Uzależnienia

Nauczanie zdalne a uzależnienie od Internetu

Nauczanie zdalne a uzależnienie od Internetu

Pandemia doprowadziła do ograniczenia kontaktów międzyludzkich, a także zdecydowano o pozostaniu uczniów w domach. Jednak, aby nie narazić ich na zaległości, wprowadzono e-lekcje. Zwiększyło to ryzyko pojawienia się innych zagrożeń – na przykład uzależnienia od Internetu u uczniów. Dlatego koniecznie sprawdź, jak rozpoznać czy Twoje dziecko spędza niebezpiecznie duża czasu w siec. Dowiedz się  jakie negatywne konsekwencje dla uczniów będzie miało nauczanie zdalne. Sprawdź, jak niebezpieczne jest uzależnienie od Internetu.

Jak rozpoznać uzależnienie od Internetu?

Nie każde dziecko, które spędza dużo czasu przed komputerem, jest uzależnione. Możemy wyodrębnić kilka znaczących symptomów, które jednak powinny wzbudzić czujność rodziców. Oto kilka z nich:

 • senność.
 • Problemy z koncentracją – co powoduje znaczne pogorszenie się wyników w szkole.
 • nadmierne wyobcowanie – niestety w czasach, kiedy zaleca się czas wolny spędzać w domu, a lekcje odbywają się w towarzystwie myszki komputerowej i monitora, zamiast zaprzyjaźnionych rówieśników, trudno nie czuć się samotnym. Sprawia to, że w dłuższej perspektywie czasowej psychika ucznia jest poważnie zagrożona.
 • Rezygnowanie z wcześniejszych zainteresowań na rzecz grania w gry internetowe czy surfowania w sieci.
 • Dziecko bądź nastolatek zapomina o jedzeniu posiłków czy nawet regularnym chodzeniu do toalety. Zazwyczaj dlatego, że w tym czasie musi coś bardzo pilnego załatwić w Internecie.
 • Ograniczenie dziecku dostępu do Internetu wywołuje u niego zmiany w jego zachowaniu. Mowa tu np. o agresji, płaczliwości czy wybuchach histerii. Doprowadza to do powstania kłótni w domu.

Skoro Twoje dziecko jest obecnie zmuszone do tego, aby regularnie korzystać z Internetu w celach edukacyjnych, to zadbaj o to, żeby w inny sposób spędzało swój czas wolny. Koniecznie zachęć je do aktywności fizycznej, wyjścia z Tobą na spacer, czytania książek czy wreszcie do odkrywania różnych pasji. Ochroń swoje dziecko przed uzależnienie od Internetu.

Zachowaj higienę cyfrową, aby uchronić się przed uzależnieniem od Internetu

W ostatnich miesiącach zwrócono szczególną uwagę na pojęcie „higiena cyfrowa”. Pojęcie ma pełnić fundamentalną rolę w zachowaniu balansu między korzystaniem z zasobów internetowych a uzależnieniem się od nich. Dzieci zdobywają wiedzę dzięki nowej technologii, ale też kusi ich ona tak wieloma możliwościami spędzania czasu. Nawet nie zauważają, kiedy się jej poddają. Nie da się ukryć, że nad zachowaniem higieny cyfrowej muszą czuwać rodzice. Ważne jest uzmysłowienie swoim dzieciom, jak istotne jest nawiązywanie relacji i wzmacnianie więzi rodzinnych w świecie realnym, a nie wirtualnym. Spędzanie czasu w inny sposób niż przy wykorzystaniu Internetu, sprawia, że uczeń zwiększa poczucie swojej wartości. Jest także zdrowszy oraz znacznie mniej narażony na uzależnienie od sieci. Nauczanie zdalne to ważna i bardzo trudna próba dla uczniów i ich rodziców. Konieczne w tym okresie jest też poznanie wszelkich zagrożeń, na jakie dzieci i nastolatkowie są narażeni oraz podjęcie próby przeciwstawienia się im.

Czy zdalne nauczanie jest zagrożeniem dla Twojego dziecka?

Już od kilku lat psychologowie podkreślają, że zaledwie kilkuletnie dzieci, zamiast bawić się na zewnątrz, spędzają czas na graniu w gry na tablecie. Z kolei dzieci w wieku szkolnym czy nastolatkowie całymi godzinami grają w gry komputerowe, czy przeglądają swoje profile w Social Mediach. Kiedy do tego dołożono jeszcze zdalne nauczanie za pośrednictwem Internetu, okazało się, że uczniowie spędzają w sieci więcej czasu niż w realnym świecie. Stanowi już spore zagrożenie. Jednak, jak się okazuje, jest ich jeszcze więcej.

Trudności z radzeniem sobie z emocjami

Dla wielu osób klasówki czy w ogóle lekcje w szkole to także spora dawka stresu. Jednak jak się okazuje, przeniesienie nauczania do Internetu nie eliminuje tego napięcia. Wiele osób uznaje, że poziom stresu wtedy jeszcze bardziej rośnie, np. przez to, że dziecko posiada gorszej jakości sprzęt czy nie najlepsze połączenie internetowe. Czasami nie jest w stanie zrozumieć omawianej kwestii, bo potrzebuje do tego bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. Wtedy uczeń gromadzi w sobie sporo emocji, które nie mają ujścia. Zwykle przez brak lekcji wychowania fizycznego w tradycyjnej formie czy ograniczonego kontaktu z rówieśnikami.

Wyobcowanie i samotność

Do tego wszystkiego należy dodać jeszcze poczucie większej samotności. Uczniowie siedzący w sali, czują się częścią jednej grupy. Dzięki temu łatwiej radzą sobie ze stresem, zwierzają się sobie i żartują, aby rozładować napięcie. Podczas nauczania zdalnego bardzo często narażeni są na samotność, izolację, a w konsekwencji na występowanie zaburzeń psychicznych – depresji, nerwicy czy agorafobii.

Otyłość i nadwaga

Dzieci i nastolatki siedzące przed komputerami czy tabletami, znacznie mniej się ruszają niż zazwyczaj. Przez to są bardziej narażone na wiele chorób w przyszłości, np. tych związanych z kręgosłupem oraz ze stawami. Jednak to nie wszystko, gdyż mniejsza ilość ruchu sprawia, że pojawia się jeszcze jeden bardzo poważny problem, czyli otyłość. W szczególności, jeśli dziecko nie odżywia się prawidłowo i podjada w trakcie e-lekcji czy nauki.

 

 

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19