Uzależnienia

Nieznane fakty dotyczące uzależnienia od alkoholu i narkotyków

Nieznane fakty dotyczące uzależnienia od alkoholu i narkotyków

Lampka wina do obiadu to żaden problem, a alkohol odpręża i pozwala się dobrze bawić. Od kokainy odpada nos, joint jest zdrowszy niż papieros. Czy to prawda? Czy fałsz? Poznaj nieznane fakty dotyczące uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Największe kłamstwo jakie serwują sobie dorośli

Często można spotkać się z opinią, że alkohol spożywany w niewielkich ilościach nie szkodzi. Patrząc obiektywnie, lampka wina od czasu do czasu nie stanowi wielkiego zagrożenia. Jednak, jeżeli pijemy codziennie, albo też 5 razy w tygodniu, nawet najzdrowszy organizm zacznie to odczuwać. Pojawią się uszkodzenia narządów wewnętrznych, a w przypadku chęci odstawienia trunku, objawy podobne do zespołu abstynencyjnego. Ponadto nawet najbardziej odporna psychika może nie poradzić sobie z częstym alkoholem. Prędzej czy później, pojawi się uzależnienie. Często postarza się również, że zdrowiej jest napić się sporo raz na miesiąc, niż pić codziennie w małych ilościach. Powiedzmy sobie jasno – alkohol szkodzi, bez względu na ilość i częstotliwość przyjmowania trunków.

Joint wcale nie jest zdrowszy papieros

Statystyki jasno mówią, że marihuana jest najpopularniejszym narkotykiem w naszym kraju. Szacuje się, że chociaż raz w życiu zaciągnęło się tą substancją co najmniej 4 miliony Polaków. Nie ma znaczenia ani wykształcenie, ani dochody, ani też status społeczny. Nowozelandzcy naukowcy zrobili wnikliwe badania na temat szkodliwości papierosów i marihuany pod kątem oddziaływania na płuca i oskrzela. Wyniki mówią same za siebie – jeden joint robi takie szkody, jakie wyrządziłoby wypalenie dwóch i pół zwykłego papierosa. Co więcej, dym z konopi o wiele mocniej uszkadza oskrzela i płuca. Szkodliwe oddziaływanie marihuany kumuluje się również w czasie. Im więcej palisz, tym gorzej dla ciebie.

Alkohol nie poprawia trawienia

I zdecydowanie nie może zastąpić pożywienia. Zacznijmy od początku. Powszechnie utarło się przekonanie, że kieliszeczek koniaku czy innego wytrawnego alkoholu sprawia, że żołądek lepiej trawi. Jednak mając świadomość, że wysokoprocentowe trunki uszkadzają i podrażniają śluzówkę oraz zaburzają pracę jelit, to przekonanie nie wydaje się już tak racjonalne. Spożywanie alkoholu przed lub w trakcie posiłku może zaburzyć procesy trawienia i wchłaniania. W konsekwencji, dochodzi do niedocukrzenia, co ma bezpośredni wpływ na uszkodzenie mózgu.

Warto też uprzytomnić sobie, że alkohol w żadnym wypadku nie może zastąpić pożywienia. Oczywiście, ma swoją kaloryczność, 1g to około 7 kcal, lecz jak pewnie się domyślasz, są to puste kalorie. Nie mają w sobie podstawowych składników odżywczych, takich jak białka, węglowodany czy tłuszcze. Dlatego też, płyny z procentami ani nie wpływają dobrze na trawienie, ani na odżywianie.

Kokaina sprawia, że odpadnie ci nos

I nie są to wyssane z palca pogróżki, a realne zagrożenie. Dlaczego? Długotrwałe przyjmowanie białego proszku wpływa negatywnie na cały organizm. Jednak to nos, jako ten pierwszy, bierze na siebie pierwsze niszczycielskie objawy. Kokaina może spowodować martwicę tkanki przegrody nosowej. W pierwszym etapie, w chrząstce nosowej robią się dziury, które z czasem się powiększają, aż w końcu sprawiają, że chrząstka się rozpada. Nos nie ma się więc na czym trzymać.

Alkohol odpręża i pozwala się bawić

To kolejna bajka dla dorosłych. Owszem, po kieliszku albo dwóch zapominamy o dręczących nas problemach czy kompleksach. Jeżeli dodatkowo puszczają nam wszelkie mentalne hamulce, pozorna dobra zabawa gwarantowana. Problem w tym, że w żadnym wypadku nie sprawia to, że twoje problemy znikną. Co więcej, takim szalonym w gruncie rzeczy zachowaniem możesz sobie dołożyć jeszcze sporo kłopotów. Poranek po takiej nocy powita cię więc nie tylko potężnym kacem, ale napięciem i niepokojem. Co więcej, regularne przyjmowanie wysokoprocentowych trunków ma negatywny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, a co za tym idziesz, będziesz coraz bardziej nerwowa.

Jak sama widzisz, wokół tematu alkoholu i narkotyków narosło wiele błędnych przekonań i miejskich legend. Z drugiej strony, pewne fakty są taktownie przemilczane, podczas gdy warto o nich rozmawiać głośno. Być może dzięki temu kogoś zmotywujemy do zmian, albo też damy do myślenia. Chwila autorefleksji, w przypadku uzależnienia, może uratować życie.

Dołącz do nas na Facebooku

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19