Uzależnienia

Najlepsze filmy o walce z uzależnieniem

Najlepsze filmy o walce z uzależnieniem

Walka z uzależnieniem to żmudny proces, który potrafi trwać przez długi okres. Jest to temat, który nie znika od lat ze względu na głębokość problemu, jak i jego skalę. Alkohol towarzyszy ludzkości od zawsze, nic więc dziwnego, iż jest poruszany także w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. Powstają o nim sztuki w teatrze, a także pojawia się w kinematografii. Oto najlepsze filmy o walce z uzależnieniem!

Najlepsze filmy o walce z uzależnieniem

Walka z uzależnieniem potrafi mieć wiele różnych oblicz. Jest to zjawisko znane także w kinie. Obrazowane na różne sposoby trudności bohaterów mają za zadanie odzwierciedlać ich ciężką walkę. Filmy te tworzone są także ku przestrodze widzów, aby ostrzec ich przed możliwymi skutkami uzależnienia, które prowadzić może do tragedii.

Narkotykowy Kowboj (1989), reż. Gus Van Sant

Jest to film, który powstał w 1989 roku i opowiada o życiu Boba i jego przyjaciół, które nie toczy się tak, jak życie innych osób. Zarówno Bob, jak i jego znajomi mają problem z uzależnieniem od narkotyków. Dokonują także włamań do aptek, aby móc swobodnie kraść niezbędne im do przetrwania używki. Chłopak postanawia odmienić swoją codzienność po traumatycznym wydarzeniu, jakim jest śmierć jego bliskiej przyjaciółki, która przedawkowała.

Następny dzień w raju (1998), reż. Larry Clark

Historia dwojga zakochanych w sobie nastolatków – Bobbie i Rosie, które pragną odmienienia ich rzeczywistości. Staje się to możliwe za sprawą dwójki czterdziestolatków, których mają okazje poznać, a także wyruszyć z nimi w podróż. Mel i Sid zajmują się handlowaniem narkotykami. Ich problemy pojawiają się, gdy zaczyna brakować zasobów finansowych, a jeden z dorosłych zaczyna wciągać nastolatków w dziwny i mroczny świat, z którego ciężko o ucieczkę. Bobbie jednak nie daje za wygraną i próbuje odmienić swój los w ciężkiej walce, którą musi stoczyć.

Bóg wie co (2014), reż. Benny Safdie / Josh Safdie

Prawdziwą walkę z uzależnieniem toczy główna bohaterka, której życie mamy okazję śledzić na ekranie. Poznajcie Harley, zakochaną dziewczynę w niebezpiecznym mężczyźnie, a także wielbiącą heroinę. Bezdomna dziewczyna musi udowadniać swą miłość na różne sposoby, a uzależnienie, z jakim się zmaga, spycha ją w najgorsze czeluści niebezpieczeństwa.

 

 

Lot (2012), reż. Robert Zemeckis

Główny bohater filmu jest pilotem linii pasażerskich. W jednym z samolotów dochodzi do awarii, a William cudem sprowadza maszynę na ziemię, przez co zostaje okrzyknięty bohaterem. Problemy pojawiają się jednak znienacka, bowiem w trakcie śledztwa dochodzi do odkrycia faktu, iż główny bohater boryka się z uzależnieniem od alkoholu, a podczas nieszczęśliwego lotu był pod wpływem używki. Walka, jaką musi stoczyć po tym zajściu, jest niesamowicie trudna, co zaobserwować można podczas seansu.

Krisha (2015), reż. Trey Edward Shults

Jest to film, w którym bez problemu można dostrzec, jak złożony jest problem uzależnień. Główna bohaterka, Dolana, wraca po latach w rodzinne strony, aby odnowić więzi. Jest jednak pewien problem, którym nie chce się dzielić z najbliższymi. Problemy natury psychicznej, z jakimi się zmaga, widoczne są od pierwszych minut filmu. Dolana walczy także z uzależnieniem od leków i sobą, która nie potrafi poradzić sobie z własną codziennością. W filmie można zauważyć zjawisko, jakie dotyczy wielu uzależnionych. Jest nim zachowywanie pozorów co do normalności funkcjonowania, choć świat takiej osoby potrafi się jednocześnie walić jej na głowę. Świetna gra aktorska pozwala na zrozumienie istoty problemu uzależnienia.

Wojownik (2011), reż. Gavin O’Connor

Poznajcie głównego bohatera – byłego żołnierza, który postanawia wrócić do rodzinnej miejscowości, aby spełnić własne pragnienia i zostać mistrzem sztuk walki. Przygotowywać go będzie jego własny ojciec, o którego uwagę zawsze zabiegał. Problem uzależnienia poruszony jest tu na innej płaszczyźnie, bowiem z uzależnieniem zmaga się ojciec, który rozstał się z nałogiem alkoholowym i próbuje wytrwać w trzeźwości. Jak wyglądać będzie praca syna z ojcem nieustannie walczącym z alkoholem? Sprawdź sam!

I smile back (2015), reż. Adam Salky

Uzależnienia mogą dopaść każdego, niezależnie od płci. Zobaczyć można to w filmie I smile back, w którym poznajemy główną bohaterkę, Laney Brooks. Jest żoną oraz matką, lecz skrywa głęboką tajemnicę, jaką jest jej uzależnienie. Laney Brooks codziennie walczy z nałogiem i próbuje odbudować więzi rodzinne, jednak alkohol i narkotyki stają jej niemalże zawsze na przeszkodzie. Pogrążona w beznadziei, zaczyna tracić nadzieję na poprawę swojego losu, lecz za wszelką cenę pragnie odnowy kontaktów z bliskimi.

 

Uzależnienia należą do trudnych tematów, które należy poruszać na wielu płaszczyznach. Historia walki z nałogami przedstawiana jest na różnorodne sposoby. W kinematografii spotkać się można z tym tematem dość często ze względu na skalę tego problemu i częstotliwość jego występowania w każdym z zakątków świata. Obrazowanie problemu i trudności, jakie muszą pokonać uzależnieni, jest konieczne. Dzięki temu coraz więcej osób ma świadomość, jak głęboko zakorzenione jest to zjawisko, a także posiada odpowiednią wiedzę na temat niesienia wsparcia osobom zmagającym się z uzależnieniem.

 

Odwiedźcie stronę Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO na Facebooku.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19