000000207706 Nasz numer w liście podmiotów leczniczych prowadzonych przez
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

"Poczuj swój rytm" - program autorski

Zdjęcia i tekst przygotował nasz prowadzący, Piotr Schutta.

Muzykoterapia z wykorzystaniem zachodnioafrykańskich instrumentów perkusyjnych, nawiązująca do treningu uważności. Dedykowana osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych

Cel główny: redukcja poziomu stresu u osób uzależnionych.

Nieodłącznym elementem regulacji emocji, fundamentalnej w trzeźwieniu osób uzależnionych, jest zdolność tolerowania stresu i obniżania jego poziomu. Dyspozycje te i umiejętności nabyć można za pomocą różnorodnych technik behawioralnych.

Najnowsze badania naukowe zdają się potwierdzać tezę, iż znaczącą rolę w redukcji stresu może mieć terapia oparta na uważności. Jednym ze sposobów jej praktykowania jest świadomość ruchu. Polega to, mówiąc najogólniej, na regularnym ćwiczeniu uwagi świeżej, umyślnie skupionej na oddechu i napięciu płynącym z ciała, „z łagodną i przytomną świadomością z chwili na chwilę”.

Proponujemy zatem praktykowanie uważnej świadomości w formie warsztatów bębniarskich polegających na nauce gry wybranych rytmów zachodnioafrykańskich na etnicznych instrumentach perkusyjnych: bębnach djembe, bębnach basowych dun-dun i grzechotkach jabara. Terapeutyczna funkcja wykorzystania bębnów i rytmiki (uważność skupiona na ruchu, dźwięku, ciele i oddechu jednocześnie) manifestować się będzie poprzez skupianie na doznaniach zmysłowych „tu i teraz”, a tym samym redukowaniu myśli podtrzymujących cykl ruminacji i nieszczęśliwego samopoczucia.

Trening uwagi selektywnej, w tym przypadku prowadzony w formie nauki gry na prostych instrumentach perkusyjnych, powoduje m.in. aktywizację obwodów mózgowych odpowiedzialnych za skupienie na jednym obiekcie, hamując aktywność obwodów konkurencyjnych. Neurobiologia opisuje to jako skuteczny sposób na wyciszenie natrętnych myśli i zmianę nawykowych wzorców myślenia, które, jak wiadomo, dominują w obrazie uzależnienia.

Co również istotne, poprzez swoją atrakcyjna formę, warsztaty bębniarskie nie napotykają oporu osób uzależnionych, w przeciwieństwie do tradycyjnego treningu uważności, który wymaga regularności, wysokiej samodyscypliny i poświęcenia czasu.

Opis przebiegu warsztatów – walor edukacyjny.

Zajęcia mają charakter warsztatów bębniarskich. Każdy warsztat trwa 2 godziny (z krótką przerwą zależną od potrzeb uczestników).

Spotkania prowadzone są w atmosferze pełnej akceptacji i przyjaźni. Bardzo ważna jest integracja grupy poprzez zabawę rytmem i rozwijanie poczucia wspólnoty, ale jednocześnie podnoszenie poczucia wartości u każdego z uczestników zajęć z osobna.

Nie należy zapominać, że na warsztatach uczymy się konkretnych umiejętności techniki gry na instrumentach oraz przyswajamy wiedzę z zakresu rytmiki. To w sposób realny wpływa na poczucie sprawstwa i podstawowej kompetencji, tak istotnych zwłaszcza na początku drogi trzeźwienia.

Cele dodatkowe

  • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.
  • Rozwijanie motoryki małej i dużej.
  • Kształcenie koordynacji pracy obu rąk.
  • Stymulowanie pracy półkul mózgowych i równoważenie ich poprzez dwa kanały zmysłowe: słuch i propriocepcję (zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała).
  • Wywoływanie stanu aktywności psychofizycznej lub wyciszenia.
  • Doświadczanie pozytywnej sprawczości rąk.
  • Przeżywanie różnorodnych, pozytywnych emocji w kontakcie z rytmem i brzmieniem bębna.
  • Integracja z grupą.

Bibliografia:

„Uważność i psychoterapia” – Redakcja Christopher K. Germer, Ronald D. Siegel, Paul R. Fulton.
„Regulacja emocji w psychoterapii” – Robert L. Leahy, Dennis Tirch, Lisa A. Napolitano.
„Praktyka uważności. Program ćwiczeń pozwalający uwolnić się od depresji i napięcia emocjonalnego” – John Teasdale, Mark Williams, Zindel Segal.

Prowadzący warsztaty bębniarskie:
Piotr Schutta – wykładowca Wyższej SzkołyGospodarki w Bydgoszczy, reportażysta, reporter prasowy z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziennikarstwie. Z wykształcenia magister pedagogiki specjalnej (specjalność resocjalizacja) po Uniwersytecie Wrocławskim.
Pasjonat bębnów zachodnioafrykańskich, na których gra od kilku lat. Prowadzi warsztaty dla dorosłych i dla dzieci. Ukończył kursy instruktorskie z metodyki nauki gry na djembe i dun-dunach i szkoli się nadal, doskonaląc swój warsztat perkusjonalisty.
Autor realizowanej w 2018 roku akcji „Bydgoszcz czuje rytm”, finansowanej w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Bydgoszczy. Organizator warsztatów i akcji ulicznych w ramach bydgoskiego Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego „Drums Fusion”.
Od dwóch lat prowadzi cykliczne warsztaty bębniarskie „Djembe na salonach” w Pałacu Ostromecko; wykorzystuje bębny również w pracy z dorosłymi niedostosowanymi społecznie w ramach programu penitencjarnego dla skazanych „Poczuj swój rytm”, realizowanego w zakładach karnych okręgu bydgoskiego; prowadzi także terapię zajęciową z użyciem bębnów, adresowaną do seniorów i osób niepełnosprawnych w domach dziennego pobytu na terenie Bydgoszczy.

Tekst: Piotr Schutta, Fot. Pavlo Khabarov, Wojciech Budzyński,  Sławomir Buńkowski.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19