Jak sobie poradzić, gdy sobie nie radzisz?

NEFO to najlepszy ośrodek terapii w Polsce. Wygraliśmy plebiscyt Rankingu Ośrodków Terapii a to zobowiązuje. Głęboko wierzymy w ludzi, jednak statystyki są jednoznaczne: niewiele osób potrafi wyjść z choroby alkoholowej i z innych uzależnień samodzielnie. Jeżeli próbowałeś lub próbowałaś już poradzić sobie z takim problemem lub znasz osobę, która cierpi z tego powodu – skontaktuj się z nami – pomaganiem zajmujemy się zawodowo.

Pomoc Profesjonalna

W Ośrodku Terapii Uzależnień NEFO pracujemy na autorskim programie terapii, stworzonym przez zespół profesjonalistów złożonych ze specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, lekarzy i psychologów.

Jako eksperci od terapii uzależnień, przygotowaliśmy program terapii opracowując go w nurcie behawioralno – poznawczym z elementami koncepcji humanistyczno – egzystencjalnej, psychoterapii systemowej jak i dialogu motywującego.

Akcentujemy także podejście psychoterapeutyczne Miltona Ericksona oraz wplecione są pewne idee i rozwiązania z modelu terapii BSFT (Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu).

Ekipa

Wyróżnia nas pasja działania

Jesteśmy dobrze zgraną ekipą, która z autentyczną pasją pomaga ludziom. Poznaj nas bliżej.

Nasz zespół terapeutyczny ma charakter interdyscyplinarny i składa się z psychoterapeutów, specjalistów terapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień, sport-terapeutów, psychologów, lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek. Zatrudniamy również osoby do celów administracyjnych. Współpracujemy z wieloma placówkami, firmami i osobami fizycznymi, które z otwartym sercem patrzą na los drugiego człowieka.

Agnieszka Wódkowska i Magdalena Sokół

Założycielki Ośrodka

Jesteśmy siostrami, które razem założyły i prowadzą Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. Mamy kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu firmy, kierowaniu zespołem oraz umiejętności myślenia strategicznego. Sformułowałyśmy misję oraz wizję naszego Ośrodka tak, aby była ona zgodna z naszymi wartościami. Motyw przewodni jaki nam przyświeca, to gotowość do niesienia pomocy osobom uzależnionym, uwolnienie ich od cierpienia, przyniesienie ulgi im oraz ich rodzinom, umożliwienie im wyjścia z labiryntu uzależnień, odzyskanie wolności. Udało nam się zebrać wspaniały i kompetentny zespół pracowników i osób współpracujących, którym nie jest obcy los i cierpienie drugiego człowieka. Zespół ten mocno zaangażował się w proces formułowania celów oraz misji i razem stworzyliśmy optymalne warunki dla pobytu pacjenta w ośrodku i przeprowadzenia procesu leczenia.

Poznaj naszych ludzi

Martyna Cegłowska

Martyna Cegłowska

Psycholog, absolwentka jednolitych studiów magisterskich o specjalności Psychologia Kliniczna na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Terapeuta uzależnień, specjalista w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie przygotowania pedagogicznego. Terapeuta w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Centrum Zdrowia Araszkiewicz „Łaźnia Miejska” w Bydgoszczy. Optymistka, pozytywnie nastawiona do ludzi i świata. Wrażliwa i otwarta na potrzeby i cierpienie innych. Gotowa pomóc w każdej sytuacji. Jest zafascynowana osobami, z którymi pracuje. Motto życiowe: „Bądź realistą – zacznij marzyć”.

Agnieszka Wódkowska

Agnieszka Wódkowska

Współwłaścicielka i założycielka Ośrodka Nefo Sp z.o.o.

Specjalista w Organizacji i Zarządzaniu, absolwentka studiów magisterskich o specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Terapeuta uzależnień, instruktor w trakcie certyfikacji. Terapeuta w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym i Członków Ich Rodzin w Bądkowie.

Zdobyła też tytuł zawodowy pracownika socjalnego w 2007 roku, gdzie ukończyła Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Zespole Szkół Społecznych w Toruniu.

Od kilku lat aktywnie uczestniczy w organizowaniu projektów dotyczących działalności sfery publicznej. Stworzyła grupę projektową o nazwie „Uśmiech dziecka”, gdzie głównym celem jest rozwijanie zainteresowań dzieci w wieku szkolnym, uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej, poprzez organizowanie im aktywnego spędzania czasu. Wolontariuszka w wielu fundacjach. Cechuje ją wielka wrażliwość i empatia. Praca z drugim człowiekiem jest dla niej wyzwaniem a jednocześnie wielkim zaszczytem.

Magdalena Sokół

Magdalena Sokół

Współwłaścicielka i założycielka Ośrodka NEFO Sp. z o.o.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku finanse i bankowość na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka Studium Podologicznego CLARENA w Warszawie. Właściciel i prowadząca gabinet podologiczny Podo-Centrum we Włocławku.

Praca w gabinecie dała mi możliwość rozwoju zdolności interpersonalnych, pozwoliła zrozumieć jak ważna jest empatia i akceptacja drugiego człowieka oraz to jak pomoc niesiona drugiemu człowiekowi wzbogaca wewnętrznie nas samych.

W moim życiu – ćwiczę jogę, lubię wszelką aktywność fizyczną oraz samotne marsze w lesie – które pozwalają mi zajrzeć w głąb siebie, poukładać myśli i nasycić się dobrą energią wszechświata. Jestem zwolenniczką pracy z podświadomością, która prowadzi do zmiany błędnych przekonań w pozytywny sposób myślenia i kreowanie dobrej rzeczywistości. Lubię ludzi i czerpię ogromną radość z relacji z nimi. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe utwierdziło mnie w przekonaniu, że prawdziwe spełnienie przynosi praca, która wiąże się z niesieniem pomocy dla innych.

W Ośrodku Terapii Uzależnień zajmuję się sprawami administracyjnymi, organizacyjnymi, związanymi z prowadzeniem ośrodka. Ponadto, koordynuję wprowadzanie elementów treningu mindfulness, jogi i medytacji w program uzupełniający terapię.

Dr Marek Pyskło

Dr Marek Pyskło

Jestem lekarzem, praktykuję od 1997 roku. Doświadczenie w pracy z Pacjentami zdobywałem dzięki pracy między innymi w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Bydgoszczy, Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym w Świeciu, Poradni Zdrowia Psychicznego w Brodnicy,

W każdym miesiącu konsultuję pacjentów z różnymi problemami związanymi z ich samopoczuciem i zdrowiem psychicznym. Specjalizuję się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych u osób dorosłych, a dla uzyskania możliwie najlepszych wyników terapii – nieustannie współpracuję z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji, tak aby pomóc każdemu pacjentowi jak najlepiej. Swoją wiedzę wzbogacam udziałem w konferencjach psychiatrycznych, szkoleniach z zakresu orzecznictwa lekarskiego, ale też z bioetyki czy prawa medycznego.

Posiadam uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane (NFZ) oraz zwolnień lekarskich ZUS-ZLA (L4).

Dr Jerzy Aleksander

Dr Jerzy Aleksander

Lekarz medycyny, właściciel firmy Ars-Medica, w ramach której od 2006 roku jest założycielem i prowadzącym m.in. Dom Pomocy Społecznej oraz placówkę opiekuńczo- leczniczą. Jest lekarzem współpracującym z naszym ośrodkiem terapii uzależnień oraz dobrym duchem naszego przedsięwzięcia. Jest człowiekiem niezwykle kreatywnym, pomocnym, empatycznym, wrażliwym na krzywdę i cierpienie innych, budującym pozytywne relacje z otoczeniem.

Mariusz Kapłoniak

Mariusz Kapłoniak

Praktyk uważności, trener Mindfulness, student ostatniego roku Studium Nauczycielskiego Mindfulness Based Stress Reduction (redukcji stresu opartej na uważności), zorganizowanego przez Institute for Mindfulness based Approaches i Fundację Polski Instytut Mindfulness. Założyciel Pracowni Uważności. Prowadzi warsztaty i kursy mindfulness oraz cykliczne spotkania pt. „Rozmowy o uważności i rozwoju”. Propagator uważnego i świadomego życia.

Z wykształcenia muzyk, menedżer. Przedsiębiorca, dla którego najważniejszym elementem organizacji jest człowiek i świadome relacje. Absolwent kursów takich jak mediacje cywilne, Mindfulness Based Stress Reduction, Serdeczna uważność, odosobnienia mindfulness. Obecnie poszerza wiedzę o ACT (terapia akceptacji i zaangażowania) oraz terapię uzależnień z elementami mindfulness.

Prywatnie ojciec dwójki dzieci, miłośnik gry na afrykańskich bębnach Djembey, pasjonat odkrywania świata dźwięków, pieszych i rowerowych wycieczek. Od kilku lat w procesie zmiany i rozwoju. Dzięki praktykom uważności przeszedł głęboką transformację. Wierzy, że każdy człowiek dzięki swojemu zaangażowaniu i wytrwałości oraz świadomej i uważnej pracy może zrozumieć swoje nawyki, tendencje, mechanizmy obronne i podnieść się z najgłębszych dolin cierpienia, dlatego dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu Mindfulness.

Amadeusz

Amadeusz

Jestem neofitą, czyli osobą, która sama przeszła proces terapeutyczny. W Ośrodku Nefo działam jako wolontariusz, pomagając nowo przyjętym pacjentom w zaklimatyzowaniu się do nowej sytuacji. Dzielę się swoim doświadczeniem w wychodzeniu z uzależnienia. Pokazuję takim ludziom jak ja, że każdy ma w sobie to coś, jakiś dar, coś, co może dobrze robić, w czym może się spełniać. Najważniejszy jest pierwszy krok i to, żeby spróbować podjąć terapię. Dzięki temu, że właśnie zrobiłem ten pierwszy krok – teraz wiem, że życie może być piękne i że mogę robić wiele rzeczy jako wolny człowiek. Każdy ma w sobie moc, żeby skończyć z tym i zacząć nowe życie, tylko musi spróbować.

Jarek Kaczmarek

Jarek Kaczmarek

Absolwent psychologii (specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych i psychologia zdrowia i choroby) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Pracuje w hostelu dla osób uzależnionych oraz w Poradni Leczenia Uzależnień.

Piotr Gielec

Piotr Gielec

Ur 24.06.1974 w Opocznie. Absolwent Pedagogiki na Umk w Toruniu, certyfikowany Specjalista terapii uzależnień, certyfikat edukatora HIV/AIDS (upoważniający do prowadzenia szkoleń w zakresie wiedzy podstawowej o HIV/AIDS) certyfikat konsultanta HIV/AIDS (upoważniający do pracy w telefonach zaufania oraz poradniach i punktach informacyjnych), ukończone szkolenie Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – stopień pierwszy oraz roczny kurs psychoterapii zorientowanej na proces.

Od 2000 r pracował z osobami zakażonymi wirusem HIV oraz chorymi na AIDS w Stowarzyszeniu Wolontaruszy Wobec HIV/AIDS „ Razem” w Toruniu. Prowadził grupy wsparcia dla osób zakażonych oraz ich rodzin, a także szkolenia, warsztaty i prelekcje z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w placówkach oświatowych i ośrodkach leczenia uzależnień. Pracował jako terapeuta w Toruńskim ośrodku Monar-Markot, Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień w Toruniu oraz Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień „Jacki”, Oddziale Podwójnych Diagnoz-Szpital Mazowiecki w Garwolinie Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi (ok.-20lat) zarówno dorosłymi jak i młodzieżą, a także osobami z podwójną diagnozą. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne.

Obszarem jego zainteresowań jest wykorzystanie pracy z ciałem w psychoterapii oraz medytacja wschodu i jej aspekty zdrowotne. Interesuje się także szamanizmem, kulturami indiańskimi oraz muzyką. Praktykuje medytacje w tradycji tybetańskiej Bon oraz Tai chi.

Oferta

Czego możesz oczekiwać u nas?

W Ośrodku Terapii Uzależnień NEFO panuje przyjazna, miła, ciepła atmosfera.
Pacjenci mają poczucie pełnej akceptacji i bezpieczeństwa.

W tak komfortowym klimacie panującym w Ośrodku, bez pośpiechu i bez stresu zajmiemy się twoim problemem. Terapia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb pacjenta. Wykorzystywane są w terapii różne nurty, metody, techniki oraz narzędzia. Terapia prowadzona jest indywidualnie oraz w niewielkich grupach, dostosowanych do poziomu zaawansowania leczenia i kierowana jest przez specjalistów.


Diagnozujemy i leczymy:

Uzależnienia od środków psychoaktywnych
 • od alkoholu
 • od narkotyków
 • od leków
 • od nikotyny
Uzależnienia Behawioralne np.:
 • od hazardu
 • od internetu
 • od gier komputerowych
 • od zakupów
 • pracoholizm

Pracujemy nad zapobieganiem nawrotom w uzależnieniach,
a także prowadzimy terapię osób współuzależnionych, terapię par oraz terapię rodzin.


Detoksykacja

W niektórych przypadkach, przed właściwą terapią uzależnienia od środków psychoaktywnych oferujemy przeprowadzenie pełnej detoksykacji organizmu

Detoksykacja prowadzona jest pod nadzorem lekarza specjalisty, a pacjent jest pod całodobową kontrolą. Czas trwania procesu detoksykacji uzależniony jest od stopnia nasilenia objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego (AZA):

 • detoksykacja tradycyjna – od 6 do 10 dób
 • detoksykacja krótka – od 3 do 5 dób
 • detoksykacja ultrakrótka – od 3 dni

Etapy leczenia w ośrodku

Leczenie w Ośrodku Terapii uzależnień NEFO Sp. z o.o. jest stacjonarne (całodobowe) i dzieli się na trzy zasadnicze etapy:

 1. Etap Wstępny. Jest to etap, w którym pacjent zapoznaje się z wszelkimi zasadami panującymi w Ośrodku, klimatyzuje się, podejmuje decyzje na dalsze leczenie
 2. Etap Motywacyjny. Na tym etapie pacjent dostrzega problem oraz wartości jakie są możliwe w wyniku zmiany. Pacjent angażuje się w zmianę.
 3. Etap Intensywny to etap lepszego zrozumienia siebie, refleksji, introspekcji. Pacjent widzi i rozumie przyczyny własnych problemów. Poza tym, na tym etapie pacjent przygotowuje się do zmiany poprzez wprowadzanie nowych sposobów funkcjonowania.

Leczenie w Ośrodku zaprojektowane jest na okres od 4 do 8 tygodni.


Formy leczenia i rehabilitacji pacjentów w ośrodku

Nasz ośrodek jest placówką stacjonarną. Prowadzimy intensywny program terapii dla osób uzależnionych, dostosowany indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta. Metody i techniki terapeutyczne są skutecznie dobierane do każdego z nich.

Naszym pacjentom oferujemy między innymi:

 • Psychoterapię indywidualną
 • Psychoterapię grupową
 • Treningi zachowań i umiejętności
 • Leczenie medyczne (farmakologiczne) wspierające i wzmacniające psychoterapię
 • Korzystanie z opieki medycznej, porady lekarskiej – psychiatry, neurologa, lekarza pierwszego kontaktu i innych
 • Treningi relaksacyjne (medytacje) w niewielkich grupach, stosowane w ośrodku jako forma terapii leczniczej, oraz:
 • Treningi uważności wzorowane na technikach medytacji mindfulness, czyli wpływu umysłu na ciało i zdrowie – metoda umożliwiająca świadomą zmianę nawyków i reakcji wspierające i wzmacniające psychoterapię:
 • Sport terapię – terapię przez sport dla zdrowia jako doskonałe dopełnienie Terapii
 • Rehabilitację medyczną z rehabilitantem
 • Filmoterapię

Poza tym proponujemy – Uczestnictwo w mitingach grup AA oraz AN

 • Pracę z całymi rodzinami
 • Terapię osób współuzależnionych

Pacjenci w czasie wolnym, w formie wypoczynku i rekreacji, każdego dnia mogą korzystać z:

 • Sauny
 • Sali bilardowej
 • Świetlicy
 • Spacerów w lesie i nad jeziorem
 • Grilla

Galeria

Bo ważne jest zarówno "z kim?" jak i "gdzie?"

Najlepszy ośrodek terapii w Polsce NEFO, u nas  panuje przyjazna, miła, ciepła atmosfera.
Pacjenci mają poczucie pełnej akceptacji i bezpieczeństwa.

Terapii pomaga miejsce, w którym położony jest Ośrodek. Jest to miejsce bajeczne, ciche i spokojne, które sprzyja uporządkowaniu myśli. Położone w przepięknej okolicy Brodnickiego Parku Krajobrazowego. W zasięgu ręki znajduje się las i jezioro. Miejsce jest bardzo urokliwe.

Z naszej terapii w Ośrodku i Poradni korzysta wiele osób piastujących wysokie stanowiska. Wybierają nas ze względu na wyspecjalizowaną kadrę, wysokiej jakości usługi, renomę Ośrodka, piękną okolicę oraz pełną dyskrecję.

001 Galeria
002 Galeria
003 Galeria
004 Galeria
005 Galeria
006 Galeria
007 Galeria
008 Galeria
010 Galeria
011 Galeria
012 Galeria
013 Galeria
014 Galeria
015 Galeria
016 Galeria
017 Galeria
018 Galeria
019 Galeria
020 Galeria
021 Galeria
022 Galeria
023 Galeria
024 Galeria
025 Galeria
026 Galeria
027 Galeria
028 Galeria
029 Galeria
030 Galeria
031 Galeria
032 Galeria
033 Galeria
034 Galeria
035 Galeria
036 Galeria
037 Galeria
038 Galeria
039 Galeria
040 Galeria
041 Galeria
042 Galeria
043 Galeria
044 Galeria
045 Galeria
046 Galeria
047 Galeria

Szanujemy prywatność naszych pacjentów i dlatego gwarantujemy im pełną anonimowość i dyskrecję. Nasi pacjenci nie figurują w żadnych rejestrach osób uzależnionych. Atutem naszego Ośrodka jest panująca w nim miła, rodzina atmosfera, wszyscy są do siebie przyjaźnie nastawieni.

Gotowy do kontaktu?

Pomożemy w podjęciu decyzji

Zdajemy sobie sprawę z tego, że podjęcie dobrej decyzji o terapii uzależnienia nie jest łatwe,
dlatego chętnie pomożemy w przejściu przez ten proces. Kto skorzysta z tej oferty?

 • Osoby uzależnione od środków psychoaktywnych,
 • Osoby uzależnione behawioralnie,
 • Rodzina, przyjaciele i znajomi takich osób,
 • Potrzebujący detoksykacji organizmu,
 • Ludzie, którzy zastanawiają się, czy tego typu terapia jest dla nich, czy nie jest.

Nie zwlekaj. Czy uzależnienie już do tej pory nie wyrządziło wystarczającej ilości szkód Tobie lub Twoim bliskim?
Zostaw kontakt do siebie teraz, a odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Kontakt

Wciąż się zastanawiasz?

Potencjał drzemie w każdym z nas

Ale nie każdy w pełni z niego korzysta. Czy chcesz, abyśmy pomogli Ci ponownie odkryć w sobie swój spokój i stabilizację życiową?

Nasz zespół terapeutyczny składa się ze specjalistów psychoterapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień, psychologów i lekarzy.

Jako zespół – mamy jasno określony wspólny cel, do którego dążymy. Charakteryzuje nas pełne i wzajemne zaangażowanie członków zespołu w wypełnianiu wspólnej misji. Jesteśmy elastyczni, kreatywni i twórczy. Jako grupa doceniamy informacje zwrotne. Wyróżnia nas umiejętność dobrej efektywnej współpracy oraz budowanie pozytywnego, przyjaznego klimatu w ośrodku. Kierujemy się dążeniem do osiągnięcia wewnętrznej harmonii, spokoju oraz poczucia bezpieczeństwa. Cechuje nas szacunek dla drugiego człowieka, akceptacja, tolerancja i chęć niesienia pomocy. To wszystko dzieje się w atmosferze szczerości, zaufania i otwartości. Dodatkową zaletą Ośrodka NEFO jest domowa kuchnia. Posiłki przyrządzane są na miejscu.

Dla osób ceniących sobie ruch, i uprawianie sportu mamy w Ośrodku rozbudowane centrum rekreacji. Codziennie prowadzone są zajęcia sportowe przez trenera personalnego, nauczyciela wychowania fizycznego, byłego reprezentanta Polski w piłce wodnej. W weekendy organizujemy wycieczki sportowe, np.: spływy kajakowe i inne aktywności.

Dlaczego warto współpracować właśnie z nami:

Przez cały czas będziesz pod opieką wyspecjalizowanej kadry, a jeśli tego potrzebujesz, to wystawimy Ci zwolnienie lekarskie na pobyt i leczenie w Ośrodku. Zapewnimy Ci komfortowe warunki leczenia i bliski kontakt z naturą. Twoja terapia będzie ściśle związana z uzależnieniem, a dodatkowo będzie przeplatana innymi aktywnościami, takimi jak:

 • sport niwelujący stres i łagodzący napięcia, w tym m.in. : nordic walking, kajaki, kręgle,
 • trening mindfulness rozwijający uważność w swoim codziennym życiu,
 • medytacje i relaksacje,
 • trening tai chi wspierający równowagę ciała i umysłu oraz wewnętrzną harmonię,
 • medytacje i relaksacje.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

NEFO

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590