Blog

Jak wybrać odpowiedni ośrodek terapii?

Jak wybrać odpowiedni ośrodek terapii?

Podjęcie decyzji o wyborze konkretnego ośrodka terapii nie jest proste z kilku względów. Po pierwsze trudno jest się przełamać i przyznać, że terapia jest naprawdę potrzebna. Po drugie na rynku jest tak wiele ośrodków, że wybór odpowiedniej opcji może spowodować ból głowy. Dlatego postaramy się przedstawić wszystkie najważniejsze czynniki, o jakich trzeba pamiętać, wybierając ośrodek, spełniający oczekiwania.

Dlaczego warto wybrać prywatny ośrodek terapii?

Pierwszym i to najważniejszym argumentem sprawiającym, że tak wiele osób decyduje się na wybór prywatnej placówki, jest łatwa dostępność i dzięki temu możliwość szybszego rozpoczęcia leczenia. Nie da się ukryć, że jakość terapii także przemawia na jego korzyść. Można liczyć tam również na znacznie większą dyskrecję i dostępność wielu ciekawych i skutecznych metod. W dodatku prywatne ośrodki znacznie bardziej otwierają się na ciągły rozwój i chętniej decydują się, np. na terapię odbywającą się w całości lub częściowo przez Internet.

7 kwestii, na które należy zwrócić uwagę wybierać ośrodek terapii

Wielkość ośrodka

Każdy chory ma inne preferencje i dla niektórych ważniejsze jest to, by ośrodek, w którym rozpocznie się leczenie, był raczej kameralny. Z kolei inne osoby mogą nie mieć nic przeciwko większym placówkom. Trzeba jednak zauważyć, że zazwyczaj rozmiar ośrodka idzie w parze z liczbą innych pacjentów oraz z personelem, przebywającym w środku. To sprawia, że prywatne gabinety i niewielkie ośrodki cieszą się coraz większą popularnością.

Umiejscowienie ośrodka

Oprócz rozmiaru podczas wyboru ośrodka duże znaczenie ma też lokalizacja, gdyż zazwyczaj większą popularnością cieszą się miejsca znajdujące się na uboczu niż w centrum miasta. Wynika to głównie z faktu, że pacjenci pragną zachować anonimowość i większą prywatność. Tym bardziej że bardzo często dalsze otoczenie nie zdaje sobie sprawę z tego, gdzie aktualnie znajduje się chory.

Renoma ośrodka

Opinie są kluczem, aby ocenić placówkę jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji. Istnieje kilka sposobów, by się z nimi zapoznać — poszukać na forach internetowych, na portalach społecznościowych czy uzyskać je od wcześniejszych pacjentów. W przypadku mniej znanych i małych ośrodków znalezienie opinii może nie być takie proste, jednak i tak opłaca się podjąć taką próbę, gdyż komentarze innych osób znających dane miejsce od środka, mogą być niezastąpione.

Kwalifikacje terapeutów

Niejednokrotnie już na stronie internetowej znajduje się zakładka, gdzie przedstawieni są terapeuci pracujący w danym ośrodku. Publikowane są tam zdjęcia oraz krótkie opisy związane z kwalifikacjami, specjalizacją, a czasem nawet z dotychczasowymi praktykami. To pierwsza wskazówka, na którą warto zwrócić uwagę. Jednak nie zaszkodzi również kontakt telefoniczny lub bezpośredni, podczas którego można zadać pytanie m.in. na temat kwalifikacji terapeutów i ich doświadczenia związanego z leczeniem konkretnych problemów. Przydatne będą informacje o posiadanych certyfikatach oraz o tym, kto je wydał.

Jak wybrać odpowiedni ośrodek terapii_ Blog Ośrodek Terapii Nefo

Program terapii

W podjęciu decyzji związanej z tym, jak wybrać dobry ośrodek terapii, cenną wskazówką staje się poznanie szczegółów związanych z programem leczenia. Wiele placówek dysponuje szczegółowymi rozpiskami na ten temat, co z kolei wyjawia ich metody i techniki działania. Najczęściej wcześniej konieczna jest wizyta i szczera rozmowa ze specjalistą, aby można było ustalić przewidywany czas terapii oraz sposób działania. Szczególnie trzeba docenić fakt, gdy program zostaje dostosowany indywidualnie do konkretnych problemów i potrzeb. Każdy detal odnoszący się do tego, jak wygląda przebieg leczenia, uspokoi pacjenta i utwierdzi go w przekonaniu, że podjął prawidłową decyzję. W naszym ośrodku preferujemy sporo możliwości, czyli medytacje, psychoterapię grupową czy indywidualną, sportoterapię, filmoterapię itd.

Czas wolny

Często ignorowanym czynnikiem odgrywającym dużą rolę już w trakcie pobytu, są dostępne formy spędzania wolnego czasu. W końcu terapia nie trwa 24h i każdy pacjent ma prawo zrelaksować się oraz na moment zapomnieć, w jakim jest miejscu. Warto dowiedzieć się zatem, czy ośrodek udostępnia jakieś udogodnienia, np. świetlicę z grami lub saunę. Możliwość rozpalenia grilla lub ogniska także będzie sporym atutem. Kolejną kwestią staje się również otoczenie ośrodka. Coraz więcej miejsc powstaje w pobliżu urokliwych terenów, np. jezior bądź lasów. W końcu obcowanie z przyrodą odgrywa niebagatelną rolę w trakcie leczenia, gdyż ułatwia nabranie dystansu i pozbycie się nagromadzonego miesiącami lub latami napięcia.

Koszty terapii

Niestety dobra i skuteczna terapia musi kosztować. Dlatego opłaty odgrywają także znaczącą rolę. Zaleca się dokładnie dowiedzieć się, ile trzeba będzie zapłacić za terapię jeszcze przed jej rozpoczęciem. Aktualnie koszty mieszczą się w naprawdę różnorodnych przedziałach cenowych.

Zaoszczędź swój czas

Nie będziemy ukrywać, że sporym ułatwieniem oraz oszczędnością czasu bywa wybranie od razu naszej oferty. Choć decyzja należy oczywiście do Ciebie.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19