Motywacja

Wykonywanie afirmacji a wpływ na samopoczucie.

Wykonywanie afirmacji a wpływ na samopoczucie.

Jaki wpływ na samopoczucie ma wykonywanie afirmacji? Wewnętrzna równowaga osiągana dzięki regularnemu powtarzaniu fraz może być kluczem nie tylko do pełni szczęścia, ale też do tego, aby być zdrowym. Doskonałym sposobem, który jest jednocześnie balansem i połączeniem między energią duszy oraz ciała, jest afirmacja. Przekonaj się, czym ona jest,  i jak wiele może zmienić w Twoim życiu.

Czym jest afirmacja i jak wpływa na samopoczucie?

W czasie, w którym ciągle gonimy afirmacja daje siłę żeby zdążyć, wykonać wszystkie obowiązki na czas oraz osiągać szczyty swoich marzeń. Jednak czym ona w rzeczywistości jest? Już wyjaśniamy. Przede wszystkim polega na formułowaniu jedynie pozytywnych myśli, które mają przekonać naszą podświadomość do myślenia w taki sposób. Potęga afirmacji tkwi w krótkich zdaniach, mających naprawdę olbrzymi wpływ na postrzeganie przez Ciebie rzeczywistości. Oddziałują one na Twój nastrój, a wreszcie także na pewność siebie. Nie jest to typowe kontrolowanie swojej podświadomości. Jedynie zastępowanie wątpliwości, obaw czy pesymistycznych myśli na rzecz tych motywacyjnych, optymistycznych, czyli takich uskrzydlających.

Dlaczego warto wykonywać afirmacje?

Afirmacja opiera się na pozytywnych emocjach, myślach i odczuciach, które są kluczowe, kiedy zależy Ci, aby w Twoim życiu zawitała oczekiwana harmonia. Kiedy wewnętrznie czujesz, że masz siłę, istotnie wpływa to na Twoją pewność siebie, ale także na Twoje zdrowie. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że afirmacja stanowi doskonałe wsparcie w walce z zaburzeniami psychicznymi. W szczególności z uzależnieniami, depresją czy nawet z nerwicą i stanami lękowymi. Wystarczy, że poznasz kilka istotnych zasad i już będziesz mógł wykorzystywać afirmację w praktyce, a co za tym idzie budować mur obronny, który pozwoli Ci zyskać energię, siłę i wiarę w siebie.

Afirmacja wskazuje na to, jak dużą rolę w naszym życiu odgrywają pragnienia. W końcu to właśnie one kształtują nasze życie lub przynajmniej mogłoby tak być, gdybyśmy tylko się nimi kierowali. Kiedy tego nie robimy, to czujemy się nieszczęśliwi i żałujemy podjętych decyzji. Nie da się ukryć, że w wielu sytuacjach realizacja jakiegoś celu, o którym marzymy od tak dawna, kosztuje nas sporo wysiłku, wymaga odwagi oraz zaciętości. Znalezienie siły do tego, aby zrealizować to, czego tak pragniemy, nie jest proste. Właśnie w tym przypadku afirmacje mogą okazać się kluczowe. Takie dodatkowe wsparcie odgrywa często niebagatelną rolę. Można zatem zrozumieć, że poprawnie wykonywana afirmacja staje się motorem napędowym do spełniania marzeń, ale też po prostu do lepszego samopoczucia.

Jak poprawnie wykonać afirmacje, aby działały na samopoczucie?

Aby wykonywanie afirmacji miało pozytywny wpływ na nasze samopoczucie musimy indywidualnie je konstruować. Najważniejsze jest jednak to, aby trzymać się kilku ważnych zasad, które stanowią jedynie podstawę. Dlatego też pozostałe elementy czy części zdań możemy już dopasowywać do własnych preferencji, również podczas terapii indywidualnej. Najważniejsze jest oczywiście to, aby po pierwsze uwierzyć w pozytywne właściwości afirmacji i w kształtowanie w ten sposób własnej podświadomości. Nie mniej istotne staje się również regularne ćwiczenie, gdyż tylko w taki sposób można osiągnąć perfekcję.

Oto 5 zasad afirmacji dla lepszego samopoczucia

 • Zawsze w czasie teraźniejszym — zdania, które formułujesz, powinny skupiać się na obecnej chwili, np. Czuję się dobrze.
 • Nie używaj „nie” — afirmacja to ukłon w stronę pozytywnych myśli i uczuć, dlatego też nie używamy tutaj czasowników w połączeniu z „nie”.
 • Skup się na tym, o czym myślisz — konieczne jest wyeliminowanie tzn. mechanicznego myślenia. Unikaj sytuacji, kiedy bez zastanowienia formujesz zdania. Bardzo duże znaczenie ma tutaj koncentracja.
 • Użyj wyobraźni — zresztą nie tylko koncentracja odgrywa istotną rolę, ale także wyobraźnia. Dzięki wizualizacji cały proces będzie dla Ciebie wiarygodniejszy i znacznie łatwiej w niego uwierzysz. Skoro jesteś w stanie to sobie wyobrazić, to być może jesteś też o krok od tego, aby było to w pełni realne.
 • Krótkie myśli — ostatnią zasadą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, aby afirmacje były krótkie. Najlepiej, żeby to były zdania proste, co sprawi, że staną się też bardziej czytelne.

Przykładowe afirmacje, które warto stosować by dobrze na nas wpływały

Podane niżej afirmacje możesz dowolnie modyfikować, wybrać te, które szczególnie Ci odpowiadają lub też stworzyć nowe. Wybór należy już jedynie do Ciebie i mamy nadzieję, że faktycznie odkryjesz, jak wielki wpływ mają te sformułowania na ludzką podświadomość. Oto kilka przykładów:

 • Życie jest wyjątkowe.
 • Kocham moje ciało.
 • Jestem zdrowy.
 • Dziękuję za doskonałe samopoczucie.
 • Jestem silna.
 • Mam prawo być szczęśliwa.
 • Znakomicie działa na mnie proces samouzdrawiania.
 • Moje ciało jest w pełni zdrowe.
 • Jestem bezpieczna, zawsze i wszędzie.

Szczególnie na samym początku możesz wzmocnić swoją afirmację i wypisać ją na kartce, a następnie powiesić w widocznym miejscu w domu. Kiedy będziesz na nią często patrzeć, to jeszcze łatwiej w nią uwierzysz. Zresztą przekonaj się o tym osobiście, aby odzyskać upragnioną harmonię wewnętrzną, do której wszyscy od zawsze tak bardzo dążymy.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19