DO KOGO JEST ADRESOWANA TERAPIA?

Przyjęcie do ośrodka NEFO

Pierwszy krok do podjęcia terapii w Ośrodku Terapii Uzależnień NEFO to kontakt telefoniczny lub mailowy (za pomocą formularza kontaktowego) z naszym doradcą.

 

 • Bez skierowania: Ty lub Twoja bliska osoba NIE musi być skierowana przez lekarza lub innego specjalistę, aby zostać przyjętym.
 • Formularz zgłoszeniowy / rozmowa wstępna: podczas rozmowy z doradcą w Ośrodku NEFO, przeprowadzimy z Tobą krótki wywiad lub wykorzystamy formularz zgłoszeniowy w celu zaproponowania formy i programu terapii dostosowanego do Twoich potrzeb.
 • Personalizacja: podczas pierwszego kontaktu zidentyfikujemy Twoje problemy i wymagania, wyjaśnimy wszystkie aspekty świadczonych przez nas usług, omówimy koszty i opcje płatności oraz odpowiemy na wszelkie inne pytania.

 

Pomożemy Ci wybrać program leczenia, który zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby.

 

 

Aby wziąć udział w terapii w Ośrodku NEFO musisz:

 • Mieć ukończone 18 lat
 • Być wystarczająco stabilny medycznie i sprawny fizycznie, aby uczestniczyć w programie zajęć
 • Zmotywowany do zmiany swojego życia i przejścia procesu zdrowienia

Stawiamy na tolerancję

Głęboko wierzymy w ideę różnorodności i wyznajemy zasadę, iż każdy zasługuje na pomoc bez względu na płeć, tożsamość, religię, kulturę, narodowość, czy orientację seksualną. Szanujemy wyjątkowość i staramy się zapewnić jak najlepsze środowisko dla wszystkich naszych klientów i pracowników.

Chociaż posiadamy odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w szerokim spektrum uzależnień, nie możemy zająć się następującymi przypadkami:

 

 • Aktywna i nieleczona psychoza
 • Przestępcy seksualni
 • Aktywne lub niekontrolowane samookaleczanie
 • Aktywna lub niekontrolowana przemoc lub agresja
 • Osoby niezdolne do życia w społeczeństwie
 • Osoby skierowane na terapię wyrokiem sądu
 • Osoby w złym stanie fizycznym kwalifikującym się do hospitalizacji
 • Osoby z ograniczoną zdolnością do poruszania się

Samodzielne wyjście z ośrodka / usunięcie z ośrodka / zadatek

UWAGA: Wpłata zadatku jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca dla pacjenta w Ośrodku. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z zapoznaniem się uczestnika terapii z informacjami dotyczącymi przyjazdu ( dostępne na stronie www.nefo.pl ) Zadatek jest bezzwrotną formą przedpłaty. W przypadku rezygnacji z terapii w okresie od dnia wpłaty zadatku do dnia rozpoczęcia terapii, zadatek może zostać zaliczony na poczet przyszłej terapii w Ośrodku, jeśli pacjent zdecyduje się na rozpoczęcie terapii w ciągu pół roku od dnia rezygnacji. Ceną obowiązującą za terapię jest w tym przypadku aktualna cena obowiązująca na dzień rozpoczęcia terapii.

W przypadku decyzji pacjenta o opuszczeniu ośrodka przed ukończeniem terapii lub w przypadku usunięcia pacjenta z ośrodka z powodu naruszenia regulaminu, pacjent traci możliwość korzystania z bezpłatnych usług świadczonych po zakończeniu programu (dostęp do grupy wsparcia, możliwości uczestnictwa w spotkaniach absolwentów, możliwości wzięcia udziału w kolejnych etapach terapii w przypadku terapii zdalnej NEFO Online®).

Zgodnie z regulaminem, jeśli pacjent zrezygnuje z terapii podczas trzech pierwszych dni pobytu ( dotyczy terapii stacjonarnej w ośrodku ), pacjent ma prawo do uzyskania zwrotu kosztów terapii pomniejszonych o kwotę zadatku.

Po tym czasie, w przypadku rezygnacji, koszty nie są zwracane. W takiej sytuacji część wpłaty za niewykorzystaną terapię może być zaliczona na poczet przyszłej terapii, jeśli pacjent zdecyduje się na powrót do ośrodka w ciągu 6 miesięcy od dnia rezygnacji.

W przypadku usunięcia pacjenta z ośrodka z powodu naruszenia regulaminu, pacjent traci prawo do uzyskania zwrotu kosztów oraz nie przysługuje mu możliwość powrotu do Ośrodka.

Polityka ZERO PRZEMOCY

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO wyznaje zasadę zerowej tolerancji dla jakichkolwiek aktów przemocy we wszystkich aspektach swojej działalności (ośrodek terapii, administracja, grupy programu NEFO Online®, grupy wsparcia, mitingi AA/NA).

W przypadkach, gdy dojdzie do sytuacji użycia przemocy lub potencjalnego użycia przemocy a interwencja kryzysowa bez użycia przemocy oraz techniki deeskalacji i uspokajania okażą się nieskuteczne, zostaną wprowadzone środki nadzwyczajne, które obejmują wsparcie personelu służb ratowniczych (Pogotowie Ratunkowe, Policja) w rozwiązaniu sytuacji przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich klientów i personelu na miejscu.

Co zabrać ze sobą do ośrodka?

Co zabrac ze sobą (terapia pobytowa) Czego nie zabierać (terapia pobytowa)
 • lekarstwa wyłącznie oryginalnie zapakowane z załączonym dawkowaniem
 • komfortowe ubrania (w ilości potrzebnej na ok. 7-14 dni, gdyż usługi pralnicze są na miejscu)
 • kapcie lub obuwie domowe ( do używania na terenie Ośrodka )
 • piżamę
 • strój sportowy (szorty, dres, sportowe obuwie itp.)
 • strój do pływania ( kąpielówki )
 • kosmetyki (pasta do zębów, szampon, krem do golenia, mydło itp.)
 • ręczniki
 • odzież wierzchnią odpowiednią do pory roku (kurtkę przeciwdeszczową, płaszcz, kozaki itp)
 • książki (mogą zostać w depozycie jeśli będą nieodpowiednie)
 • odtwarzacz MP3 z wgraną muzyką (bez funkcji wifi, kamery i dyktafonu)
 • 30 dniowy zapas papierosów (mogą być przekazane do depozytu)
 • pieniądze na dokupienie papierosów w pobycie dłuższym niż 4 tygodnie oraz na inne drobne wydatki
 • TELEFON KOMÓRKOWY – korzystanie w wyznaczonym czasie
 • laptopów, tabletów, elektroniki, smartwatchów
 • kamer i sprzętu video
 • lekarstw bez oryginalnych opakowań, luzem lub w blistrach
 • ubrań odwołujących się do używania alkoholu i narkotyków lub promujących seksizm, nienawiść, rasizm lub homofobię
 • przyborów i sprzętu do zażywania narkotyków
 • elektrycznych kocy, poduszek i podkładek
 • broni, niebezpiecznych, ostrych przedmiotów (w tym noży, scyzoryków itp)
 • drogiej biżuterii i ubrań
 • materiałów pornograficznych
 • płynu do płukania ust i innych kosmetyków zawierających alkohol
 • jedzenia ( z wyjątkiem wody w butelkach oryginalnie zamkniętych )
 • napojów energetyzujących
 • suplementów w postaci odżywek dla sportowców
 • dużych ilości gotówki
 • wody po goleniu, kolońskiej, toaletowej/perfum zawierających alkohol
 • dezodorantów w aerozolu, lakierów do włosów i innych kosmetyków w aerozolu
Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19