Uzależnienia

Powrót do nałogu – jak reagować?

Powrót do nałogu – jak reagować?

Bardzo łatwo można się uzależnić od alkoholu, używek, gier hazardowych czy leków. Jednak znacznie trudniej jest odzyskać swoją wolność i wyjść z nałogu. Tym bardziej że ten proces często przebiega na zasadzie sinusoidy – raz jest lepiej, a innym razem znów gorzej. Powrót do nałogu to częste zjawisko – jak zatem do nich nie dopuścić i jak reagować, kiedy już do nich dojdzie?

Terapia leczenia uzależnienia w ośrodku dobiegła końca kilka tygodni, miesięcy czy lat temu i co teraz? Nagle pojawiają się problemy w pracy, w życiu osobistym, a do tego z każdą chwilą stare demony wracają. Dlaczego po przebytym leczeniu chory wraca do nałogu, wiedząc, ile wysiłku kosztowała go terapia?

Dlaczego następuje powrót do nałogu?

Nawet najlepsza terapia nie jest w stanie ustrzec osobę uzależnioną przed powrotem do nałogu. Wynika to z bardzo wielu różnych powodów. Z jednej strony winą jest przekonanie, że tym razem będziesz wiedział, jak kontrolować nałóg. Przez to alkoholicy nawet krótko po terapii sięgają po alkohol, aby sprawdzić, czy są w stanie panować nad uzależnieniem i wręcz udowodnić sobie, że teraz właśnie tak jest. Jednak, nawet jeśli na samym początku faktycznie piją niewielkie ilości alkoholu i ich silna wola sprawdza się znakomicie, to jednak z czasem balansują już na granicy swoich możliwości. Jak wiadomo, przekroczyć granicę naprawdę nie jest trudno, dlatego tak ważne jest to, aby nie kusić losu. Rozsądniejsza zatem jest całkowita abstynencja.

Innym powodem powrotu do nałogu bywa nieodpowiednia czy też zbyt mała motywacja. Terapeuci od początku wskazują na to, że uzależniony powinien sam zdecydować o tym, że jest gotowy rozpocząć terapię. Jeśli jednak inicjatywa nie wychodzi od niego, a np. od żony, która grozi mężowi rozwodem, jeśli nie zapisze się na terapię, to motywacja może być niewłaściwa. Wtedy nic dziwnego, że ryzyko powrotu do picia czy choćby grania w gry hazardowe znacząco wzrasta. Silna motywacja jest kluczowym składnikiem podczas wychodzenia z nałogu. Nawet miłość do żony czy chęć spełnienia jej prośby to za mało.

Poza tym nawet po przebytej terapii nadal zdarzają się uzależnione osoby, które nie są w stanie przyznać przed sobą, że są np. alkoholikami. Skoro okłamują siebie samego, to nic dziwnego, że wstydzą się o tym mówić i przyznać do tego także przed obcymi osobami. To szczególnie niebezpieczne. Choćby w trakcie imprez rodzinnych czy firmowych. Skoro Twoje otoczenie nie wie, o tym, że jesteś alkoholikiem to, w taki właśnie sposób Cię traktuje. Wtedy kontrolowanie pokusy staje się bardzo trudne, a dodatkowe namowy do wypicia niejednokrotnie sprawiają, że ulegasz i wracasz ponownie na szlak uzależnienia. Całą terapię trzeba właściwie zaczynać niemal od początku.

Jak reagować na to, że bliska osoba wraca do nałogu?

Trudno powstrzymać emocje, kiedy widzisz, że bliska osoba po przebytej terapii znów  wraca do zwyczajów sprzed leczenia. Jak zatem wtedy reagować? Nie jest to prosta sytuacja. Zazwyczaj najlepsza staje się rozmowa i zachęcenie do kontynuowania leczenia. Koniecznie jakikolwiek dialog powinien odbywać się na trzeźwo. Warto zastanowić się nad nową motywacją, ale też dopasowaną formą terapii. Jeśli nastąpił powrót do ostrego picia, takiego jak przed leczeniem, to lepiej udać się do ośrodka terapii. Niekoniecznie innego, gdyż nawet najlepsi specjaliści nie są w stanie uchronić pacjentów przed zejściem z drogi wolności od uzależnienia. Przy łagodnym piciu być może wystarczą systematyczne spotkania z terapeutą czy też spotkania grupowe. Lepiej reagować wcześniej, zanim nałóg znów będzie chciał przejąć kontrolę nad Twoim życiem, nawet jeśli w obecnej chwili jest on na dość bezpiecznym poziomie.

Szczerość w kontakcie z terapeutą jest zawsze najważniejsza, dlatego nie ukrywaj przed nim tego, że znów pijesz.

Uzależnienie to choroba, z której bardzo często nie da się wyleczyć raz na zawsze. Można za to skutecznie z nią walczyć. Nie można oczekiwać, że chory nigdy nie zboczy z drogi, którą razem z terapeutą obrali. Jednak nie oznacza to, że powinieneś na siłę szukać tłumaczeń dla kolejnego powrotu do nałogu. Ważne jest bardziej to, aby pokazać mu, że istnieje znacznie więcej metod na radzenie sobie z problemami czy emocjami – uprawianie sportu, czytanie książek, poświęcanie się nowym pasjom czy rozmowy z bliskimi.

Czy można nie dopuścić do powrotu do nałogu?

Niestety nie da się przewidzieć i z góry założyć, że chory nigdy nie wróci do nałogu. Czasem jedno potknięcie wystarczy, aby kilkuletni wysiłek runął w jednej chwili. Co zatem możesz zrobić, aby wspomóc osobę uzależnioną przed nią samą? Przede wszystkim na pewno pomocne będzie wsparcie – nie mylić z naciskaniem i notorycznym przypominaniu, że chory nie może np. pić. Zaufanie oraz motywowanie często bywają kluczowe. Uzależniony musi wiedzieć, że ma na kogo liczyć, nawet jeśli chwilowo podwinie mu się noga. Razem pielęgnujcie powody, dla których walka z uzależnieniem jest warta tego całego wysiłku.  Tylko tyle i często aż tyle możesz zrobić, aby zmniejszyć ryzyko całkowitego powrotu do nałogu jeszcze sprzed terapii.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19