Jak sobie poradzić, gdy sobie nie radzisz?

NEFO to najlepszy ośrodek terapii w Polsce. Wygraliśmy plebiscyt Rankingu Ośrodków Terapii a to zobowiązuje. Głęboko wierzymy w ludzi, jednak statystyki są jednoznaczne: niewiele osób potrafi wyjść z choroby alkoholowej i z innych uzależnień samodzielnie. Jeżeli próbowałeś lub próbowałaś już poradzić sobie z takim problemem lub znasz osobę, która cierpi z tego powodu – skontaktuj się z nami – pomaganiem zajmujemy się zawodowo.

Pomoc Profesjonalna

W Ośrodku Terapii Uzależnień NEFO pracujemy na autorskim programie terapii, stworzonym przez zespół profesjonalistów złożonych ze specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, lekarzy i psychologów.

Jako eksperci od terapii uzależnień, przygotowaliśmy program terapii opracowując go w nurcie behawioralno – poznawczym z elementami koncepcji humanistyczno – egzystencjalnej, psychoterapii systemowej jak i dialogu motywującego.

Akcentujemy także podejście psychoterapeutyczne Miltona Ericksona oraz wplecione są pewne idee i rozwiązania z modelu terapii BSFT (Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu).

Ekipa

Wyróżnia nas pasja działania

Jesteśmy dobrze zgraną ekipą, która z autentyczną pasją pomaga ludziom. Poznaj nas bliżej.

Nasz zespół terapeutyczny składa się z psychoterapeutów, specjalistów terapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień, sport-terapeuty, psychologa, lekarza psychiatry, lekarza internisty oraz pielęgniarek. Zatrudniamy również osoby do celów administracyjnych. Współpracujemy z wieloma placówkami, firmami i osobami fizycznymi, które z otwartym sercem patrzą na los drugiego człowieka.

Agnieszka Wódkowska i Magdalena Sokół

Założycielki Ośrodka

Jesteśmy siostrami, które razem założyły i prowadzą Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. Mamy kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu firmy, kierowaniu zespołem oraz umiejętności myślenia strategicznego. Sformułowałyśmy misję oraz wizję naszego Ośrodka tak, aby była ona zgodna z naszymi wartościami. Motyw przewodni jaki nam przyświeca, to gotowość do niesienia pomocy osobom uzależnionym, uwolnienie ich od cierpienia, przyniesienie ulgi im oraz ich rodzinom, umożliwienie im wyjścia z labiryntu uzależnień, odzyskanie wolności. Udało nam się zebrać wspaniały i kompetentny zespół pracowników i osób współpracujących, którym nie jest obcy los i cierpienie drugiego człowieka. Zespół ten mocno zaangażował się w proces formułowania celów oraz misji i razem stworzyliśmy optymalne warunki dla pobytu pacjenta w ośrodku i przeprowadzenia procesu leczenia.

Poznaj naszych ludzi

Agnieszka Wódkowska

Agnieszka Wódkowska

Współwłaścicielka i założycielka Ośrodka Nefo Sp z.o.o.

Specjalista w Organizacji i Zarządzaniu, absolwentka studiów magisterskich o specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Terapeuta uzależnień, instruktor w trakcie certyfikacji. Terapeuta w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym i Członków Ich Rodzin w Bądkowie.

Zdobyła też tytuł zawodowy pracownika socjalnego w 2007 roku, gdzie ukończyła Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Zespole Szkół Społecznych w Toruniu.

Od kilku lat aktywnie uczestniczy w organizowaniu projektów dotyczących działalności sfery publicznej. Stworzyła grupę projektową o nazwie „Uśmiech dziecka”, gdzie głównym celem jest rozwijanie zainteresowań dzieci w wieku szkolnym, uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej, poprzez organizowanie im aktywnego spędzania czasu. Wolontariuszka w wielu fundacjach. Cechuje ją wielka wrażliwość i empatia. Praca z drugim człowiekiem jest dla niej wyzwaniem a jednocześnie wielkim zaszczytem.

Magdalena Sokół

Magdalena Sokół

Współwłaścicielka i założycielka Ośrodka NEFO Sp. z o.o.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku finanse i bankowość na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowych Studiów na kierunku Rachunkowość Uniwersytetu Mikołaja Kopernika W Toruniu. Absolwentka Studium Podologicznego CLARENA w Warszawie. Przez 8 lat właściciel i prowadząca gabinet podologiczny Podo-Centrum we Włocławku.

Praca w gabinecie dała mi możliwość rozwoju zdolności interpersonalnych, pozwoliła zrozumieć jak ważna jest empatia i akceptacja drugiego człowieka oraz to jak pomoc niesiona drugiemu człowiekowi wzbogaca wewnętrznie nas samych.

W moim życiu – ćwiczę jogę, trenuję taniec orientalny, lubię wszelką aktywność fizyczną oraz samotne marsze w lesie – które pozwalają mi zajrzeć w głąb siebie, poukładać myśli i nasycić się dobrą energią Wszechświata. Jestem zwolenniczką świadomego rozwoju wewnętrznego prowadzącego do transformacji obciążających programów i przekonań. Lubię poznawać ludzi i czerpię ogromną radość z relacji z nimi. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe utwierdziło mnie w przekonaniu, że prawdziwe spełnienie przynosi praca, która wiąże się z niesieniem pomocy innym.

W Ośrodku Terapii Uzależnień zajmuję się sprawami administracyjnymi, organizacyjnymi, związanymi z prowadzeniem Ośrodka. Koordynuję działania związane z przyjmowaniem pacjentów na terapię.

Dr Marek Pyskło

Dr Marek Pyskło

Jestem lekarzem, praktykuję od 1997 roku. Doświadczenie w pracy z Pacjentami zdobywałem dzięki pracy między innymi w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Bydgoszczy, Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym w Świeciu, Poradni Zdrowia Psychicznego w Brodnicy,

W każdym miesiącu konsultuję pacjentów z różnymi problemami związanymi z ich samopoczuciem i zdrowiem psychicznym. Specjalizuję się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych u osób dorosłych, a dla uzyskania możliwie najlepszych wyników terapii – nieustannie współpracuję z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji, tak aby pomóc każdemu pacjentowi jak najlepiej. Swoją wiedzę wzbogacam udziałem w konferencjach psychiatrycznych, szkoleniach z zakresu orzecznictwa lekarskiego, ale też z bioetyki czy prawa medycznego.

Posiadam uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane (NFZ) oraz zwolnień lekarskich ZUS-ZLA (L4).

Amadeusz

Amadeusz

Jestem neofitą, czyli osobą, która sama przeszła proces terapeutyczny. W Ośrodku Nefo działam jako wolontariusz, pomagając nowo przyjętym pacjentom w zaklimatyzowaniu się do nowej sytuacji. Dzielę się swoim doświadczeniem w wychodzeniu z uzależnienia. Pokazuję takim ludziom jak ja, że każdy ma w sobie to coś, jakiś dar, coś, co może dobrze robić, w czym może się spełniać. Najważniejszy jest pierwszy krok i to, żeby spróbować podjąć terapię. Dzięki temu, że właśnie zrobiłem ten pierwszy krok – teraz wiem, że życie może być piękne i że mogę robić wiele rzeczy jako wolny człowiek. Każdy ma w sobie moc, żeby skończyć z tym i zacząć nowe życie, tylko musi spróbować.

Krystyna Ćwiklińska

Krystyna Ćwiklińska

Magister pielęgniarstwa z przygotowaniem pedagogiczym, z wieloletnim doświadczeniem w pracy m. in. z osobami starszymi oraz uzależnionymi. Jest osobą ciepłą, troskliwą, empatyczną, lojalną, wyrozumiałą, z wielkim otwartym sercem… Te cechy pozwalają jej nawiązywać dobre relacje z ludźmi, a także pomagają dobrze funkcjonować w życiu. Związana z Ośrodkiem od początku jego działalności. Uwielbiana przez pacjentów, szanowana przez współpracowników, zawsze uśmiechnięta, dbajaca i opiekuńcza.

Danuta Kostuj

Danuta Kostuj

Pielęgniarka z wieloletnim stażem w pracy ukierunkowanej geriatrycznie oraz doświadczona w pracy z osobami uzależnionymi. Jest osobą sumiennie wypełniającą swoje obowiązki, będąc przy tym empatyczną, ciepłą, emanującą spokojem, wyrozumiałą oraz troskliwą. Dbanie o komfort pacjenta oraz jego dobro to nadrzędne wartości w jej pracy. Te cechy pozwalają jej nawiązywać dobre relacje międzyludzkie, co w pracy pielęgniarki jest niezbędne.

Monika Lulińska

Monika Lulińska

Specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog o specjalności resocjalizacja
Posiada certyfikat Terapeuty Motywującego nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując m.in. w Odwykowo- Psychiatrycznym Ośrodku Leczniczym w Inowrocławiu gdzie prowadziła sesje indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Koordynowała organizację tzw. turnusów terapeutycznych dla kobiet będących w związku z osobą uzależnioną. W trakcie ich realizowała autorskie programy terapeutyczne mające na celu m.in. odkrywanie własnej kobiecości, budowanie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie umiejętności konstruktywnego wyrażania emocji. Pracując w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Toruniu ( z działem Izba Wytrzeźwień ) prowadziła spotkania indywidualne z pacjentami uzależnionymi motywujące do podjęcia terapii i wprowadzenia zmian w swoim życiu. Stworzyła program zajęć profilaktycznych w ramach organizowanej Kampanii Społecznej “CEL → ŻYCIE. Dopalaczom mówię STOP”. Prowadziła zajęcia psychoedukacyjne dla skazanych przebywających w Areszcie Śledczym w Toruniu. Współpracowała z Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki.
Pracuje zgodnie z ideą Ducha Dialogu Motywującego opartego na wzajemnej współpracy z pacjentem, wydobywania jego motywacji wewnętrznej i dążenia do wdrożenia określonych przez niego zmian. Kieruje się zasadą empatii i szacunku do pacjenta, z nastawieniem na poszukiwanie jego zasobów pomocnych w radzeniu sobie w obecnej sytuacji życiowej i wzmocnienia jego poczucia własnej sprawczości. Cechuje ją otwartość, wrażliwość i troska.
Swoim doświadczeniem zawodowym dzieli się również na łamach pisma terapeutycznego ,,Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”. Jej autorskie artykuły można przeczytać na stronie tuiw.pl (nr 1/2019; nr 5/2019; nr 1/2020).

Marcin Grabowski

Marcin Grabowski

Instruktor terapii uzaleznień- certyfikat PARPA.
W terapii uzależnień pracuje ponad 20 lat. Wczesniej pracowal w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki ,,BORPA” oraz w Ośrodku Terapii i Rozwoju Osobistego w Brodnicy. Absolwent Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy – specjalność: Resocjalizacja z profilaktyką społeczną.
W życiu kieruje sie wartościami : wiara, rodzina, przyjazń i pasje.

O swojej pracy i pasji opowiada w następujący sposób:

“Praca terapeuty uzależnień, to pomaganie innym , a dla mnie najważniejszy jest drugi człowiek.
Dar życia, który dostaliśmy od Boga jest przepiękny. Nie można go zmarnować. Nie żyjemy przecież tylko dla siebie.
Dlatego ta praca daje mi radość i spełnienie.
Cieszę się, jeśli mogę pokazać komuś, zwrócić jego uwagę na to, co jest naprawdę w życiu ważne.
Ciszę się, gdy mogę wspierać ludzi w ich procesie wychodzenia z uzależnienia, obserwować ich rozwój, a także odkrywać wraz z nimi wartość życia w abstynencji.
Każdy człowiek ma w sobie piękno, potencjał i mądrość. Terapia pomaga nam to zobaczyć i przeżyć, a następnie wykorzystać te zasoby do budowania naszego życia w trzeźwości. Życie świadome jest o wiele piękniejsze.
Moje pasje to sport i muzyka. Tak jak w sporcie ważny jest systematyczny, uważny trening, tak w leczeniu uzależnienia ważna jest systematyczna terapia – grupowa , indywidualna, uczestnictwo w grupach samopomocowych.
To są “treningi” osób uzależnionych 🙂
Dzięki terapii możemy stawać się najlepszą wersją siebie.
Kobe Bryant powiedział: ,,Be better everyday” (“Bądź lepszy każdego dnia”), niezależnie od tego, co w życiu robisz. Jeśli chcesz przeżyć życie lepiej, bardziej świadomie, serdecznie zapraszam na terapię do Nefo.”

Piotr Schutta

Piotr Schutta

Prowadzący warsztaty bębniarskie:
Piotr Schutta – wykładowca Wyższej SzkołyGospodarki w Bydgoszczy, reportażysta, reporter prasowy z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziennikarstwie. Z wykształcenia magister pedagogiki specjalnej (specjalność resocjalizacja) po Uniwersytecie Wrocławskim.
Pasjonat bębnów zachodnioafrykańskich, na których gra od kilku lat. Prowadzi warsztaty dla dorosłych i dla dzieci. Ukończył kursy instruktorskie z metodyki nauki gry na djembe i dun-dunach i szkoli się nadal, doskonaląc swój warsztat perkusjonalisty.
Autor realizowanej w 2018 roku akcji „Bydgoszcz czuje rytm”, finansowanej w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Bydgoszczy. Organizator warsztatów i akcji ulicznych w ramach bydgoskiego Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego „Drums Fusion”.
Od dwóch lat prowadzi cykliczne warsztaty bębniarskie „Djembe na salonach” w Pałacu Ostromecko; wykorzystuje bębny również w pracy z dorosłymi niedostosowanymi społecznie w ramach programu penitencjarnego dla skazanych „Poczuj swój rytm”, realizowanego w zakładach karnych okręgu bydgoskiego; prowadzi także terapię zajęciową z użyciem bębnów, adresowaną do seniorów i osób niepełnosprawnych w domach dziennego pobytu na terenie Bydgoszczy.

Agata Dwojacka

Agata Dwojacka

Agata Dwojacka – specjalistka Psychoterapii Uzależnień. Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych z Psychotraumatologii na Uniwersytecie Gdańskim. Pani Agata stawia na rozwój w swojej pracy, by móc efektywnej współpracować z osobami, które potrzebują zmiany – posiada certyfikat animatora profilaktyki oraz ukończyła szereg szkoleń w tym z Dialogu Motywującego w PTDM. W ramach wolontariatu współpracowała z Młodzieżowym Ośrodkiem Terapeutycznym, gdzie mogła poznać problemy współczesnej młodzieży. Aktualnie prowadzi terapie w NEFO, a od 2017 roku współpracuje z Pacjentami w ośrodku z terapią długoterminową. Jej celem podczas terapii oraz zajęć tematycznych jest wywoływanie u odbiorcy chęci poznania siebie bez nałogu i dokonania zmian w swoim życiu, aby stać się szczęśliwym człowiekiem. Cechuje ją empatia oraz indywidualne podejście do człowieka. Jest otwarta na problemy innych i z zainteresowaniem oferuje chęć pomocy.

O swojej pasji Agata Dwojacka opowiada w następujący sposób:
“Nie będę mówiła, że zawód terapeuty to spełnienie moich marzeń, bo tak nie było. Jednak teraz z biegiem czasu nie wyobrażam sobie, że mogłabym robić coś innego. Mówią, że praca powinna być też pasją…. I szczerze przyznam, że chyba tak się u mnie dzieje! Pacjenci poznają siebie a ja siebie. Terapia dla mnie to nie nałóg, to rozwój! A ja lubię się rozwijać. Każdy dzień jest inny. Przyznaję też, że jestem wampirem energetycznym! Daję, ale też i biorę od moich pacjentów. To dzięki nim stale poszukuję nowych sposobów dających im możliwość odkrywania siebie. Najcenniejszą rzeczą dla mnie jest wspieranie rozwoju uczestników zajęć. Fascynujące jest jak przy stworzeniu sprzyjających, bezpiecznych warunków człowiek może dokonać wglądu w siebie, odkryć swoje potrzeby, pasje i podążać za ich realizacją, wie czego chce od życia – to właśnie jest dla mnie motywacją do działania. Uwielbiam przyglądać się jak człowiek przełamuje własne wewnętrzne bariery. Sama też to robię biegając, do czego zachęcam moich pacjentów. A po dyżurze, by móc się wyciszyć sięgam po szydełko… to druga moja pasja!”

Przemysław Kręgowski

Przemysław Kręgowski

Przemysław Kręgowski – terapeuta uzależnień. Absolwent magisterskich studiów pedagogicznych. Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji, w Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.

Doświadczenie zdobywał jako terapeuta w Stowarzyszeniu Monar – Ośrodku Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi przy ul. Tuszyńskiej 106, będąc odpowiedzialnym za: prowadzenie terapii w kontakcie indywidualnym jak i grupowym, opracowywanie diagnozy problemowej oraz indywidualnych planów terapii. Działania konsultuje na bieżąco z zespołem merytorycznym, a swoje doświadczenie poddaje superwizji, co wpływa na uważność i doskonalenie warsztatu pracy.

“Moją pracę traktuję jako pasję. Wiem, że każdy człowiek zasługuje na szansę. Bliska mi idea brzmi: “Nigdy nie ma ludzi na zawsze straconych”. Każdy ma prawo błądzić, jak i każdy człowiek zawsze może wstąpić na właściwą drogę – póki żyje. Kieruję się uczciwością, zaangażowaniem, kreatywnością, życzliwością i oddaniem…
Po terapii własnej, odkryłem w sobie chęć niesienia pomocy innym. Byłem wolontariuszem w Zachodniopomorskim Oddziale
Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych “Powrót z U”. Uważam, że najważniejszą wartością w życiu, jest drugi człowiek i szacunek do niego. Dlatego chcę towarzyszyć każdemu, kto potrzebuje pomocy, wsparcia, akceptacji, miłości, czy zrozumienia. Więc albo odnajdziemy tę drogę, albo ją zbudujemy :)”

Mariusz Pietrzak

Mariusz Pietrzak

Mariusz Pietrzak – nauczyciel prowadzący Centrum Tai Chi i Qi Gong.

Uczeń Tomasza Nowakowskiego artysty i nauczyciela Tai Chi, członka Narodowej Federacji Tai Chi Chuan Republiki Taiwanu.
Absolwent pedagogiki rewalidacyjnej na Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

Sztuką Tai Chi zajmuje się od 1991 roku, pracując z dwoma stylami: Yang i (od 1993r) San Feng Tai Ki Kung – unikalnym, mało znanym stylem Tai Chi z południowych Chin w interpretacji mistrza Ming Wong C.Y. Od 1993 roku organizuje i prowadzi zajęcia i warsztaty Tai Chi popularyzując i przybliżając tą piękną i praktyczną sztukę. Obecnie uczy Tai Chi prowadząc regularne zajęcia cotygodniowe, seminaria weekendowe w Bydgoszczy, Toruniu i Warszawie. W swojej praktyce koncentruje się na pracy z zasadami Tai Chi oraz ich praktycznym wykorzystaniu w codziennym życiu do budowania wewnętrznej równowagi, zdrowia, otwartości umysłu i własnego rozwoju. Utrzymuje stały, systematyczny kontakt ze swoim nauczycielem Tomaszem Nowakowskim, ponieważ bezpośredni przekaz jest podstawą pracy i zrozumienia w sztuce Tai Chi.

Arek Zacharski

Arek Zacharski

Absolwent akademii wychowania fizycznego w Gdańsku , nauczyciel ,
wychowawca i trener dzieci i młodzieży z długoletnim stażem. Instruktor
piłki nożnej, ręcznej i koszykówki. Terapeuta integracji sensorycznej oraz
ratownik WOPR.
“W Ośrodku Nefo dbam o zdrowie psychiczne i fizyczne pacjentów
poprzez sport i rekreację: zajęcia na basenie, w siłowni, kręgielni a także organizując spływy kajakowe, spacery, nordic walking, turnieje tenisa stołowego.”

Patrycja Kowalska

Patrycja Kowalska

Psychoterapeutka uzależnień w procesie certyfikacji, pedagog. Absolwentka studiów o specjalności pedagogika społeczna oraz profilaktyka uzależnień. Prowadzi psychoterapię uzależnień dla dorosłych i młodzieży. Pracuje w kontakcie indywidualnym oraz z grupami terapeutycznymi. Zajmuje się osobami z rodzin dotkniętych uzależnieniem – DDA, współuzależnieniem. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla dorosłych i młodzieży. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

“W mojej pracy ważne jest dla mnie podążanie za pacjentem, towarzyszenie mu w zmianie. Jestem osobą otwartą, ciekawą ludzi, empatyczną. Z zamiłowania miłośniczka biegania i wędrówek górskich. Lubię aktywnie spędzać czas, ale cenię sobie też chwilę spędzone z książką.”

Czego możesz oczekiwać u nas?

W Ośrodku Terapii Uzależnień NEFO panuje przyjazna, miła, ciepła atmosfera.
Pacjenci mają poczucie pełnej akceptacji i bezpieczeństwa.

W tak komfortowym klimacie panującym w Ośrodku, bez pośpiechu i bez stresu zajmiemy się twoim problemem. Terapia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb pacjenta. Wykorzystywane są w terapii różne nurty, metody, techniki oraz narzędzia. Terapia prowadzona jest indywidualnie oraz w niewielkich grupach, dostosowanych do poziomu zaawansowania leczenia i kierowana jest przez specjalistów.


Diagnozujemy i leczymy:

Uzależnienia od środków psychoaktywnych
 • od alkoholu
 • od narkotyków
 • od leków
 • od nikotyny
Uzależnienia Behawioralne np.:
 • od hazardu
 • od internetu
 • od gier komputerowych
 • od zakupów
 • pracoholizm

Pracujemy nad zapobieganiem nawrotom w uzależnieniach,
a także prowadzimy terapię osób współuzależnionych, terapię par oraz terapię rodzin.

Oferta


Badanie psychologiczne przy użyciu testów osobowości - pobyt powyżej 4 tygodni

Badanie psychologiczne przy użyciu testów osobowości (pobyt powyżej 4 tygodni) pozwala na lepsze poznanie siebie, swoich mocnych stron i ograniczeń, sposobów funkcjonowania w różnych sytuacjach. Psychotesty pozwalają też określić tendencje do różnego rodzaju zachowań, badać motywację, postawy,  sprawdzić w jaki sposób dana osoba postrzega siebie i otaczający świat.

Może zdarzyć się tak, że pewne posiadane cechy osobowości utrudniają codzienne funkcjonowanie, wpływają negatywnie na relacje społeczne, utrudniają osiągnięcie własnych celów. Badanie za pomocą testów psychologicznych  pomaga określić możliwe obszary do pracy psychoterapeutycznej i pomóc dobrać najbardziej optymalną formę pomocy. 

Testy psychologiczne stanowią też uzupełnienie wywiadu klinicznego i mogą być pomocne przy postawieniu lub wykluczeniu diagnozy. Kompleksowe podejście do problemów psychicznych pacjenta niejednokrotnie znacznie poprawia uzyskiwane efekty leczenia zaburzeń psychicznych.

Typowe badanie jest prowadzone przez wykwalifikowanego psychologa i polega na przeprowadzeniu wywiadu diagnostycznego z pacjentem, wypełnieniu kwestionariuszy testowych, a następnie opracowaniu i interpretacji otrzymanych wyników. Metody diagnostyczne dobierane są indywidualnie do każdej osoby, jej problemów oraz potrzeb.

W Ośrodku Terapii Uzależnień  Nefo badanie psychologiczne wykonane jest przy pomocy legalnych  testów (rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne), mających charakter naukowy, o potwierdzonej rzetelności i trafności.


Etapy leczenia w ośrodku

Leczenie w Ośrodku Terapii uzależnień NEFO Sp. z o.o. jest stacjonarne (całodobowe) i dzieli się na trzy zasadnicze etapy:

 1. Etap Wstępny. Jest to etap, w którym pacjent zapoznaje się z wszelkimi zasadami panującymi w Ośrodku, aklimatyzuje się, podejmuje decyzje na dalsze leczenie
 2. Etap Motywacyjny. Na tym etapie pacjent dostrzega problem oraz wartości jakie są możliwe w wyniku zmiany. Pacjent angażuje się w zmianę.
 3. Etap Intensywny to etap lepszego zrozumienia siebie, refleksji, introspekcji. Pacjent widzi i rozumie przyczyny własnych problemów. Poza tym, na tym etapie pacjent przygotowuje się do zmiany poprzez wprowadzanie nowych sposobów funkcjonowania.

Leczenie w Ośrodku zaprojektowane jest na okres od 4 do 8 tygodni.


Formy leczenia i rehabilitacji pacjentów w ośrodku

Nasz ośrodek jest placówką stacjonarną. Prowadzimy intensywny program terapii dla osób uzależnionych, dostosowany do potrzeb każdego pacjenta. Metody i techniki terapeutyczne są skutecznie dobierane dla każdego z nich.

Naszym pacjentom oferujemy między innymi:

 • Psychoterapię grupową
 • Psychoterapię indywidualną
 • Treningi zachowań i umiejętności
 • Konsultację lekarza psychiatry, wsparcie farmakologiczne
 • Treningi Tai Chi – stosowane jako wspomagająca forma terapii
 • Warsztaty bębniarskie – muzykoterapia nawiązująca do treningów uważności
 • Filmoterapię

Poza tym proponujemy – Uczestnictwo w mitingach grup AA oraz AN

 • Pracę z całymi rodzinami – usługa dodatkowa
 • Terapię osób współuzależnionych – usługa dodatkowa

Pacjenci w ramach zajęć zorganizowanych mogą korzystać z:

 • Basenu
 • Sauny
 • Siłowni
 • Kręgielni
 • Boiska sportowego
 • Kortu tenisowego
 • Sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne)

W czasie wolnym organizujemy:

 • spacery w lesie i nad jeziorem
 • nordic walking
 • grillowanie
 • ogniska

Galeria

Bo ważne jest zarówno "z kim?" jak i "gdzie?"

Najlepszy ośrodek terapii w Polsce NEFO, u nas  panuje przyjazna, miła, ciepła atmosfera.
Pacjenci mają poczucie pełnej akceptacji i bezpieczeństwa.

Terapii pomaga miejsce, w którym położony jest Ośrodek. Jest to miejsce bajeczne, ciche i spokojne, które sprzyja uporządkowaniu myśli. Położone w przepięknej okolicy Brodnickiego Parku Krajobrazowego. W zasięgu ręki znajduje się las i jezioro. Miejsce jest bardzo urokliwe.

Z naszej terapii w Ośrodku i Poradni korzysta wiele osób piastujących wysokie stanowiska. Wybierają nas ze względu na wyspecjalizowaną kadrę, wysokiej jakości usługi, renomę Ośrodka, piękną okolicę oraz pełną dyskrecję.

Ośordek Terapii Nefo Basen
Ośrodek Terapii NEFO Bobrowo Basen
Ośrodek Terapii Uzależnień Sala Terapii
Siłownia Osrodek Nefo Bobrowo
Ośrodek Terapii Nefo Kręgielnia
Ośrodek Nefo Jadalnia
Osrodek Leczenia Uzależnień NEFO
Ośrodek Nefo Widoki Pomost
Ośrodek Terapii NEFO Pomost Bobrowo
Osrodek Nefo Zejscie Nad Jezioro
Ośrodek Terapii Nefo Kajaki
Nefo Basen Z Widokiem Min
Nefo Jacuzzi Min
NEFO Kajaki Jesień Min
Nefo Kule Min
Nefo Leżaki Basen Min
Nefo Osrodek Basen Min
Nefo Siłownia Min
Ośrodek Nefo Kajaki Min
Nefo, kort tenisowy
Nefo, bilard
Nefo, siłownia 2
NEFO, pomost
Ośrodek Nefo Bobrowo Sypialnia
Osrodek Nefo Sypialnia
Nefo łazienka Min
Budynek NEFO

Szanujemy prywatność naszych pacjentów i dlatego gwarantujemy im pełną anonimowość i dyskrecję. Nasi pacjenci nie figurują w żadnych rejestrach osób uzależnionych. Atutem naszego Ośrodka jest panująca w nim miła, rodzina atmosfera, wszyscy są do siebie przyjaźnie nastawieni.

Gotowy do kontaktu?

Pomożemy w podjęciu decyzji

Zdajemy sobie sprawę z tego, że podjęcie dobrej decyzji o terapii uzależnienia nie jest łatwe,
dlatego chętnie pomożemy w przejściu przez ten proces. Kto skorzysta z tej oferty?

 • Osoby uzależnione od środków psychoaktywnych,
 • Osoby uzależnione behawioralnie,
 • Rodzina, przyjaciele i znajomi takich osób,
 • Osoby uzależnione w nawrocie choroby,
 • Osoby współuzależnione. 

Nie zwlekaj. Czy uzależnienie już do tej pory nie wyrządziło wystarczającej ilości szkód Tobie lub Twoim bliskim?
Zostaw kontakt do siebie teraz, a odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Kontakt

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19