Blog

Pierwsze symptomy uzależnienia

Pierwsze symptomy uzależnienia

Istnieje cienka granica między nadużywaniem alkoholu, leków, zakupów czy korzystania z Internetu itd. a uzależnieniem się od nich. Konieczna staje się zatem analiza bądź autodiagnoza, aby móc stwierdzić, czy to już nałóg, czy jeszcze nie. Im szybciej dostrzeżesz zagrożenie, tym terapia będzie trwała krócej, a Twoje życie szybciej wróci na odpowiednie tory. Dlatego kluczowe jest poznanie jakie są pierwsze symptomy uzależnienia. Wszystko po to, aby w porę zareagować lub uchronić blisko osobę przed wpadnięciem w sidła nałogu. Poniżej przedstawiamy, kilka najczęściej występujących symptomów wskazujących, że to już uzależnienie, o których warto wiedzieć, żeby uchronić się przed nałogiem. Przyjrzyj się swojemu życiu lub bliskiej osoby, która Twoim zdaniem może być uzależniona. I otwarcie odpowiedz sobie na pytanie – czy to już uzależnienie?

Pierwsze symptomy uzależnienia, których nie można bagatelizować

Zmiana tolerancji na daną substancję

Problemem naszego organizmu jest przede wszystkim to, że szybko przyzwyczaja się do zmian. Kiedy sięgasz codziennie po alkohol, to Twój organizm bardzo szybko do tego przywyknie. Zakres jego tolerancji na alkohol tak się zwiększy, że wkrótce będzie chciał, abyś dostarczał mu coraz więcej napojów procentowych, bo obecna dawka okaże się zbyt mała.

Poza tym, jeśli wcześniej zachętą do picia było to, aby poczuć rozluźnienie, odstresować się czy rozweselić, to musisz zdawać sobie sprawę z tego, że alarmująca będzie sytuacja, kiedy niezbędna dawka do osiągnięcia tego stanu znacznie się zwiększy. Tutaj znów zadziała Twój organizm, który przyzwyczai się do pewnego poziomu alkoholu.

Jednak, gdy Twój nałóg osiągnie niebezpiecznie wysoki poziom, może okazać się, że ta tendencja drastycznie się odmieni. Co to oznacza? Otóż organizm zacznie się buntować, bo nie będzie chciał przyjmować większej ilości alkoholu czy innych substancji. W takiej sytuacji nawet bardzo niewielkie dawki zaczną wywoływać stan upojenia. Oznacza to, że organizm jest wyczerpany i konieczne jest podjęcie leczenia, zanim będzie za późno.

Zespół abstynencyjny

Osoby uzależnione nawet na samym początku borykają się z objawami abstynencyjnymi. Dzieje to się kiedy trzeźwieją czy odstawiają substancję, która stała się ich nałogiem. Bardzo często symptomy odstawienia pojawiają się od rana. Pojawiają się wtedy takie objawy, jak ból głowy, bóle mięśni, mdłości czy wymioty, drżenie rąk, zaburzenia snu, brak apetytu czy stany lękowe. Organizm stara się oczyścić z toksycznych substancji, ale reaguje też pewnego rodzaju szokiem na sytuację, bo zdążył się do nich przyzwyczaić.

Dopasowanie życia pod nałóg

Jeśli dotąd biegałeś, pasjonowałeś się grą na pianinie, fotografią, podróżowałeś czy marzyłeś o napisaniu własnej powieści, a właściwie z dnia na dzień, to wszystko przestało mieć znaczenie, to kolejna wskazówka. Zacząłeś łamać dotychczasowe przyzwyczajenia, zainteresowania, które dotąd sprawiały Ci frajdę, dziś nie mają już większego sensu. Powoli odcinasz się od rodziny, przyjaciół, zaniedbujesz obowiązki zawodowe i dopasowujesz każdą chwilę swojego życia pod uzależnienie. Wszystko to wskazuje na to, że nałóg staje się coraz silniejszy.

Jeśli widzisz, że bliska Ci osoba nagle drastycznie zmienia swoje życie, rezygnuje ze swoich pasji lub wycofuje się z życia rodzinnego oraz towarzyskiego, to nie bagatelizuj tego. Nie szukaj wymówek. Twoja reakcja może okazać się kluczowa. Nie zawsze oczywiście w grę wchodzi uzależnienie.  Być może powodem takiego postępowania są zaburzenia psychiczne, zbyt wysoki poziom stresu i trudności z radzeniem sobie z nim. Jednak Twoje wsparcie i w razie potrzeby odpowiednie działanie na pewno nie zaszkodzą. Staraj się jednak być taktownym, cierpliwym i nie odpuszczaj, chyba że zagraża to Tobie lub innym osobom.

Silne pragnienie lub uczucie przymusu

Jednym z pierwszych objawów jest odczuwanie bardzo silnego pragnienia, żeby sięgnąć po substancję, która Cię uzależnia. Kiedy takie uczucie wręcz prześladuje Cię cały dzień – masz ochotę się napić i to bez okazji, dzień po dniu, lub zabrać tabletkę, narkotyk, zrobić zakupy czy zagrać w grę, oraz ta myśl nie słabnie w ciągu dnia, to masz już wyraźną wskazówkę, że nałóg próbuje przejąć nad Tobą kontrolę. Na razie dotyczy to głównie Twoich myśli. Jednak jeśli ta ochota nie słabnie i jej się poddasz, to łatwo możesz przekroczyć granicę nadużywania.

Wiesz, co jest najgorsze i najbardziej alarmujące? To, że cały czas próbujesz usprawiedliwiać wszystkie zmiany w swoim zachowaniu. Przez to wmawiasz sobie, że wszystko jest w porządku i odsuwasz podejrzenia lub obawy na bok. Jednak z czasem, kiedy na dobre padasz w sidła nałogu, przestaniesz się łudzić. Wtedy jednak będzie już znacznie trudniej, dlatego tak ważne jest zwracanie uwagi już na pierwsze symptomy uzależnienia.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19