Lifestyle

Jak zwiększyć poczucie własnej wartości?

Jak zwiększyć poczucie własnej wartości?

Poczucie własnej wartości stanowi istotny filar każdego człowieka i tak naprawdę wyznacza ono nasze działania, motywuje nas do podjęcia ważnych dla nas wyzwań, a co więcej pozwala nam wytrwać w swoich dążeniach. Pewność siebie warunkuje również nasz rozwój emocjonalny i osobisty. Gdy nasza samoocena jest wysoka i niezachwiana jesteśmy w stanie przenosić góry, bo jesteśmy po prostu bardziej wytrzymali, mniej podatni na strach i odrzucenie a nasz organizm produkuje znacznie mniej kortyzolu czyli hormonu stresu. Skoro tak wiele zależy od poczucia własnej wartości, to czy są sposoby na skuteczne podniesienie pewności siebie?

Doceń to, co masz

Istotnym sposobem na poczucie spełnienia i szczęścia jest umiejętność dostrzegania tego, co już się posiada i bycie wdzięcznym za to. Praktykowanie wdzięczności jest jedną z technik medytacji, która na stałe wpisała się na listę rzeczy, jakie powtarzane każdego dnia mogą podnieść samoocenę. Gdy dostrzeżesz jak dużo udało ci się osiągnąć, automatycznie czujesz się bardziej zadowolony, co znacząco podnosi jakość twojego życia. Poza tym dostrzeżenie własnej skuteczności i sprawczości jest świetnym motywatorem do angażowania się w nowe wyzwania w myśl zasady „skoro tyle rzeczy mi się udało to czemu nie podjąć kolejnego wyzwania”. Osoby pewne siebie i swoich osiągnięć o wiele częściej są skłonne podjąć ryzyko rozpoczęcia kolejnej aktywności, a co więcej znacznie częściej przekuwają je w sukces. Ich pewność siebie i pozytywny obraz siebie działają na zasadzie samospełniającego się proroctwa, a przekładając na praktykę – wiara, że własne działania przynoszą pożądany skutek automatycznie powodują większe angażowanie się w daną czynność.

Codzienne afirmacje

Chyba wszyscy pamiętają bardzo słynny filmik na YouTube, gdzie osoba krzyczała do samego siebie, żeby się zmotywować hasło: „Jesteś zwyciezcą”. W tym na pierwszy rzut oka prześmiewczym filmiku dobitnie pokazana jest siła afirmacji. Jest to trochę powiązane z samą wizualizacją, bo mówiąc o sobie dobrze i motywując się przed ważnym zadaniem jednocześnie sobie wyobrażamy jak je wykonujemy i jak jesteśmy z siebie dumni. Programując swój umysł na osiąganie wyznaczonych celów czy sukcesów, pozwalamy sobie uwierzyć, że jesteśmy w stanie je osiągnąć nie tylko w myślach, ale i w rzeczywistości.

Angażuj się w to, co sprawia Ci przyjemność

Znajdź czas w ciągu dnia, gdzie będziesz mógł poświęcić się w całości temu, co kochasz, gdyż robienie tego, co daje Ci przyjemność powoduje radość a to powoduje, że wchodzić w wyższe wibracje i otwierasz się na dobro. Szczęśliwi i spełnieni ludzie, którzy mogą rozwijać swoje pasje są bardziej pewni siebie, bo częściej wywołują w sobie pozytywne uczucia.

Nie porównuj się…chyba, że do samego siebie

Złota zasada, która gwarantuje wysokie poczucie własnej wartości to unikanie porównywania się do innych osób. W dobie mediów społecznościowych każdy zapewne doświadczył poczucia „bycia nikim” w obliczu wiecznie uśmiechniętych, pięknych ludzi, którzy mieszkają w cudownych domach i wszystko im się zawsze udaje. Każdy człowiek z automatu porównuje się do innych i ocenia siebie, więc nic dziwnego, że w trakcie „scrollowania” mediów społecznościowych nasza samoocena spada z minuty na minutę. Jeśli chcesz się porównywać to mierz się z samym sobą a to niech ci daje motywację do dalszych działań. To Ty jesteś dla siebie punktem odniesienia a nie inni ludzie.

Wychodź ze strefy komfortu

Przełamywanie swoich ograniczeń jest świetną metodą na natychmiastowe poczucie własnej skuteczności i dumy z siebie, że zrobiłeś coś, co wydawało ci się poza twoim zasięgiem. Np. nienawidzisz zimna, gorące kąpiele to twój ulubiony sposób na relaks? – idź zatem morsować, uczucie po przekroczeniu tej bariery będzie cię niosło przez wiele dni.

Nie krytykuj siebie

Często w sytuacjach, gdy cos nam nie wychodzi zaczynamy tzw. „samobiczowanie”. Powiedz sobie w głowie “stop!” i zastanów się czy w taki sam sposób, jaki mówisz do siebie, powiedziałbyś/powiedziałabyś do swojego przyjaciela, gdyby miał lekkie potknięcie w życiu. Zamiast się krytykować weź kartkę, długopis i wypisz z jakich trudnych sytuacji udało ci się wyjść obronną ręką, ile razy sama dokonałaś czegoś, czego inni ci gratulowali, ile razy nie poddałaś w beznadziejnych sytuacjach…Więc ten błąd też naprawisz!

Poczucie własnej wartości będące niejako wewnętrznym napędem do działania i barometrem tego, co myślimy o sobie, nie jest łatwe do zbudowania, ale efekty wysokiej samooceny są bezcenne i warte wysiłku. Wysoka samoocena sprawi, że nabierzemy zdrowych odruchów emocjonalnych, łatwiej wyznaczymy swój azymut a w przypadku ewentualnej porażki szybciej się podniesiemy wierząc, że siła tkwi także w naszych niepowodzeniach i tego, jakie wnioski jesteśmy w stanie z nich wyciągnąć.

Dołącz do nas na Facebook’u

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19