Motywacja

Relacja z DDA – Dorosłym Dzieckiem Alkoholika

Relacja z DDA – Dorosłym Dzieckiem Alkoholika

W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się o syndromie DDA. Odnosi się on do osób wychowujących się z co najmniej jedną osobą uzależnioną od alkoholu. Obecnie takie pojęcie funkcjonuje w powszechnym obiegu, również stawiane jest jako diagnoza, w której rezultacie powstają placówki oferujące wsparcie właśnie takim osobom.

Jak radzić sobie w relacji z DDA?

Funkcjonowanie w takim związku jest trudne, ale nie niemożliwe. Na samym początku warto zrozumieć, że wychowanie się w takiej rodzinie buduje w dziecku złe stany emocjonalne, bardzo często o dużej intensywności. Aby mogło przetrwać w tak trudnych warunkach, musi zacząć radzić sobie, można powiedzieć, że na własną rękę. W taki sposób powstają mechanizmy, których zadaniem jest ochrona przed wyniszczającym wpływem środowiska. Jednak nie zawsze złe wspomnienia z dzieciństwa mają odzwierciedlenie w dorosłym życiu.

Problemy z tworzeniem kontaktów emocjonalnych z drugim człowiekiem wynikają między innymi z tego, że osoby te często są świadkami kłótni, widzą, jak rodzice wzajemnie robią sobie krzywdę. Bardzo często zdarza się, że sami doświadczają ich agresji. Takie osoby skrzywdzono w dzieciństwie, dlatego nie wiedzą jak radzić sobie z budowaniem swojego własnego świata. Świata, który powinien być bezpieczny, czyli zupełnie inny niż ten, który kiedyś był ich codziennością.

Problemy DDA

Zdecydowana większość Dorosłych Dzieci Alkoholików charakteryzuje się takimi aspektami jak: negatywny obraz siebie, złe doświadczenia w bliskich relacjach oraz brak podstawowych umiejętności interpersonalnych.

1. Lęk przed bliskością – DDA nie jest łatwo zbliżyć się do drugiej osoby, ponieważ kojarzy mu się to z krzywdą. Zdecydowanie łatwiej w takiej sytuacji pobudzić mechanizmy obronne i zachować dystans, gdyż to sprawia, że poczucie bezpieczeństwa wzrasta.
Warto zaakceptować potrzebę autonomii, ale nie rezygnować całkowicie z prób. Należy łagodnie zachęcać do zbliżania się poprzez pozytywny sposób. Im więcej szczęśliwych doznań i wspomnień tym łatwiej i szybciej jest zachować poczucie bezpieczeństwa w DDA.

2. Trudność w wyrażaniu potrzeb i uczuć – DDA regularnie doświadczają frustracji własnych potrzeb. Ponieważ w rodzinie takiej osoby cała uwaga skupiana była na uzależnionym, to na potrzeby i uczucia dziecka nie było miejsca. Nie powoduje to jednak ich całkowitego zaniknięcia. Aby odbudować w partnerze wrażliwość na uczucia i potrzeby trzeba przede wszystkim dużo pytać, kontrolować, sprawdzać i upewniać się, że wszystko jest w porządku. Wtedy DDA uwierzy, że ktoś się nim interesuje i nie jest obojętny na jego potrzeby, więc możliwa będzie zmiana.

3. Agresywne reakcje – ciężko jest pozostać otwartym i pozytywnie nastawionym na kogoś, kto nas atakuje. Tak samo, jak zagrożone zwierzę jest w stanie zaatakować, tak samo DDA, kiedy poczuje się nieswojo, potrafi zranić. Najlepiej zachować spokój, nie panikować i nie wytwarzać niepotrzebnej paniki. Kiedy emocje opadną, można przystąpić do wytłumaczenia swoich działań, co przyczyni się do zmniejszenia poczucia zagrożenia a tym samym agresji.

4. Trudność w odnalezieniu się w roli rodzica – to również bardzo problematyczny rozdział w życiu DDA. Obawia się on bowiem, że z braku wzorca, który powinien wynieść z domu, nie poradzi sobie. DDA boi się, że zachowanie rodziców, do którego ma bardzo krytyczny stosunek, zostanie powielone w jego przypadku. Często dochodzi do tego poczucie winy i frustracji w związku z niesprawdzeniem się w nowej, tak ważnej roli.

Relacja z DDA – Dorosłym Dzieckiem Alkoholika, Blog Ośrodek Terapii Nefo

Chwal to, co dobre

Aby wesprzeć i podbudować DDA – pochwal go za to, co pozytywne i podkreśl, jak bardzo różni się zachowaniem od swojego ojca czy matki. Doda mu to nie tylko pewności siebie, ale podbuduje wiarę we własne możliwości. Bardzo ważnym czynnikiem jest, aby nie krytykować, kiedy coś nie wyjdzie. Zamiast tego lepiej tłumaczyć, że błędy zdarzają się każdemu i to jest w porządku.

DDA, pomimo wielu problemów, mają w sobie ogromny potencjał. Często okazuje się, że pod silnymi mechanizmami obronnymi skrywana jest duża serdeczność i szczera chęć dzielenia się. Jeśli więc uda się wspólnie przebrnąć przez trudności i oswoić krzywdy, to jest duża szansa na udany, szczęśliwy związek.

Czy DDA może stworzyć udany związek?

Z pewnością są osoby, które nie mają z tym problemu. Istnieją jednak grupy, które mają naprawdę poważny problem z ułożeniem sobie udanego i zgodnego związku. Należy pamiętać, że za osobiste doświadczenia nie można ponosić winy. Nie wiń siebie za to, że masz z czymś kłopot, że sobie z czymś nie radzisz. To, kim jesteś, ma swoje źródło, za które ty nie ponosisz odpowiedzialności.

Teraz przyszedł czas dla ciebie. Zrób miejsce na swoje życie, swoje emocje, swoje potrzeby. Zacznij dbać o siebie, o to, co czujesz. Nie chodzi o to, żeby się odcinać, kłócić czy obrażać. Nic z tych rzeczy. Zmień po prostu proporcje do tego wszystkiego. Przełamuj wstyd i zacznij mówić, ale nie każdemu i nie w każdej sytuacji. Trzeba wiedzieć, kiedy, komu i o czym opowiadać, ale DDA zazwyczaj milczą na temat tego, co ich spotkało. Powoli, na tyle ile to możliwe i dobre dla ciebie, zacznij się otwierać.

Bliskość w tym świecie jawi się jako coś pożądanego, ale także zagrażającego, gdyż zawsze ktoś jest skrzywdzonym, a ktoś inny krzywdzącym. To właśnie zmiana tych schematów i przekonań ukształtowanych w dzieciństwie w rodzinie alkoholowej jest niezbędna do wyzdrowienia.

Leczenie DDA

Celem terapii DDA jest udzielenie wsparcia. Terapeuta ma pomóc uporządkować, nazwać trudne przeżycia z przeszłości i pozwolić osobie z problemem DDA szerzej zrozumieć swoją sytuację, dostrzec związek pomiędzy teraźniejszością a dzieciństwem.

Warto podjąć terapię DDA zwłaszcza w momencie, gdy problem alkoholowy lub tematyka z tego właśnie obszaru zaczyna dominować. Nierzadko osoby z syndromem DDA same powoli zaczynają wchodzić na drogę uzależnienia (od alkoholu, hazardu, narkotyków). Taka terapia może odbywać się indywidualnie lub grupowo. To, jaką formę leczenia wybrać, zależy przede wszystkim od DDA.

Badania potwierdzają, że osoby z syndromem DDA po ukończeniu leczenia lepiej kontrolują swoje emocje i potrafią je dobrze rozumieć. Relacje z innymi osobami poprawiają się, rośnie poziom zadowolenia z życia, zaczyna się mocno wierzyć w siebie. Takie osoby osiągają stabilność emocjonalną, wewnętrzny spokój oraz mają w sobie więcej optymizmu i zaczynają żyć na swoich warunkach.

Pamiętajmy, że niezależnie od tego, w jakiej rodzinie się wychowywaliśmy mamy prawo czuć się kochani i doświadczać bliskości, otwartości i intymności. Każda osoba zasługuje na szczęśliwy i zgodny związek, niezależnie od tego, jakie ma wspomnienia z dzieciństwa.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19