Blog

Mity i prawdy o zaburzeniach odżywiania

Mity i prawdy o zaburzeniach odżywiania

Według najnowszych danych blisko 70 milionów osób na świecie boryka się z zaburzeniami odżywiania. Jednak nawet tak wstrząsające statystyki nie sprawiają, że rośnie świadomość społeczeństwa na ten temat. Dlatego pora przestać powielać nieprawdziwe informacje. Poznaj mity i prawdy o zaburzeniach odżywiania i walcz z krzywdzącymi opiniami.

MIT — Zaburzenie odżywiania dotyczy tylko nastolatek

Osoby młode, które wkraczają w wiek młodzieńczy, są szczególnie wyczulone na punkcie swojego zmieniającego się ciała. Wszystko to prowadzi do nadmiernego odchudzania lub nie akceptacji swojego ciała. Jednak pościg za niemożliwą doskonałością nie dotyczy tylko nastolatek bądź nastolatków. Z roku na rok wzrasta również liczba dorosłych mężczyzn rozpoczynających terapię związaną właśnie z nieprawidłowym odżywianiem. Te choroby dotykają osoby w różnym wieku i niezależnie od płci. Żadne dane nie są w stanie dokładnie przedstawić skali tego problemu, gdyż większość osób nie zdaje sobie sprawy ze swoich dolegliwości lub wstydzi się o nich mówić. Wszystko to sprawia, że nie podejmują leczenia, a to z kolei przekłamuje w dużej mierze statystyki.

PRAWDA — Zaburzenie odżywiania dotyczy w dużej mierze sfery psychicznej

Choroby związane z nieprawidłowym odżywianiem zawsze dotyczą nie tylko kwestii czysto fizycznych takich jak otyłość, wychudzenie bądź też wymioty. Zmiany w sposobie myślenia są kluczem do wyzdrowienia. W końcu zdecydowanie łatwiej jest pozbyć się odruchu związanego z wywoływaniem wymiotów, niż zmienić sposób postrzegania siebie, swojego życia czy konkretnie — ciała. W dodatku przemiany w Twojej psychice sprawią, że zmniejszy się ryzyko związane z nawrotem choroby.

MIT — Chory musi zacząć normalnie jeść

Zaburzenie odżywiania jest tak złożonym problemem, że w trakcie leczenia najważniejsza nie staje się po prostu zbilansowana dieta. W większości przypadków kluczową rolę odgrywa dowartościowanie chorego oraz ukazanie mu jego zalet. Często przyczyną problemów z jedzeniem jest stres czy nagromadzone napięcie. Oznacza to, że niezwykle istotne stanie się też nauczenie radzenia sobie z negatywnymi i stresującymi sytuacjami w życiu zawodowym oraz prywatnym. Tym bardziej że może prowadzić to do powstania kolejnych niebezpiecznych chorób takich jak — stany lękowe oraz depresja. Jak widać, powrót do zbilansowanej diety jest tylko jednym z kroków, ale nie jest gwarantem wyleczenia.

MIT — Pełne wyleczenie się z zaburzeń odżywiania jest niemożliwe

Przypadłości o podłożu psychicznym nie da się wyleczyć jedynie za pomocą środków farmakologicznych. Proces wychodzenia z choroby jest często długi i wymagający. Kłamstwem jest stwierdzenie, że wyleczenie jest niemożliwe. Najważniejsze jest znalezienie wokół siebie wsparcia u bliskich osób czy motywacji do tego, aby uczestniczyć w grupach wsparcia i rozmawiać z psychologiem. Akceptacja i świadomość własnych słabości sprawia, że wyleczenie jest w zasięgu ręki, choć wymaga czasu, zaangażowania, a niejednokrotnie również zmiany dotychczasowego trybu życia. Jednak ten wysiłek prowadzi do nagrody, czyli uwolnienia się z choroby. Oczywiście bardzo często chorzy jeszcze po latach od występowania zaburzeń czują potrzebę sporadycznych wizyt u psychologa i większej ostrożności. Świadomość, że w każdej chwili mogą znaleźć pomoc u zaufanego specjalisty, sprawia, że czują się pewniejsi, a ryzyko wystąpienia nawrotu znacząco się zmniejsza.

Mity i prawdy o zaburzeniach odżywiania

FAKT — Chory nie zawsze wygląda na wychudzonego czy otyłego, gdy boryka się z zaburzeniami odżywiania

Przyjęło się, że osoby walczące z nieprawidłowym spożywaniem pokarmów powinny wyglądać na bardzo chude lub też chorobliwie otyłe. Rzeczywistość czasem wygląda zupełnie inaczej. Wśród chorych znajdują się również osoby o prawidłowej wadze. Co oznacza, że z pozoru nie widać, że chorują, nawet gdy wewnątrz toczą bardzo trudną walkę. Co ciekawe znaczny odsetek kulturystów (ok. 10%) o idealnych sylwetkach także cierpi na zaburzenia odżywiania.

MIT — Problemy z odżywianiem to kaprys

Dopiero od niedawna do szerszej świadomości społeczeństwa zaczęło docierać, że problemy psychiczne mogą dotyczyć każdego i nie są powodem do wstydu. Bulimia lub anoreksja, czyli najczęściej spotykane zaburzenia, nadal uznawane są przez sporą grupę osób za choroby wywołane fanaberią związaną z chęcią osiągnięcia niemożliwie idealnego wyglądu. To całkowita bzdura i co najważniejsze — takie przekonanie może prowadzić do bardzo niebezpiecznych konsekwencji u chorych. Problemy z odżywianiem mają zawsze skomplikowane podłoże, przez co wymagają kontaktu z różnymi specjalistami, dlatego nie można zamiatać ich pod dywan.

Mity i prawdy o zaburzeniach odżywiania — podsumowanie

Zaburzenie odżywiania jest chorobą, która dotyka coraz większą liczbę osób. Zarówno w trakcie leczenia, jak i profilaktycznie najważniejsza staje się świadomość i odróżnienie prawdy od kłamstwa związanego z tymi chorobami. Dlatego tak ważne jest czytanie właśnie takich artykułów, bo wiedza jest kluczowa w walce z tak złożoną dolegliwością.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19