logo NEFO

Leczenie uzależnień

Szczecin

Leczenie uzależnień Szczecin

Leczenie uzależnień Szczecin to miejsce, w którym leczeniu podlegają osoby charakteryzujące się nabytymi zaburzeniami w obszarze zdrowia psychicznego i fizycznego. Stanem uzależnienia organizmu nazywa się swoisty przymus do wykonywania określonej czynności lub zażywania chemicznych substancji psychoaktywnych. 

Dlaczego ośrodek leczenia uzależnień w Szczecinie? 

Ośrodek leczenia uzależnień Szczecin realizuje te zasady terapii, które dają największą gwarancję pacjentowi na powrót do zdrowia. Pacjent przebywa bowiem z dala od dotychczasowego destrukcyjnego środowiska i doraźnych pokus i może skupić się wyłącznie na procesie leczenia. 

W ośrodku zamkniętym, dokładnie takim jaki reprezentuje prywatny ośrodek leczenia uzależnień Szczecin, osoba uzależniona korzysta z całodobowej opieki w każdym obszarze potrzeb. Pacjent otrzymuje niezbędną pomoc psychologiczną, terapeutyczną oraz medyczną.

W prywatnym ośrodku leczenia uzależnień w Szczecinie mogą podjąć leczenie wszystkie osoby, które uznają, że tego rodzaju pomoc jest im i niezbędna i korzystna dla organizmu. Nie ma znaczenia w jakim stopniu pacjent jest uzależniony, ile ma lat czy jaki wykonuje zawód. Pacjent może skorzystać z leczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia korzystając z systemu obowiązkowych ubezpieczeń, ale może również skorzystać z oferty komercyjnej. 

Leczenie uzależnień Szczecin korzysta z różnych mechanizmów terapii. Pacjent może przebywać w ośrodku kilka tygodni, albo dłużej, gdy wymaga tego proces leczenia. Do ośrodka uzależnień w Szczecinie można udać się dobrowolnie, ale może do niego kierować w uzasadnionych wypadkach sąd. Dla procesu leczenia nie ma to większego znaczenia, chociaż z punktu widzenia skuteczności leczenia bardziej sprzyja jej charakter dobrowolności.