Blog

Problem alkoholu wśród młodzieży i dzieci

Problem alkoholu wśród młodzieży i dzieci

Choć w ostatnich latach odsetek pijących nastolatków maleje, problem alkoholu wśród młodzieży wciąż pozostaje żywy. Średni wiek inicjacji alkoholowej u polskich dzieci wynosi zaledwie 12-14 lat.[1] Zdarzają się jednak ekstremalne przypadki pijanych ośmiolatków czy dziesięciolatków, którzy trafiają na oddziały intensywnej terapii w stanie całkowitej nietrzeźwości.

Większość osób w tak młodym wieku nie zastanawia się nad konsekwencjami takich praktyk. Mogą być one natomiast bardzo mocno odczuwalne w życiu dorosłym.

W jakim wieku młodzież w Polsce sięga najczęściej po alkohol?

Według raportu ESPAD 80% polskich dzieci w wieku 15-16 lat oraz aż 93% nastolatków w wieku 17-18 co najmniej raz w życiu sięgnęło po alkohol.

Co więcej, prawie 50% polskich nastolatków w wieku od 15 do 16 lat piło alkohol w ostatnich 30 dniach. Aż 34% wypiło więcej niż 5 piw/ drinków na jednej imprezie. Odsetek osób pijących jest jeszcze wyższy wśród drugich klas szkół średnich. W takiej grupie wiekowej po alkohol w ostatnim miesiącu sięgnęło aż 76% ankietowanych.[2]

Dane te są szokujące, jednak bardziej niepokojące jest to, że polskie dzieci również coraz częściej biorą przykład ze starszych kolegów. W 2019 roku aż 35% ankietowanych dzieci w wieku poniżej 13 lat przyznało się do spożywania alkoholu co najmniej raz w swoim życiu.[3]

Według danych z raportu młodzież nie ma także umiaru w spożywaniu trunków. Aż 1/5 osób z drugich klas szkół średnich w ciągu ostatnich 30 dniach upoiła się do takiego stanu, że doświadczała zaburzeń równowagi lub chwilowego zaniku pamięci.[4]

Dlaczego młodzież pije alkohol?

Ciężko jest znaleźć nastolatka, który potrafiłby racjonalnie uargumentować, dlaczego sięga po alkohol. Nie ma w tym nic dziwnego. Czasem nawet my (dorośli) nie rozumiemy, co nas skłoniło do sięgnięcia po kolejne piwo lub kolejną lampkę wina.

Większość nastolatków deklaruje, że alkohol pomaga im po prostu wzbogacić spotkania towarzyskie oraz ulepszyć jakość imprezy (45% i 42% ankietowanych). Dzieci bardzo mocno odpychają od siebie myśl, że napoje alkoholowe pomagają im czuć się bardziej akceptowanym i lubianym przez rówieśników. Aż 90% ankietowanych zaprzecza takim sugestiom.

Niepokojące jest jednak to, że młodzież często sięga świadomie po alkohol ze względu na swój zły stan psychiczny. Aż ¼ polskich nastolatków biorących udział w badaniu zadeklarowało, że piło alkohol ze względu na swoje słabe samopoczucie. Jest to szczególnie niepokojące, gdyż takie osoby od najmłodszych lat budują nawyk sięgania po alkohol w sytuacjach depresyjnych. Co trzeci nastolatek przyznaje także, że pije, by zapomnieć o swoich problemach. Picie alkoholu wśród młodzieży stało się bardzo popularnym antydepresantem, który pomaga im „wyleczyć się” z problemów emocjonalnych. [5]

Okiem psychologa – czemu młodzież realnie pije alkohol?

Presja otoczenia

W środowisku wyższych klas szkół podstawowych i szkół średnich istnieje bardzo silna presja społeczna. Dzieci w wieku 15-19 lat przeżywają prawdziwą burzę hormonalną i odczuwają mocną potrzebę bycia zrozumianym przez rówieśników. Nastolatki starają się zrobić wszystko, by być lubianym i akceptowanym przez środowisko. Dopasowują swój ubiór, ogólny wygląd, muzykę czy nawet nawyki alkoholowe do docelowej grupy społecznej. Wszystko po to, by poczuć się częścią społeczności. Choć niewiele nastolatków przyznaje się do tego, że pije, by nie zostać wykluczonym, większość z nich jawnie przyznaje, że osoby niepijące bywają ofiarami wywierania presji rówieśniczej.[6]

Dodanie odwagi

Alkohol wśród nastolatków często używany jest również, by dodać odwagi. Okres nastoletni związany jest z wieloma przeżyciami, które są dla nas nowe – pierwszy partner, pierwszy zawód miłosny czy pierwsze poważne przyjaźnie. Dzieci nie są na tyle dojrzałe emocjonalnie, by zapanować nad burzą emocji, która kłębi się w ich głowach. W tej burzy powinni pomóc dorośli, jednak nie zawsze taki scenariusz jest możliwy do spełnienia. Nastolatkowie często niechętnie dzielą się z rodzicami swoimi rozterkami życiowymi lub rodzice są zbyt nieobecni w życiu dziecka. Wtedy najprostszym rozwiązaniem jest dla nastolatka sięgnięcie po alkohol. Poalkoholowa euforia pomaga młodym osobom pozbyć się nieśmiałości, a niektórym nastolatkom pomaga w zapominaniu o problemach.

Relacja z rodzicami

Problem alkoholu wśród młodzieży może jednak wynikać z czynników niezwiązanych z rówieśnikami, lecz z rodzicami. Bardzo często we wczesnym wieku po napoje alkoholowe sięgają dzieci pijących rodziców. Rodzic jest dla dziecka wzorem. Jeśli od najmłodszych lat obserwuje ono, że mama lub tata radzi sobie ze stresem poprzez alkohol, będzie to dla niego naturalny sposób rozwiązywania trudnych sytuacji.

Oczywiście nie każde dziecko alkoholika będzie alkoholikiem – taka zależność nie istnieje. Jednak dopóki nie zrozumie ono samodzielnie, że rodzice nie potrafią sobie radzić z trudnymi sytuacjami w zdrowy sposób, alkohol będzie dla niego domyślnym rozwiązaniem.

Potrzeba autonomii

Dość często po alkohol sięgają też młode osoby, które były w dzieciństwie pozbawione lub miały mocno ograniczoną autonomię. Brak spełnionej potrzeby autonomiczności w dzieciństwie może spowodować, że nastolatek będzie chciał silnie eskalować swoją dojrzałość. W eskalowaniu dojrzałości takim młodym osobom pomaga oczywiście alkohol, który symbolizuje osiągnięcie wieku pełnoletności i dojrzałości.

Jakie są skutki zdrowotne picia alkoholu wśród młodzieży i dzieci?

Skutki zdrowotne picia napojów procentowych przez młodzież lub dzieci mogą być naprawdę poważne.

Nasz mózg aktywnie rozwija się do 25 roku życia, a nadużywanie alkoholu w wieku nastoletnim może poważnie uszkodzić jego strukturę. Do najczęstszych długofalowych skutków należą problemy lękowe w życiu dorosłym czy przedwczesne starzenie się mózgu.

Takie zmiany mogą przyczynić się do przyszłościowych problemów z uzyskaniem wyższego wykształcenia. Zależność tę potwierdzają statystyki – niewielka ilość osób dorosłych z problemem alkoholowym w wieku 13-19 lat ma wykształcenie wyższe niż średnie.

Jak rozpoznać problem z alkoholem u nastolatka?

Nikt nie zna dziecka lepiej niż rodzic, dlatego podstawą jest obserwacja. Oznaki problemu z alkoholem u nastolatka mogą być różne. Możemy zaliczyć do nich m.in.: opuszczanie lekcji, słabsze oceny, wracanie późną wieczorową porą, zmiana grupy znajomych czy woń alkoholu po powrocie do domu.

Czy można zapobiec – jak uchronić dziecko przed alkoholem?

Niestety nie da się temu całkowicie zapobiec, jednak są pewne sposoby, które mogą znacznie zminimalizować ryzyko uzależnienia naszego dziecka w wieku nastoletnim.

W uzależnienia znacznie rzadziej popadają dzieci, których rodzice są po prostu obecni. Jest to podstawa, która uchroni Twoje dziecko nie tylko przed złymi nałogami, lecz pomoże mu w prawidłowym rozwijaniu się. Rodzic powinien być obecny i powinien aktywnie interesować się tym, co dzieje się w życiu jego potomka. Dziecko nie powinno czuć się jednak osaczone, gdyż skrajnością może być pozbawienie potomka autonomii. Jest ona podstawą do budowania zdrowej relacji rodzic-dziecko.

Źródła:

[1] Instytut Badań Rynkowych i Społecznych, Raport: Alkohol w życiu młodzieży w wieku 15-18 lat, grudzień 2020, strona 3, link: https://ibris.pl/wp-content/uploads/2020/12/Alkohol-w-%C5%BCyciu-m%C5%82odzie%C5%BCy-w-wieku-15-18-lat.pdf

[2] European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, ESPAD Report 2019: Rsults form the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, 2019, http://www.espad.org/sites/espad.org/files/2020.3878_EN_04.pdf

 

[3] IBIDEM

[4] IBDIEM

[5] IBIDEM

[6] Instytut Badań Rynkowych i Społecznych, Raport: Alkohol w życiu młodzieży w wieku 15-18 lat, grudzień 2020, strona 4, link: https://ibris.pl/wp-content/uploads/2020/12/Alkohol-w-%C5%BCyciu-m%C5%82odzie%C5%BCy-w-wieku-15-18-lat.pdf

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19