytanie: co stanie się z Twoim życiem, jeżeli nie zaakceptujesz swojej przeszłości? Prawdopodobnie nie dostrzeżesz wielu szczęśliwych chwil, które dzieją się teraz bądź zdarzą w przyszłości. Nie pozwól na to! W końcu trauma, problemy bądź negatywne wspomnienia nie mogą odebrać Ci radości z życia i wszystkich cudownych chwil, czekających na Ciebie. Gwarantuję Ci, że na pewno będzie ich wiele, jeżeli tylko pozwolisz sobie na uśmiech, odegnanie złych myśli i na moment spokoju.

Skup się na swoim szczęściu

Brzmi banalnie, prawda? Postaraj się przez chwilę zastanowić nad tym, co Cię uszczęśliwia. Nie myśl wtedy o swoich problemach – skup się jedynie na sobie. Zastanawiasz się, od czego możesz zacząć? W określeniu swojego celu pomogą Ci odpowiedzi na proste pytania. Przede wszystkim zastanów się nad tym, czego brakuje Ci w tej chwili? Gdy już dowiesz się, co to mogłoby być, to znów zabierz kartkę papieru i zapiszą tę myśl. Teraz przyszedł czas na kolejne pytanie: jak możesz osiągnąć ten cel, ale też, jak to wpłynie na Ciebie? W ten sposób dowiesz się, jak zmieni się Twoje życie, gdy zaczniesz dbać o swoje szczęście. Poza tym zyskasz gotowy plan, a one zazwyczaj najlepiej pomagają w oderwaniu od ponurych myśli. Pamiętaj jednak o tym, że najskuteczniejsze efekty osiągniesz, jeżeli zadbasz również o ich realizację.

Naucz się wyrażać swoje uczucia

Nie umiesz wyrażać swoich emocji, a może wstydzisz się tego, co błąka się w Twoich myślach i w sercu? Pora z tym skończyć! W końcu uczucia – szczególnie te negatywne – mogą skutecznie pozbawić Cię szczęścia czy spokoju. Dlatego pora przejść do kolejnej lekcji, która nauczy Cię uzewnętrzniać oraz pokazywać światu, co tak naprawdę czujesz. Zastanawiasz się, jak zapomnieć o przeszłości i problemach? W tym przypadku najlepiej, jeżeli znajdziesz zaufaną osobę i powierzysz jej swoje sekrety, opowiesz o problemach, trudnej przeszłości, a także o emocjach, kłębiących się w Twojej głowie. Nie chcesz angażować w tę rozmowę przyjaciół lub rodzinę? W takim razie skorzystaj z pomocy psychologa bądź terapeuty – oni na pewno Ci wysłuchają, a przy okazji udzielą fachowej pomocy.

Skonfrontuj się z przeszłością

Prawdziwe oczyszczenie i ukojenie poczujesz wtedy, gdy skonfrontujesz się ze swoim największym lękiem. Jednak pamiętaj o tym, aby zrobić to dopiero na samym końcu swojej drogi ku poradzeniu sobie z przeszłością. Wcześniej możesz nie być przygotowany na to, aby porozmawiać z osobą, która Cię skrzywdziła czy też przyznać się do własnych błędów. Gdy poczujesz się dostatecznie silny, to doprowadź do takiego spotkania – bardziej bądź mniej dosłownego. Po prostu zmierz się ze swoim lękiem, a wtedy nareszcie staniesz się wolny i z większą energią rozpoczniesz walkę o swoje szczęście tym razem niezachwiane przez żadne problemy z przeszłości.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19