NEFO Online ®
Zdalny Program Terapii Uzależnień

Terapia uzależnień online – poznaj nową alternatywę dla terapii pobytowych!

🌿 Kompleksowa, pierwsza w Polsce terapia domowa. 🌿

Ten intensywny 4-tygodniowy program przeznaczony jest dla osób chcących rozwijać umiejętności niezbędne do radzenia sobie z uzależnieniem.

 

🌿 Naucz się strategii opartych na dowodach naukowych, aby poradzić sobie z destrukcyjnymi zachowaniami

🌿 Zacznij natychmiast stosować swoje nowe umiejętności.

🌿 Kontynuuj sesje wsparcia po zakończeniu programu, aby utrzymać się na właściwej drodze.

🌿 Realizuj swój zindywidualizowany program w zaciszu własnego domu.

Ten program to coś więcej niż 45-minutowe sesje terapeutyczne online, to usystematyzowany plan leczenia.

Nie jesteśmy serwisem typu “połączymy cię z terapeutą”. W czasie trwania programu będziesz pracować z terapeutą, ale aby wyzdrowieć, potrzebujesz czegoś więcej.

Potrzebujesz zindywidualizowanego planu leczenia. Program, który proponujemy pt. „Krok po kroku do trzeźwości” jest planem terapii stworzonym dla Ciebie przez naszych najlepszych terapeutów, dlatego oprócz terapii grupowej zawiera sesje terapii indywidualnej prowadzone w formule 1 na 1.

Kompleksowy i intensywny program dla Ciebie.

Ten program pomoże nie tylko Tobie, ale także członkom Twojej rodziny, którzy będą mogli skorzystać z programów grupowych dla rodzin i osób bliskich oraz indywidualnych sesji terapeutycznych.

W ramach programu NEFO Online – terapia uzależnień online, bez wychodzenia z domu i za pośrednictwem bezpiecznej platformy internetowej otrzymasz:

🌿 12 specjalistycznych sesji terapii grupowej (3 razy w tygodniu )

🌿 4 sesje terapii indywidualnej

🌿 ćwiczenia do samodzielnego opracowania

🌿 wsparcie na czacie 2 godziny w tygodniu

🌿 zindywidualizowany plan wyjścia

🌿 możliwość kontynuacji terapii w formie sesji indywidualnych online

🌿 możliwość kontynuacji terapii w grupie w kolejnym etapie zdrowienia

4-tygodniowy program terapeutyczny staje się dla Ciebie szansą na wyjście z labiryntu uzależnień

Podczas terapii, pozostając w domu lub będąc w jakimkolwiek innym miejscu otrzymasz pomoc grupy wspierającej Twój powrót do trzeźwości. Po zakończeniu programu możesz korzystać z dalszego wsparcia online.

Wsparcie online po zakończeniu terapii NEFO Online:

🌿 Możliwość korzystania z indywidualnych sesji online:

 • jednorazowe sesje w sytuacjach kryzysowych
 • sesje nabywane w pakietach (4, 8 lub 12 sesji w pakiecie)

🌿 Możliwość udziału w internetowej grupie wsparcia

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie leczenia w domu?

Porozmawiaj z doradcą ds. uzależnień już teraz!

Nie ponosisz żadnych kosztów i nie jesteś zobowiązany do podjęcia leczenia.

ZADZWOŃ PO BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

NEFO Online łączy Ciebie z terapią w Twoim domu.

Oferujemy program zdalnej terapii uzależnień, do którego możesz mieć dostęp w zaciszu własnego domu lub jakimkolwiek innym miejscu. Aby rozpocząć, potrzebujesz tylko komputera lub smartfona z dostępem do internetu. NEFO Online® – terapia uzależnień online to domowy plan terapii z możliwością dalszej opieki po zakończeniu programu.

Dlaczego terapia online jest dobrym wyborem?

WYGODA

Nie musisz fizycznie iść/jechać na zajęcia terapii indywidualnej lub grupowej. Możesz je odbyć w domu, w biurze lub gdziekolwiek zechcesz. Zaoszczędzony w ten sposób czas możesz poświęcić rodzinie.

PRZYSTĘPNA CENA

Bardziej przystępna niż cena tradycyjnych terapii pobytowych. Nie musisz płacić za zakwaterowanie, czy transport do ośrodka terapii.

PROFESJONALIZM

Nasz program jest opracowany przez najwyższej klasy terapeutów uzależnień legitymujących się długoletnim doświadczeniem i odpowiednim przygotowaniem merytorycznym.

CERTYFIKACJA

Nasi terapeuci są certyfikowanymi terapeutami uzależnień akredytowanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN).

ELASTYCZNOŚĆ

Realizując program terapii w domu, nie musisz rezygnować z pracy zawodowej czy prowadzenia firmy, nie musisz przerywać studiów ani robić przerwy w nauce.

Nasze cechy

 • DOSTĘP DO CZATU ONLINE

Podczas programu będziesz miał możliwość skorzystania ze wsparcia na czacie z certyfikowanym terapeutą uzależnień (poniedziałek, czwartek 10:00-12:00)

 

 • ĆWICZENIA

Podczas trwania programu będziesz otrzymywać od nas na bieżąco zestawy ćwiczeń terapeutycznych do samodzielnego opracowania. Ćwiczenia oraz dodatkowe materiały pomocnicze pomogą Ci lepiej zrozumieć siebie i zarządzać procesem zdrowienia.

 • TERAPIA GRUPOWA

Grupy online na żywo, w których możesz uczestniczyć:

 1. Grupa Motywacyjna (początkująca) 16:00-19:00 (poniedziałek, środa, piątek)
 2. Grupa Pogłębiona (zaawansowana) 16:00-19:00 (wtorek, czwartek, sobota)
 3. Grupa Nawrotów (3 razy w tygodniu po 2 godziny)
 4. Grupa Wsparcia dla Osób Bliskich (3 razy w tygodniu po 2 godziny)
 5. Grupa dla Rodziców Osób Uzależnionych (3 razy w tygodniu po 2 godziny)

Prowadzenie: przez certyfikowanego terapeutę.

 • TERAPIA DLA OSÓB BLISKICH ORAZ RODZICÓW

Uzależnienie jest chorobą dotykającą nie tylko osobę uzależnioną, ale też jej bliskich. Życie z osobą cierpiącą na uzależnienie może mieć wpływ na wszystkich domowników. W NEFO Online ®, terapia dla członków rodzin osób uzależnionych jest ważnym elementem programu terapeutycznego. Najczęściej rodziny osób uzależnionych nie otrzymują wystarczającego, profesjonalnego wsparcia w czasie gdy ich ukochana osoba poddaje się terapii. W NEFO Online® zarówno Ty, jak i Twoi bliscy, uzyskacie fachową pomoc.

 • TERAPIA INDYWIDUALNA

Sesje te są zindywidualizowane i prowadzone w formie 1 na 1.

Ty i Twój terapeuta, zajmiecie się Twoim problemem uzależnienia poprzez zrozumienie jego przyczyn.

Prowadzenie: przez certyfikowanego terapeutę, 1 na 1.

Czas trwania: cztery 60 minutowe sesje w trakcie trwania programu.

Co dalej?

Kontynuacja terapii

Po ukończeniu programu dla początkujących (Grupa Motywacyjna) NEFO Online® masz możliwość kontynuowania terapii w Grupie Pogłębionej (zaawansowanej). Jeśli wcześniej odbyłeś terapię w innym ośrodku możesz być zakwalifikowany do Grupy Pogłębionej lub Grupy Nawrotów. Dodatkowo/ lub możesz kontynuować terapię w formie indywidualnych sesji online.

 

Planowanie wyjścia po zakończeniu terapii

W ostatnim tygodniu leczenia, razem z terapeutą stworzysz indywidualny plan wyjścia.

Będzie on służył Ci jako przewodnik w dalszej drodze do zdrowienia i będzie zawierał Twój indywidualny plan zapobiegania nawrotom.

 

Bezterminowa opieka online.

Po ukończonej terapii zostaniesz zaproszony do wirtualnej grupy wsparcia NEFO Online®. Będzie to dla Ciebie okazja do interakcji z innymi absolwentami programu.

Prywatność traktujemy poważnie

Wszystkie dane osobowe i informacje o klientach uzyskane w trakcie trwania terapii są objęte ochroną danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych-RODO) (Dz. Urz. UE l 119 z 04.05.2016, str.1).

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19