Oferta w skrócie

Oferta w skrócie

Jesteśmy Ośrodkiem Leczenia Uzależnień i chcemy przedstawić się Państwu. Pracujemy na autorskim programie terapii, stworzonym i prowadzonym przez zespół specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, lekarzy i psychologów. Nasza placówka mieści się w malowniczej okolicy Brodnickiego Parku Krajobrazowego: w Wichulcu niedaleko Brodnicy.

W Ośrodku Leczenia Uzależnień diagnozujemy i leczymy:

 • uzależnienia od środków psychoaktywnych,
 • uzależnienia behawioralne,
 • pracujemy nad zapobieganiem nawrotom w uzależnieniach.

Przed właściwą terapią uzależnienia od środków psychoaktywnych możliwa jest u nas detoksykacja organizmu. Detoksykacja prowadzona jest pod nadzorem lekarza specjalisty, a pacjent jest u nas pod całodobową profesjonalną opieką.

Oferta w skrócie

W celu zwiększenia efektywności prowadzonej przez nas terapii, stosujemy innowacyjne metody wspierania terapii – integrujemy różne kierunki działania:

 • Sport– program zajęć sportowych opracowuje dla naszych podopiecznych trener, nauczyciel wychowania fizycznego. Zajęcia są odpowiednio dostosowane do możliwości, stanu zdrowia i kondycji fizycznej pacjenta.
 • Treningi Mindfulness– zajęcia te prowadzi dla naszych pacjentów trener Mindfulness, praktyk uważności, założyciel Pracowni Uważności. Trening taki jest niezwykle pomocny do wczesnego rozpoznawania sytuacji wysokiego ryzyka, które związane są z emocjonalnymi wyzwalaczami – praktyka ta pomaga w zapobieganiu nawrotom.
 • Treningi Tai Chi– zajęcia te prowadzi dla naszych pacjentów specjalista terapii uzależnień, instruktor Tai Chi. Trening ten można nazwać sztuką samodoskonalenia poprzez naukę panowania nad własnym ciałem i umysłem – praktyka ta pomaga w zapobieganiu nawrotom.
 • Medytację, relaksację oraz elementy jogi.
 • Techniki pracy z podświadomością, która prowadzi do zmiany błędnych przekonań i destrukcyjnych wzorców w pozytywny sposób myślenia i kreowanie dobrej rzeczywistości.

Każdego z naszych podopiecznych traktujemy z szacunkiem oraz empatią przywracając im wiarę we własne możliwości a także pomagając im dostrzec własny potencjał i wyjątkowość.
Naszym pacjentom gwarantujemy pełną anonimowość i dyskrecję.

Oferta w skrócie

W naszej ofercie znajdują się między innymi:

 1. DETOX– Przed właściwą terapią możliwa jest detoksykacja organizmu.
  Detoksykacja prowadzona jest pod nadzorem lekarza specjalisty a pacjent przebywa pod całodobową kontrolą. Czas trwania procesu detoksykacji uzależniony jest od stopnia nasilenia objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego.
  Głównym celem leczenia detoksykacyjnego jest: usunięcie uzależnienia fizjologicznego, złagodzenie a w konsekwencji eliminacja objawów abstynencyjnych. Daje możliwość zaangażowania pacjenta w dalszy proces terapeutyczny.
 2. TERAPIA– Terapia w Ośrodku jest stacjonarna, trwa od 4 do 8 tygodni. W niektórych przypadkach pobyt może być dłuższy. W tym czasie realizowany jest podstawowy program terapii uzależnień opracowany na bazie różnych nurtów terapeutycznych. Pobyt podzielony jest na 3 etapy:
  1. Etap wstępny– jest to etap, w którym pacjent zapoznaje się z wszelkimi zasadami panującymi w Ośrodku, klimatyzuje się, podejmuje decyzje na dalsze leczenie.
  2. Etap motywacyjny– na tym etapie pacjent dostrzega problem oraz wartości jakie są możliwe w wyniku zmiany. Pacjent angażuje się w zmianę.
  3. Etap intensywny– to etap lepszego zrozumienia siebie, refleksji, introspekcji. Pacjent widzi i rozumie przyczyny własnych problemów. Poza tym, na tym etapie pacjent przygotowuje się do zmiany poprzez wprowadzanie nowych sposobów funkcjonowania.

Oferta w skrócie

 1. SESJE ONLINE– sesje dla osób z problemem uzależnień oraz ich rodzin i bliskich. Celem sesji jest budowanie motywacji do podjęcia terapii dla osoby uzależnionej, wsparcie dla rodzin w zakresie: motywacji , wiedzy dotyczącej uzależnienia; tworzenie relacji : pacjent – rodzina – terapeuta, wstępne ustalenie ważnych do realizacji celów oraz wynikających z nich korzyści. Sesje prowadzi terapeuta uzależnień. Czas trwania sesji : 50-60 minut.
 2. GRUPA WSPARCIA DLA UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH – RODZINA NEFO Grupa powstała dla osób, które mają problem z uzależnieniem a także dla ich rodzin i bliskich – aby dzielić się swoimi problemami, spostrzeżeniami, wątpliwościami oraz motywować się wzajemnie, inspirować, wspierać w pokonywaniu trudności związanych z wyjściem z labiryntu uzależnień. Jako administratorzy i moderatorzy grupy, wychodząc naprzeciw potrzebom i problemom – zamieszczamy rzetelną wiedzę, informacje i materiały dotyczące uzależnień. W ramach grupy organizujemy bezpłatne meetingi dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu i innych substancji i zachowań.

Oferta w skrócie

 1. WSPARCIE ONLINEDLA OSÓB PO ZAKOŃCZONEJ TERAPII W OŚRODKU NEFO – w ramach kontynuacji terapii proponujemy cykl sesji online jako wsparcie na drodze zmian. Cykl konsultacji daje możliwość utrzymywania dalszych kontaktów z terapeutami a w rezultacie – oparcie i poczucie bezpieczeństwa w codziennym życiu poza ośrodkiem.
 2. Meetingi AA prowadzone na miejscu, w Ośrodku.
 3. Online: Grupa wsparcia dla uzależnionych i ich bliskich – Rodzina NEFO – kliknij w link, by dołączyć.
 4. Online: Mitingi AA (wewnątrz grupy wsparcia „Rodzina NEFO”)

Osobom uzależnionym proponujemy  pomoc, która polega przede wszystkim na wzmocnieniu motywacji do podjęcia leczenia i w następnej kolejności  kompleksowe podejście do diagnozy i procesu terapeutycznego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani pomocą lub mają Państwo jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590