Motywacja

Muzykoterapia – jak działa i jakie korzyści z niej płyną?

Muzykoterapia – jak działa i jakie korzyści z niej płyną?

W dzisiejszych czasach zaobserwować można stale rosnący trend, promujący tryb życia, który wiąże się z nadmiarem obowiązków, gonitwą za lepszym jutrem, a także nadmierną ilością stresu. Skutkuje to coraz częściej różnego rodzaju zaburzeniami, a nawet traumami, które mogą przerodzić się w poważne choroby. Niezwykle istotne jest dbanie o własne zdrowie psychiczne, dlatego nie warto zwlekać z wizytą u terapeuty. Coraz częściej można spotkać się z innowacyjnymi metodami różnorodnych terapii. Wyróżnia się wiele form leczenia, a jedną z nich jest terapia poprzez muzykę. Jak działa muzykoterapia? Odpowiedź można znaleźć na to pytanie poniżej!

Czym jest muzykoterapia?

Muzykoterapią określa się dziedzinę medycyny, w której stosuje się muzykę jako formę leczenia różnego rodzaju schorzeń występujących u człowieka. Wpływa także na funkcjonowanie osób, które borykają się z zaburzeniami, zarówno psychicznymi, jak i fizycznymi. Zajęcia terapeutyczne z zakresu muzykoterapii, mogą być prowadzone zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Terapia dobierana jest indywidualnie, w zależności od zaburzeń, z jakimi boryka się pacjent, a także jego własnych potrzeb.

Jak działa muzykoterapia?

W muzykoterapii najważniejszym czynnikiem jest środek oddziałujący, czyli muzyka, lub dźwięki. W zależności od tego, na jaki charakter zajęć się zdecydujemy, wyróżnić można:

 • muzykoterapię aktywną, w której chory stosuje czynny udział poprzez śpiewanie lub granie na różnego rodzaju instrumentach;
 • muzykoterapię receptywną, w której chory osiąga ukojenie poprzez słuchanie muzyki i relaksację.

Muzykoterapią nazywa się zajęcia, w których może uczestniczyć każdy, niezależnie od wieku i poziomu intelektualnego. Umiejętności z zakresu muzyki są równie nieistotne, bowiem w terapii nie chodzi o naukę tych czynności, a odnalezienie spokoju, który jest niezbędny do funkcjonowania.

Co daje muzykoterapia?

Leczenie muzyką oraz dźwiękami stosuje się przede wszystkim w dziedzinie psychiatrii. Sprawdza się ona u osób, które borykają się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, takimi jak:

 • nerwica;
 • depresja;
 • stany lękowe;
 • zespół stresu pourazowego;
 • nerwica natręctw;
 • zaburzenia snu.

Dla osób, które zmagają się z wyżej wymienionymi zaburzeniami, muzykoterapia ma zbawienny wpływ. Przy regularnym stosowaniu odpowiedniej muzyki, można zauważyć u chorych:

 • rozluźnienie i uspokojenie;
 • zmniejszenie dolegliwości bólowych;
 • poprawę nastroju;
 • aktywizację różnego rodzaju emocji;
 • poprawę jakości snu;
 • zmniejszenie napięcia mięśni;
 • zwiększenie komfortu psychicznego.

Regularne uczęszczanie na muzykoterapię, pozwala także nieśmiałym osobom otworzyć się na innych, bowiem na zajęciach uczą się wyzwalania własnych emocji i potrzeb. Poprzez muzykę, taniec, czy śpiew, są w stanie zrozumieć, czego najbardziej potrzebują. Muzykoterapię stosować można u każdego, niezależnie od wieku. Sprawdzi się zarówno u dzieci, jak i seniorów.

Zbawienne efekty muzykoterapii

O niesamowitych skutkach, jakie może przynieść muzykoterapia, wiedziano już od zarania dziejów. Muzyka, taniec i śpiew, były niezwykle istotne w każdej kulturze, lecz świadomość o tym, jak pomocna może być, jest zbyt niska. Wraz z rozwojem technologii, rozwija się także medycyna dotycząca zaburzeń psychicznych, a co za tym idzie – coraz częściej można spotkać się z taką formą terapii. Oddziałuje ona na wiele różnych obszarów w mózgu człowieka, dzięki czemu ma ogromny wpływ na funkcjonowanie w codzienności i umiejętność radzenia sobie z problemami. Sytuacje trudne dotykają każdego, lecz nie każdy wie, ile radości i ukojenia może przynieść mu muzyka.

Dobór muzyki, a muzykoterapia

Wybór odpowiedniej muzyki jest podstawą prawidłowo przeprowadzonej terapii. Nieumiejętne dobranie muzyki może spowodować całkiem odwrotny skutek. Muzyka, którą najczęściej wybierają specjaliści, to muzyka spokojna i klasyczna, dzięki której łatwiej jest osiągnąć pacjentowi upragnione efekty. Spokój i relaksację przynoszą też łagodne dźwięki. Unika się szybkiej, a także nowoczesnej muzyki, bowiem po jej zastosowaniu, zaobserwowano u pacjentów znaczne pogorszenie nastroju.

Muzykoterapia jest wdzięczną formą terapii, która może pomóc choremu w rozwiązaniu różnego rodzaju problemów. Jest niezwykle pomocna dla dzieci, które mają trudność w wyrażaniu własnych emocji, lecz nie tylko. Odnajdzie się w niej każdy, kto posiada zaburzenia na podłożu psychicznym, niezależnie od wieku, czy też sytuacji życiowej. Zbawienne skutki działania takiej formy terapii znane są od wieków, a ciągły rozwój dziedziny, pozwala na to, aby docierała do większej liczby osób, które jej potrzebują. Muzykoterapię można zalecić każdemu, a jej formę dobiera się indywidualnie, w zależności od problemu, z jakim boryka się chory. Jej zastosowanie niesie ze sobą ogrom pozytywnych skutków, a najważniejszym z nich, jest poprawa komfortu i życia chorego.

W naszym Ośrodku Terapii Uzależnień NEFO cyklicznie przeprowadzamy muzykoterapię poprzez warsztaty bębniarskie, które redukują stres u osób uzależnionych.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19