Uzależnienia

Niecodzienne uzależnienia XXI wieku – social media, zakupoholizm

Niecodzienne uzależnienia XXI wieku – social media, zakupoholizm

W dzisiejszych czasach o uzależnienia jest naprawdę bardzo łatwo. Żyjemy w świecie pełnym stresu, szybkiego tempa życia, otoczeni milionem bodźców i z drugiej strony tak bardzo oddaleni od siebie. Coraz częściej wolimy spędzać czas w sieci, zamiast wybrać się ze znajomymi na kawę. Oprócz uzależnień od alkoholu, narkotyków czy leków sporo szczególnie młodych osób ma problem z zakupoholizmem lub dotyka ich uzależnienie od Social Mediów. Poznaj zagrożenia, na jakie jesteśmy narażeni w XXI wieku!

Czym są uzależnienia behawioralne?

XXI wiek cechuje się tym, że żyjemy intensywnie.  Z drugiej strony bardzo często lubimy tworzyć wokół siebie pewną rutynę. Pozornie daje ona nam swoistą stabilność i pewność. Jednak okazuje się, że przez ciągłe powtarzanie tych samych czynności możemy być narażeni na uzależnienie behawioralne. Na czym ono polega? Przede wszystkim właśnie na wielokrotnym wykonywaniu tych samych czynności, które kończą się odczuwaniem pewnych uczuć, takich jak niepohamowana radość, wręcz euforia czy po prostu uczuciem ulgi. Możemy wyróżnić kilka najczęściej występujących uzależnień behawioralnych, zwanych inaczej czynnościowymi – pracoholizm, hazard, zakupoholizm czy uzależnienie od Social Mediów. Chory tak bardzo pragnie znów poczuć te pozytywne emocje, że nałóg całkowicie pochłania jego myśli oraz czas.

Objawy zakupoholizmu

 

 

Osoby uzależnione od robienia zakupów próbują właśnie poprzez ciągłe nabywanie nowych rzeczy poprawić sobie nastrój, podwyższyć własną samoocenę, a nawet rozładować stres. Przez to, że obecnie mamy tak duży wybór produktów bardzo łatwo o utratę kontroli. Tym bardziej że bezustannie jesteśmy atakowani reklamami, które tylko nas prowokują i rozbudzają w nas konsumpcjonizm. Uśmiechnięte panie czy mili panowanie na okrągło pokazują nam, jak bardzo odmieniło się ich życie dzięki zakupieniu nowej kosiarki, modnej sukienki czy przeciwzmarszczkowego kremu. Nic w tym dziwnego, że problem zakupoholizmu dotyka coraz więcej osób. W szczególności teraz gdy z łatwością możemy niemal wszystko zakupić przez Internet.

Czy to oznacza, że wszyscy borykamy się z zakupoholizmem? Nie, gdyż wiąże się ono z pewnym zaburzeniem psychicznym, które sprawia, że tracimy kontrolę nad kupowaniem. Zadłużamy się i bezustannie myślimy, co i za co kupić. Poznaj kilka kluczowych objawów zakupoholizmu, które powinny zwrócić naszą uwagę:

 • potrzeba kupowania nawet przedmiotów
 • które nie są nam potrzebne,
 • kompulsywne kupowanie,
 • zakupy redukują napięcie,
 • nabywanie nowych rzeczy wiąże się z nagłym przypływem euforii, która szybko słabnie,
 • nieprzemyślane zapożyczanie się z powodu potrzeby dalszego kupowania.

Zakupoholik pragnie odczuwać euforię z posiadania nowych rzeczy. Wszystko przez to, że dzięki temu ukrywa prawdziwe problemy takie jak – samotność, stany lękowe, depresję, cierpienie spowodowane rozstaniem z partnerem lub inne.

Siecioholizm – uzależnienie od Social Mediów?

Uzależnienie od Social Mediów czy w ogóle od surfowania po Internecie to już nie tylko domena osób bardzo młodych. Dziś przecież wszyscy korzystamy ze smartfonów, tabletów czy laptopów, a one wszystkie bezustannie podłączone są do Internetu. Wszystko to sprawia, że często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele czasu spędzamy w sieci, bo po prostu z niego niemal nie wychodzimy. Takie zagrożenie szczególnie wzrasta w dobie nauczania zdalnego czy pracy zdalnej.

Jednak jak odróżnić czy to już siecioholizm? Przede wszystkim możemy wyróżnić 3 etapy uzależnienia od Internetu i Social Mediów. Ekscytacja związana z odkrywaniem możliwości, jakie gwarantuje Internet i poznawanie nowych osób za pomocą Social Mediów, potrzeba przynależności do internetowej społeczności i poczucie bezpieczeństwa związanego z możliwością porozmawiania z internautami w każdej chwili, ucieczka od życia wprost do wirtualnej rzeczywistości.

Osoba uzależniona od Internetu zaczyna izolować się od świata. Przy tym jednocześnie bardzo często próbuje poradzić sobie z innymi problemami, np. z depresją, nerwicą,  czy ze złymi relacjami z rodziną. Wiele osób zatraca się w mediach społecznościowych, tworząc w ten sposób swój alternatywny wizerunek. Chcą stać się lubianymi, cenionymi i zawierać nowe znajomości.

Ostatnio pojawiło się w użytku też pojęcie FOMO, czyli fear of missing out, to lęk przed utratą połączenia z Internetem. Coraz częściej podaje się, że z tym problemem borykają się nawet 4 miliony osób w Polsce. Niespodziewane odcięcie od informacji, którymi przeładowana są portale społecznościowe z Facebookiem i Twitterem na czele, wywołuje ataki paniki czy po prostu bardzo silny stres.

Social Media sprawiają, że coraz częściej mamy problem z zawieraniem znajomości, jesteśmy nerwowi oraz mamy znacznie niższy poziom koncentracji. Poza tym jesteśmy też narażeni na izolację czy zostanie ofiarą oszustów.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19