000000207706 Nasz numer w liście podmiotów leczniczych prowadzonych przez
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Jak sobie poradzić, gdy sobie nie radzisz?

NEFO to najlepszy ośrodek terapii w Polsce. Wygraliśmy plebiscyt Rankingu Ośrodków Terapii a to zobowiązuje. Głęboko wierzymy w ludzi, jednak statystyki są jednoznaczne: niewiele osób potrafi wyjść z choroby alkoholowej i z innych uzależnień samodzielnie. Jeżeli próbowałeś lub próbowałaś już poradzić sobie z takim problemem lub znasz osobę, która cierpi z tego powodu – skontaktuj się z nami – pomaganiem zajmujemy się zawodowo.

Pomoc Profesjonalna

W Ośrodku Terapii Uzależnień NEFO pracujemy na autorskim programie terapii, stworzonym przez zespół profesjonalistów złożonych ze specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, lekarzy i psychologów.

Jako eksperci od terapii uzależnień, przygotowaliśmy program terapii opracowując go w nurcie behawioralno – poznawczym z elementami koncepcji humanistyczno – egzystencjalnej, psychoterapii systemowej jak i dialogu motywującego.

Akcentujemy także podejście psychoterapeutyczne Miltona Ericksona oraz wplecione są pewne idee i rozwiązania z modelu terapii BSFT (Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu).

Ekipa

Wyróżnia nas pasja działania

Jesteśmy dobrze zgraną ekipą, która z autentyczną pasją pomaga ludziom. Poznaj nas bliżej.

Nasz zespół terapeutyczny ma charakter interdyscyplinarny i składa się z psychoterapeutów, specjalistów terapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień, sport-terapeutów, psychologów, lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek. Zatrudniamy również osoby do celów administracyjnych. Współpracujemy z wieloma placówkami, firmami i osobami fizycznymi, które z otwartym sercem patrzą na los drugiego człowieka.

Agnieszka Wódkowska i Magdalena Sokół

Założycielki Ośrodka

Jesteśmy siostrami, które razem założyły i prowadzą Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. Mamy kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu firmy, kierowaniu zespołem oraz umiejętności myślenia strategicznego. Sformułowałyśmy misję oraz wizję naszego Ośrodka tak, aby była ona zgodna z naszymi wartościami. Motyw przewodni jaki nam przyświeca, to gotowość do niesienia pomocy osobom uzależnionym, uwolnienie ich od cierpienia, przyniesienie ulgi im oraz ich rodzinom, umożliwienie im wyjścia z labiryntu uzależnień, odzyskanie wolności. Udało nam się zebrać wspaniały i kompetentny zespół pracowników i osób współpracujących, którym nie jest obcy los i cierpienie drugiego człowieka. Zespół ten mocno zaangażował się w proces formułowania celów oraz misji i razem stworzyliśmy optymalne warunki dla pobytu pacjenta w ośrodku i przeprowadzenia procesu leczenia.

Poznaj naszych ludzi

Agnieszka Wódkowska

Agnieszka Wódkowska

Współwłaścicielka i założycielka Ośrodka Nefo Sp z.o.o.

Specjalista w Organizacji i Zarządzaniu, absolwentka studiów magisterskich o specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Terapeuta uzależnień, instruktor w trakcie certyfikacji. Terapeuta w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym i Członków Ich Rodzin w Bądkowie.

Zdobyła też tytuł zawodowy pracownika socjalnego w 2007 roku, gdzie ukończyła Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Zespole Szkół Społecznych w Toruniu.

Od kilku lat aktywnie uczestniczy w organizowaniu projektów dotyczących działalności sfery publicznej. Stworzyła grupę projektową o nazwie „Uśmiech dziecka”, gdzie głównym celem jest rozwijanie zainteresowań dzieci w wieku szkolnym, uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej, poprzez organizowanie im aktywnego spędzania czasu. Wolontariuszka w wielu fundacjach. Cechuje ją wielka wrażliwość i empatia. Praca z drugim człowiekiem jest dla niej wyzwaniem a jednocześnie wielkim zaszczytem.

Magdalena Sokół

Magdalena Sokół

Współwłaścicielka i założycielka Ośrodka NEFO Sp. z o.o.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku finanse i bankowość na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowych Studiów na kierunku Rachunkowość Uniwersytetu Mikołaja Kopernika W Toruniu. Absolwentka Studium Podologicznego CLARENA w Warszawie. Przez 8 lat właściciel i prowadząca gabinet podologiczny Podo-Centrum we Włocławku.

Praca w gabinecie dała mi możliwość rozwoju zdolności interpersonalnych, pozwoliła zrozumieć jak ważna jest empatia i akceptacja drugiego człowieka oraz to jak pomoc niesiona drugiemu człowiekowi wzbogaca wewnętrznie nas samych.

W moim życiu – ćwiczę jogę, trenuję taniec orientalny, lubię wszelką aktywność fizyczną oraz samotne marsze w lesie – które pozwalają mi zajrzeć w głąb siebie, poukładać myśli i nasycić się dobrą energią Wszechświata. Jestem zwolenniczką świadomego rozwoju wewnętrznego prowadzącego do transformacji obciążających programów i przekonań. Lubię poznawać ludzi i czerpię ogromną radość z relacji z nimi. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe utwierdziło mnie w przekonaniu, że prawdziwe spełnienie przynosi praca, która wiąże się z niesieniem pomocy innym.

W Ośrodku Terapii Uzależnień zajmuję się sprawami administracyjnymi, organizacyjnymi, związanymi z prowadzeniem Ośrodka. Koordynuję działania związane z przyjmowaniem pacjentów na terapię.

Dr Marek Pyskło

Dr Marek Pyskło

Jestem lekarzem, praktykuję od 1997 roku. Doświadczenie w pracy z Pacjentami zdobywałem dzięki pracy między innymi w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Bydgoszczy, Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym w Świeciu, Poradni Zdrowia Psychicznego w Brodnicy,

W każdym miesiącu konsultuję pacjentów z różnymi problemami związanymi z ich samopoczuciem i zdrowiem psychicznym. Specjalizuję się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych u osób dorosłych, a dla uzyskania możliwie najlepszych wyników terapii – nieustannie współpracuję z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji, tak aby pomóc każdemu pacjentowi jak najlepiej. Swoją wiedzę wzbogacam udziałem w konferencjach psychiatrycznych, szkoleniach z zakresu orzecznictwa lekarskiego, ale też z bioetyki czy prawa medycznego.

Posiadam uprawnienia do wystawiania recept na leki refundowane (NFZ) oraz zwolnień lekarskich ZUS-ZLA (L4).

Amadeusz

Amadeusz

Jestem neofitą, czyli osobą, która sama przeszła proces terapeutyczny. W Ośrodku Nefo działam jako wolontariusz, pomagając nowo przyjętym pacjentom w zaklimatyzowaniu się do nowej sytuacji. Dzielę się swoim doświadczeniem w wychodzeniu z uzależnienia. Pokazuję takim ludziom jak ja, że każdy ma w sobie to coś, jakiś dar, coś, co może dobrze robić, w czym może się spełniać. Najważniejszy jest pierwszy krok i to, żeby spróbować podjąć terapię. Dzięki temu, że właśnie zrobiłem ten pierwszy krok – teraz wiem, że życie może być piękne i że mogę robić wiele rzeczy jako wolny człowiek. Każdy ma w sobie moc, żeby skończyć z tym i zacząć nowe życie, tylko musi spróbować.

Piotr Gielec

Piotr Gielec

Ur 24.06.1974 w Opocznie. Absolwent Pedagogiki na Umk w Toruniu, certyfikowany Specjalista terapii uzależnień, certyfikat edukatora HIV/AIDS (upoważniający do prowadzenia szkoleń w zakresie wiedzy podstawowej o HIV/AIDS) certyfikat konsultanta HIV/AIDS (upoważniający do pracy w telefonach zaufania oraz poradniach i punktach informacyjnych), ukończone szkolenie Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – stopień pierwszy oraz roczny kurs psychoterapii zorientowanej na proces.

Od 2000 r pracował z osobami zakażonymi wirusem HIV oraz chorymi na AIDS w Stowarzyszeniu Wolontaruszy Wobec HIV/AIDS „ Razem” w Toruniu. Prowadził grupy wsparcia dla osób zakażonych oraz ich rodzin, a także szkolenia, warsztaty i prelekcje z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w placówkach oświatowych i ośrodkach leczenia uzależnień. Pracował jako terapeuta w Toruńskim ośrodku Monar-Markot, Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień w Toruniu oraz Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień „Jacki”, Oddziale Podwójnych Diagnoz-Szpital Mazowiecki w Garwolinie Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi (ok.-20lat) zarówno dorosłymi jak i młodzieżą, a także osobami z podwójną diagnozą. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne.

Obszarem jego zainteresowań jest wykorzystanie pracy z ciałem w psychoterapii oraz medytacja wschodu i jej aspekty zdrowotne. Interesuje się także szamanizmem, kulturami indiańskimi oraz muzyką. Praktykuje medytacje w tradycji tybetańskiej Bon oraz Tai chi.

Krystyna Ćwiklińska

Krystyna Ćwiklińska

Magister pielęgniarstwa z przygotowaniem pedagogiczym, z wieloletnim doświadczeniem w pracy m. in. z osobami starszymi oraz uzależnionymi. Jest osobą ciepłą, troskliwą, empatyczną, lojalną, wyrozumiałą, z wielkim otwartym sercem… Te cechy pozwalają jej nawiązywać dobre relacje z ludźmi, a także pomagają dobrze funkcjonować w życiu. Związana z Ośrodkiem od początku jego działalności. Uwielbiana przez pacjentów, szanowana przez współpracowników, zawsze uśmiechnięta, dbajaca i opiekuńcza.

Danuta Kostuj

Danuta Kostuj

Pielęgniarka z wieloletnim stażem w pracy ukierunkowanej geriatrycznie oraz doświadczona w pracy z osobami uzależnionymi. Jest osobą sumiennie wypełniającą swoje obowiązki, będąc przy tym empatyczną, ciepłą, emanującą spokojem, wyrozumiałą oraz troskliwą. Dbanie o komfort pacjenta oraz jego dobro to nadrzędne wartości w jej pracy. Te cechy pozwalają jej nawiązywać dobre relacje międzyludzkie, co w pracy pielęgniarki jest niezbędne.

Sławomir Kanderski

Sławomir Kanderski

Psycholog, pedagog, trener edukacji psychospołecznej, trener biznesu, terapeuta TSR, absolwent UMK Toruń, SAN Łódź, Uniwersytet SWPS Warszawa, Studium Treningu i Edukacji Psychospołecznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, absolwent Akademii BIEGUM Marka Kamińskiego oraz Akademii Trenerów Biznesu KONTRAKT OSH w Warszawie. Jego zainteresowania w zakresie psychologii to procesy motywacyjne, proces decyzyjny, wyznaczanie i osiąganie celów, psychologia zdrowia, psychologia biznesu.

Od 2012 roku prowadzi własną praktykę pomagając innym w znalezieniu i zastosowaniu rozwiązań prowadzących do zdrowego stylu funkcjonowania psychologicznego i społecznego. Z osobami uzależnionymi od substancji chemicznych zmieniających świadomość oraz w zakresie uzależnień behawioralnych pracuje od 2009 roku. Ponadto, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, prowadzi szkolenia i warsztaty wspierające motywację wewnętrzną ich uczestników. Twórca programu i cyklu warsztatów otwartych „Masz spokój, masz wszystko” oraz „TEB Training” (Thinking, Emotion, Behawior). Prowadzi również szkolenia biznesowe w zakresie budowania pozytywnych relacji w zespole oraz relacji z klientami. Ponadto muzyk rockowy, który twórczo udziela się w zespole Czaqu i Ludens.

W swojej pracy kieruje się etyką pomagania. Poszukując rozwiązań, wzmacnia realny potencjał swoich klientów dążąc tym samym do maksymalizacji ich korzyści w zakresie pełnego powrotu do zdrowia. Jego doświadczenie to ponad 15 tysięcy godzin pracy warsztatowej i indywidualnej.

Motto, którym się kieruje – konkretnie, z empatią i zrozumieniem.

Monika Lulińska

Monika Lulińska

Specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog o specjalności resocjalizacja
Posiada certyfikat Terapeuty Motywującego nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując m.in. w Odwykowo- Psychiatrycznym Ośrodku Leczniczym w Inowrocławiu gdzie prowadziła sesje indywidualne i grupowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Koordynowała organizację tzw. turnusów terapeutycznych dla kobiet będących w związku z osobą uzależnioną. W trakcie ich realizowała autorskie programy terapeutyczne mające na celu m.in. odkrywanie własnej kobiecości, budowanie poczucia własnej wartości oraz kształtowanie umiejętności konstruktywnego wyrażania emocji. Pracując w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Toruniu ( z działem Izba Wytrzeźwień ) prowadziła spotkania indywidualne z pacjentami uzależnionymi motywujące do podjęcia terapii i wprowadzenia zmian w swoim życiu. Stworzyła program zajęć profilaktycznych w ramach organizowanej Kampanii Społecznej “CEL → ŻYCIE. Dopalaczom mówię STOP”. Prowadziła zajęcia psychoedukacyjne dla skazanych przebywających w Areszcie Śledczym w Toruniu. Współpracowała z Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki.
Pracuje zgodnie z ideą Ducha Dialogu Motywującego opartego na wzajemnej współpracy z pacjentem, wydobywania jego motywacji wewnętrznej i dążenia do wdrożenia określonych przez niego zmian. Kieruje się zasadą empatii i szacunku do pacjenta, z nastawieniem na poszukiwanie jego zasobów pomocnych w radzeniu sobie w obecnej sytuacji życiowej i wzmocnienia jego poczucia własnej sprawczości. Cechuje ją otwartość, wrażliwość i troska.
Swoim doświadczeniem zawodowym dzieli się również na łamach pisma terapeutycznego ,,Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”. Jej autorskie artykuły można przeczytać na stronie tuiw.pl (nr 1/2019; nr 5/2019; nr 1/2020).

Marcin Grabowski

Marcin Grabowski

Instruktor terapii uzaleznień- certyfikat PARPA.
W terapii uzależnień pracuje ponad 20 lat. Wczesniej pracowal w Bydgoskim Ośrodku Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki ,,BORPA” oraz w Ośrodku Terapii i Rozwoju Osobistego w Brodnicy. Absolwent Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy – specjalność: Resocjalizacja z profilaktyką społeczną.
W życiu kieruje sie wartościami : wiara, rodzina, przyjazń i pasje.

Anna Solarska-Gielec

Anna Solarska-Gielec

Psycholog, psychoterapeuta. Posiada 15 letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dorosłymi i młodzieżą w trudnych sytuacjach życiowych, kryzysach emocjonalnych, przejawiających zachowania destrukcyjne oraz z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z zaburzeniami osobowości. Doświadczenie zdobywała m.in. pracując na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala MSWiA w Otwocku oraz w Towarzystwie Pomocy Młodzieży w Warszawie. Ukończyła podyplomowe 4-letnie szkolenie z psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz szereg kursów związanych z pomocą psychologiczną w sytuacjach kryzysowych.
Prywatnie lubi podróżować, poznawać inne kultury i obcować z przyrodą.

Piotr Schutta

Piotr Schutta

Prowadzący warsztaty bębniarskie:
Piotr Schutta – wykładowca Wyższej SzkołyGospodarki w Bydgoszczy, reportażysta, reporter prasowy z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziennikarstwie. Z wykształcenia magister pedagogiki specjalnej (specjalność resocjalizacja) po Uniwersytecie Wrocławskim.
Pasjonat bębnów zachodnioafrykańskich, na których gra od kilku lat. Prowadzi warsztaty dla dorosłych i dla dzieci. Ukończył kursy instruktorskie z metodyki nauki gry na djembe i dun-dunach i szkoli się nadal, doskonaląc swój warsztat perkusjonalisty.
Autor realizowanej w 2018 roku akcji „Bydgoszcz czuje rytm”, finansowanej w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Bydgoszczy. Organizator warsztatów i akcji ulicznych w ramach bydgoskiego Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego „Drums Fusion”.
Od dwóch lat prowadzi cykliczne warsztaty bębniarskie „Djembe na salonach” w Pałacu Ostromecko; wykorzystuje bębny również w pracy z dorosłymi niedostosowanymi społecznie w ramach programu penitencjarnego dla skazanych „Poczuj swój rytm”, realizowanego w zakładach karnych okręgu bydgoskiego; prowadzi także terapię zajęciową z użyciem bębnów, adresowaną do seniorów i osób niepełnosprawnych w domach dziennego pobytu na terenie Bydgoszczy.

Czego możesz oczekiwać u nas?

W Ośrodku Terapii Uzależnień NEFO panuje przyjazna, miła, ciepła atmosfera.
Pacjenci mają poczucie pełnej akceptacji i bezpieczeństwa.

W tak komfortowym klimacie panującym w Ośrodku, bez pośpiechu i bez stresu zajmiemy się twoim problemem. Terapia dostosowana jest do indywidualnych potrzeb pacjenta. Wykorzystywane są w terapii różne nurty, metody, techniki oraz narzędzia. Terapia prowadzona jest indywidualnie oraz w niewielkich grupach, dostosowanych do poziomu zaawansowania leczenia i kierowana jest przez specjalistów.


Diagnozujemy i leczymy:

Uzależnienia od środków psychoaktywnych
 • od alkoholu
 • od narkotyków
 • od leków
 • od nikotyny
Uzależnienia Behawioralne np.:
 • od hazardu
 • od internetu
 • od gier komputerowych
 • od zakupów
 • pracoholizm

Pracujemy nad zapobieganiem nawrotom w uzależnieniach,
a także prowadzimy terapię osób współuzależnionych, terapię par oraz terapię rodzin.

Oferta


Badanie psychologiczne przy użyciu testów osobowości

Badanie psychologiczne przy użyciu testów osobowości pozwala na lepsze poznanie siebie, swoich mocnych stron i ograniczeń, sposobów funkcjonowania w różnych sytuacjach. Psychotesty pozwalają też określić tendencje do różnego rodzaju zachowań, badać motywację, postawy,  sprawdzić w jaki sposób dana osoba postrzega siebie i otaczający świat.

Może zdarzyć się tak, że pewne posiadane cechy osobowości utrudniają codzienne funkcjonowanie, wpływają negatywnie na relacje społeczne, utrudniają osiągnięcie własnych celów. Badanie za pomocą testów psychologicznych  pomaga określić możliwe obszary do pracy psychoterapeutycznej i pomóc dobrać najbardziej optymalną formę pomocy. 

Testy psychologiczne stanowią też uzupełnienie wywiadu klinicznego i mogą być pomocne przy postawieniu lub wykluczeniu diagnozy. Kompleksowe podejście do problemów psychicznych pacjenta niejednokrotnie znacznie poprawia uzyskiwane efekty leczenia zaburzeń psychicznych.

Typowe badanie jest prowadzone przez wykwalifikowanego psychologa i polega na przeprowadzeniu wywiadu diagnostycznego z pacjentem, wypełnieniu kwestionariuszy testowych, a następnie opracowaniu i interpretacji otrzymanych wyników. Metody diagnostyczne dobierane są indywidualnie do każdej osoby, jej problemów oraz potrzeb.

W Ośrodku Terapii Uzależnień  Nefo badanie psychologiczne wykonane jest przy pomocy legalnych  testów (rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne), mających charakter naukowy, o potwierdzonej rzetelności i trafności.


Detoksykacja

W niektórych przypadkach, przed właściwą terapią uzależnienia od środków psychoaktywnych oferujemy przeprowadzenie pełnej detoksykacji organizmu

Detoksykacja prowadzona jest pod nadzorem lekarza specjalisty, a pacjent jest pod całodobową kontrolą. Czas trwania procesu detoksykacji uzależniony jest od stopnia nasilenia objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego (AZA):

 • detoksykacja tradycyjna – od 6 do 10 dób
 • detoksykacja krótka – od 3 do 5 dób
 • detoksykacja ultrakrótka – od 3 dni

Etapy leczenia w ośrodku

Leczenie w Ośrodku Terapii uzależnień NEFO Sp. z o.o. jest stacjonarne (całodobowe) i dzieli się na trzy zasadnicze etapy:

 1. Etap Wstępny. Jest to etap, w którym pacjent zapoznaje się z wszelkimi zasadami panującymi w Ośrodku, klimatyzuje się, podejmuje decyzje na dalsze leczenie
 2. Etap Motywacyjny. Na tym etapie pacjent dostrzega problem oraz wartości jakie są możliwe w wyniku zmiany. Pacjent angażuje się w zmianę.
 3. Etap Intensywny to etap lepszego zrozumienia siebie, refleksji, introspekcji. Pacjent widzi i rozumie przyczyny własnych problemów. Poza tym, na tym etapie pacjent przygotowuje się do zmiany poprzez wprowadzanie nowych sposobów funkcjonowania.

Leczenie w Ośrodku zaprojektowane jest na okres od 4 do 8 tygodni.


Formy leczenia i rehabilitacji pacjentów w ośrodku

Nasz ośrodek jest placówką stacjonarną. Prowadzimy intensywny program terapii dla osób uzależnionych, dostosowany do potrzeb każdego pacjenta. Metody i techniki terapeutyczne są skutecznie dobierane do każdego z nich.

Naszym pacjentom oferujemy między innymi:

 • Psychoterapię indywidualną
 • Psychoterapię grupową
 • Treningi zachowań i umiejętności
 • Korzystanie z opieki lekarskiej –lekarza psychiatry, korzystanie ze
 • wsparcia farmakologicznego
 • Treningi tai chi (medytacja w ruchu) – stosowane w ośrodku jako
 • wspomagająca forma terapii
 • Zajęcia sportowe – basen, kręgle, kajaki, nordic walking – terapię  przez sport dla zdrowia jako doskonałe dopełnienie terapii
 • Warsztaty bębniarskie – muzykoterapia nawiązująca do treningów uważności, której celem jest redukcja poziomu stresu oraz regulowanie emocji u osób uzależnionych
 • Filmoterapię

Poza tym proponujemy – Uczestnictwo w mitingach grup AA oraz AN

 • Pracę z całymi rodzinami – usługa dodatkowa
 • Terapię osób współuzależnionych – usługa dodatkowa

Pacjenci w czasie wolnym, w formie wypoczynku i rekreacji, każdego dnia mogą korzystać z:

 • Sauny
 • Sali bilardowej
 • Świetlicy
 • Spacerów w lesie i nad jeziorem
 • Grilla

Galeria

Bo ważne jest zarówno "z kim?" jak i "gdzie?"

Najlepszy ośrodek terapii w Polsce NEFO, u nas  panuje przyjazna, miła, ciepła atmosfera.
Pacjenci mają poczucie pełnej akceptacji i bezpieczeństwa.

Terapii pomaga miejsce, w którym położony jest Ośrodek. Jest to miejsce bajeczne, ciche i spokojne, które sprzyja uporządkowaniu myśli. Położone w przepięknej okolicy Brodnickiego Parku Krajobrazowego. W zasięgu ręki znajduje się las i jezioro. Miejsce jest bardzo urokliwe.

Z naszej terapii w Ośrodku i Poradni korzysta wiele osób piastujących wysokie stanowiska. Wybierają nas ze względu na wyspecjalizowaną kadrę, wysokiej jakości usługi, renomę Ośrodka, piękną okolicę oraz pełną dyskrecję.

001 Galeria
002 Galeria
003 Galeria
048Galeria
049 Galeria
053 Galeria
050 Galeria
051 Galeria
052 Galeria
004 Galeria
005 Galeria
006 Galeria
007 Galeria
008 Galeria
010 Galeria
011 Galeria
012 Galeria
013 Galeria
014 Galeria
015 Galeria
016 Galeria
017 Galeria
018 Galeria
019 Galeria
020 Galeria
021 Galeria
022 Galeria
023 Galeria
024 Galeria
025 Galeria
026 Galeria
027 Galeria
028 Galeria
029 Galeria
030 Galeria
031 Galeria
032 Galeria
033 Galeria
034 Galeria
035 Galeria
036 Galeria
037 Galeria
038 Galeria
039 Galeria
040 Galeria
041 Galeria
042 Galeria
043 Galeria
044 Galeria
045 Galeria
046 Galeria
047 Galeria

Szanujemy prywatność naszych pacjentów i dlatego gwarantujemy im pełną anonimowość i dyskrecję. Nasi pacjenci nie figurują w żadnych rejestrach osób uzależnionych. Atutem naszego Ośrodka jest panująca w nim miła, rodzina atmosfera, wszyscy są do siebie przyjaźnie nastawieni.

Gotowy do kontaktu?

Pomożemy w podjęciu decyzji

Zdajemy sobie sprawę z tego, że podjęcie dobrej decyzji o terapii uzależnienia nie jest łatwe,
dlatego chętnie pomożemy w przejściu przez ten proces. Kto skorzysta z tej oferty?

 • Osoby uzależnione od środków psychoaktywnych,
 • Osoby uzależnione behawioralnie,
 • Rodzina, przyjaciele i znajomi takich osób,
 • Potrzebujący detoksykacji organizmu,
 • Ludzie, którzy zastanawiają się, czy tego typu terapia jest dla nich, czy nie jest.

Nie zwlekaj. Czy uzależnienie już do tej pory nie wyrządziło wystarczającej ilości szkód Tobie lub Twoim bliskim?
Zostaw kontakt do siebie teraz, a odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Kontakt

Wciąż się zastanawiasz?

Potencjał drzemie w każdym z nas

Ale nie każdy w pełni z niego korzysta. Czy chcesz, abyśmy pomogli Ci ponownie odkryć w sobie swój spokój i stabilizację życiową?

Nasz zespół terapeutyczny składa się ze specjalistów psychoterapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień, psychologów i lekarzy.

Jako zespół – mamy jasno określony wspólny cel, do którego dążymy. Charakteryzuje nas pełne i wzajemne zaangażowanie członków zespołu w wypełnianiu wspólnej misji. Jesteśmy elastyczni, kreatywni i twórczy. Jako grupa doceniamy informacje zwrotne. Wyróżnia nas umiejętność dobrej efektywnej współpracy oraz budowanie pozytywnego, przyjaznego klimatu w ośrodku. Kierujemy się dążeniem do osiągnięcia wewnętrznej harmonii, spokoju oraz poczucia bezpieczeństwa. Cechuje nas szacunek dla drugiego człowieka, akceptacja, tolerancja i chęć niesienia pomocy. To wszystko dzieje się w atmosferze szczerości, zaufania i otwartości. Dodatkową zaletą Ośrodka NEFO jest domowa kuchnia. Posiłki przyrządzane są na miejscu.

Dla osób ceniących sobie ruch, i uprawianie sportu mamy w Ośrodku rozbudowane centrum rekreacji. Codziennie prowadzone są zajęcia sportowe przez trenera personalnego, nauczyciela wychowania fizycznego, byłego reprezentanta Polski w piłce wodnej. W weekendy organizujemy wycieczki sportowe, np.: spływy kajakowe i inne aktywności.

Dlaczego warto współpracować właśnie z nami:

Przez cały czas będziesz pod opieką wyspecjalizowanej kadry, a jeśli tego potrzebujesz, to wystawimy Ci zwolnienie lekarskie na pobyt i leczenie w Ośrodku. Zapewnimy Ci komfortowe warunki leczenia i bliski kontakt z naturą. Twoja terapia będzie ściśle związana z uzależnieniem, a dodatkowo będzie przeplatana innymi aktywnościami, takimi jak:

 • sport niwelujący stres i łagodzący napięcia, w tym m.in. : nordic walking, kajaki, kręgle,
 • medytacje i relaksacje,
 • trening tai chi wspierający równowagę ciała i umysłu oraz wewnętrzną harmonię,
 • medytacje i relaksacje.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19