Korzyści z terapii zdalnej NEFO Online®

Zdalny program terapii uzależnień ma wiele korzyści i zalet.

🌿 Wygoda 🌿

Zapomnij o stresie związanym z zostawieniem pracy na kilka tygodni, zapewnieniem opieki nad dziećmi, kłopotami związanymi z dojazdami na sesje ‘twarzą w twarz’. Wszystko co potrzebujesz to stabilne łącze internetowe w twoim komputerze lub smartfonie i trochę dyskretnej przestrzeni, gdzie nikt Cię nie usłyszy i nie będzie Ci przeszkadzał.

Możesz stworzyć swoją przestrzeń tak, aby była jak najbardziej komfortowa dla Ciebie – załóż swoje ulubione wygodne ubranie, miej ze sobą swojego pupila i wszystko to co daje Ci poczucie bezpieczeństwa.

🌿 Elastyczne godziny 🌿

Nasi terapeuci mogą dostosować się do różnych godzin planując sesje indywidualne, tak aby pasowały do Twojego harmonogramu.

Każdy przypadek jest inny

Oferujemy pięć różnych programów leczenia uzależnień online skierowanych do różnych grup odbiorców. Są to:

 • Program Motywacyjny (dla początkujących)
 • Program Pogłębiony (dla zaawansowanych, jako kontynuacja terapii)
 • Program Nawrotów
 • Program dla Osób Bliskich
 • Program dla Rodziców Osób Uzależnionych

Wszystkie programy oferują:

 • 12 sesji grupowych z certyfikowanym terapeutą uzależnień
 • 4 sesje indywidualne z certyfikowanym terapeutą uzależnień
 • dostęp do czatu online 2 razy w tygodniu przez okres trwania programu
 • zestawy różnych ćwiczeń terapeutycznych i materiałów pomocniczych
 • możliwość kontynuacji terapii po zakończeniu programu w formie indywidualnych sesji online
 • bezterminowy dostęp do wirtualnej grupy wsparcia Nefo Online®

 

Terminy i godziny sesji indywidualnych są ustalane z klientem, natomiast sesje grupowe mają z góry ustalony harmonogram.

 

Dostępność

Nasz nowatorski program NEFO Online® sprawia, że terapia uzależnień jest dostępna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.  Za pośrednictwem naszej platformy internetowej będziesz mógł uzyskać dostęp do sesji grupowych, indywidualnych oraz innych usług. Zaloguj się za pomocą komputera lub smartfona w zaplanowanym czasie.

Terapia online również może służyć osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, osobom dysponującym niewielką ilością czasu wolnego (osoby pracujące, przedsiębiorcy, studenci ), czy osobom wychowującym małe dzieci.

 

Certyfikowani terapeuci

Nasi terapeuci są certyfikowanymi terapeutami uzależnień akredytowanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN).

Dla Twojego dobrego samopoczucia i niezakłóconego procesu zdrowienia ważne jest, abyś wiedział, jaki certyfikat posiada Twój terapeuta. Miej pewność, że oferuje on bezpieczną i profesjonalną pomoc.

Bezpieczeństwo

Twoja prywatność jest naszym priorytetem. Zdalny Program Terapii Uzależnień NEFO Online® jest realizowany za pośrednictwem bezpiecznego łącza internetowego. Treść spotkań nie jest nikomu udostępniana, sesje wideo nigdy nie są nagrywane ani nigdzie przechowywane.

Wszystkie dane osobowe i informacje o klientach uzyskane w trakcie trwania terapii są objęte ochroną danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych-RODO) (Dz. Urz. UE l 119 z 04.05.2016, str.1).

 

Poufność

Podczas terapii stacjonarnej, podejmuje się różne kroki w celu zachowania anonimowości. Uczestnictwo w programie terapii online zapewnia kolejny, wyższy poziom dyskrecji .

Uczestnicząc w terapii pobytowej, czy ambulatoryjnej  w swoim mieście, możesz naturalnie mieć dyskomfort możliwości zaistnienia sytuacji spotkania osoby, którą znasz.  W naszym zdalnym programie przychodzisz do grupy w momencie rozpoczęcia i kończysz w momencie zakończenia terapii, z wnętrza własnego domu, bez ryzyka napotkania znajomych osób.

Szanse przebywania w przestrzeni z kimś, kogo znasz, są również ograniczone z tego względu, że nasz program ma charakter ogólnokrajowy, a nawet ogólnoświatowy, ponieważ uczestniczą w nim np. Polacy mieszkający w różnych częściach Europy i świata.

NEFO Online® jest dla Ciebie, jeśli zależy Ci na dyskrecji

 

W sesjach grupowych jedyną udostępnianą informacją jest Twoje imię.

 

 

Intymność

Ponadto jak podają A. Rochlen, J. Zach, C. Speyer w magazynie „Clinical Psychology” nr 60/2004 (za D.L. Mitchell, L.M. Murphy, 1998) potencjalni klienci, którzy czują się niekomfortowo w procesie terapeutycznym „twarzą w twarz” mogą być bardziej skłonni do szukania pomocy online, jeśli odczują np. mniejszy wstyd, gdy nie znajdują się w obliczu fizycznej obecności terapeuty.

 

Większe otwarcie się w terapii

Jak wykazują amerykańskie badania w tym zakresie (A. Joinson „Causes and implications of disinhibited behavior on the Internet pp.43-60, San Diego Academic Press, 1998) w kontekście terapii online odhamownie może zachęcać do ekspresji terapeutycznej i autorefleksji. Nawiązywanie relacji poprzez tekstowe odsłanianie siebie może wywołać efekt wysokiego stopnia intymności i szczerości od pierwszej wymiany e-maili. Klient zawsze może (nawet lata później) ponownie przeczytać, przećwiczyć i zastosować rozwiązania zaproponowane w korespondencji z terapeutą.

 

Pisanie jest terapeutyczne

Kontemplacyjny proces pisania o swoich problemach lub konfliktach może sam w sobie być terapeutyczny dla niektórych klientów. Jak zauważył jeden z internetowych praktyków: „Podczas osobistej sesji możesz rozmawiać godzinę i nie docierać do sedna sprawy. Natomiast klient terapii online może siedzieć w milczeniu przez godzinę, a potem w jednej napisanej linijce powie więcej, niż kiedykolwiek wcześniej.” (za J.W. Pennebaker : Writing about emotional experiences as a therapeutic process. Psychological Science, 8, 162-166, 1997).

 

 

 

Korzyści multimediów

Kolejną zaletą terapii online jest możliwość wykorzystania internetu do przesyłania różnych materiałów dodatkowych dla klientów szybko i łatwo. Linki informacyjne, strony internetowe, klipy wideo, dokumenty i narzędzia oceny są łatwo dostępne za pośrednictwem narzędzi internetowych. Podczas gdy tradycyjna terapia odbywa się w gabinecie terapeuty, ograniczając terapeutę do wyłącznie zasobów, jakie ma na półce z książkami, terapia online zawsze odbywa się w kontekście nieograniczonych zasobów (A. Rochlen, J. Zach, C. Speyer w magazynie „Clinical Psychology” nr 60/2004 za J. Grohol, „The insider’s guide to mental health resources online”, New York, Guilford Press, 2000).

 

Korzyści z zajęć indywidualnych i grupowych

Program NEFO Online® oferuje uczestnictwo zarówno w sesjach terapii grupowej, jak i indywidualnej.

Terapia indywidualna daje możliwość definiowania i pracy nad konkretnymi indywidualnymi celami, szczegółowego badania powiązań między Twoją przeszłością i teraźniejszością oraz pozwala zajrzeć wgłąb siebie.

Terapia grupowa skupia się na wprowadzaniu nowych pojęć, narzędzi i umiejętności, które następnie praktykujesz w swoim codziennym życiu pomiędzy sesjami. Dzielisz się swoimi doświadczeniami z grupą w celu uzyskania informacji zwrotnej.

Terapia grupowa obejmuje również grupy procesów, w których Ty i inni uczestnicy programu macie szansę przepracować sytuacje życiowe, myśli, emocje i doświadczenia w odniesieniu do procesu zdrowienia w celu otrzymania potwierdzenia, wsparcia, informacji zwrotnej i zachęty do dalszego działania.

W terapii online możesz brać udział w grupie składającej się z osób, którzy zmagają się z podobnymi problemami, jak Twoje. Dzielenie się z innymi swoimi zmaganiami ma samo w sobie działanie terapeutyczne.

 

Przeczytaj również:

Czy terapia online jest skuteczna

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19