Relacje z wydarzeń w NEFO

DŹWIĘKOTERAPIA W NEFO

W ubiegłą sobotę w Ośrodku Terapii Uzależnień NEFO odbył się warsztat „Kąpiel – podróż w dzwiękach mis i gongów”. Warsztat prowadził Łukasz Tchórzewski znany jako „alkoholik_z_tiktoka”.
Zgodnie z naszą misją łączymy w terapii różne metody, narzędzia i aktywności mające na celu wzbogacenie zajęć oraz zwiększenie skuteczności terapii.
Relaksacyjno-terapeutyczny koncert z wykorzystaniem instrumentów z całego świata jest jedynym w swoim rodzaju doświadczeniem. Przewodnim instrumentem, który gra w czasie seansu jest gong. Generuje on potężne wibracje, które docierają nie tylko do naszych uszu, ale odczuwane są w całym ciele. Silnie rezonujące dzwięki wpływają na ciało i umysł spowalniając przepływ fal mózgowych, redukując stres, uwalniając od lęków i przywracając naturalną równowagę i harmonię.
Fale dźwiękowe masują ciało, organy wewnętrzne, umysł, regulują stany emocjonalne oraz niwelują napięcia. Równowaga między ciałem, umysłem i emocjami przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania terapii, przyspiesza proces zdrowienia, wpływa na lepszy sen, poprawę koncentracji i ogólny dobrostan pacjenta.
Początki dźwiękoterapii sięgają kilku tysięcy lat wstecz gdzie na terenach dzisiejszej Azji stosowano je do zapowiadania rytuałów i ceremonii. Z czasem zaobserwowano, co zostało później potwierdzone naukowo, że dźwięki mis i gongów poprawiają krążenie krwi, usuwanie toksyn z ciała, przyspieszają gojenie ran i regenerację.
Serdeczne podziękowania za super koncert oraz podzielenie się swoimi doświadczeniami dla @Łukasz Tchórzewski od Ośrodka NEFO oraz wszystkich uczestników terapii.

Wspomnienie lata…

Lato w Ośrodku Nefo to nie tylko terapia. W ramach czasu wolnego, oprócz naszych regularnych zajęć sportowo-rekreacyjnych organizujemy wraz z podopiecznymi wspólny czas dla integracji.

Tym razem było ognisko, pieczone kiełbaski oraz wspaniały koncert zagrany i zaśpiewany przez naszych uzdolnionych muzycznie podopiecznych, wśród których znalazło się czworo gitarzystów.  Przy różnorodnym repertuarze, w radosnej atmosferze, na tle pięknej zieleni, miło było spędzić czas w kręgu przy ognisku. Było wesoło, śpiewająco, tanecznie, a chwilami…nostalgicznie. Muzyka nas uwrażliwia, inspiruje, wzmacnia relacje, a także …. łagodzi obyczaje. Dziękujemy Wam Kochani za Waszą muzykę, za śpiew oraz  za piękny, wspólny czas.

Jesień w Nefo

Chociaż lato już za nami, piękna pogoda wciąż zachęca nas do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Bliskość jeziora daje wiele możliwości naszym podopiecznym, niezależnie od pory roku. Są wśród nich kajakarze, miłośnicy wędkowania, pływacy a nawet… amatorzy morsowania. Wspaniałą atrakcję stanowi podziwianie otaczającej nas przyrody z pokładu płynącego katamaranu.

Ośrodek Terapii Uzależnień Nefo to nie tylko terapia. To także sport, rekreacja, dbanie o kondycję, bliskość natury, a nade wszystko wzajemne wsparcie, integracja, wspólne działania, budowanie relacji.

Dziękujemy Arkowi Zacharskiemu za bezpieczną organizację wszelkich form aktywności dla naszych podopiecznych oraz wszystkim naszym Terapeutom za zaangażowanie oraz realizację programu terapeutycznego na najwyższym poziomie.

Warsztaty bębniarskie

Podstawą terapii w Ośrodku Nefo jest bogata oferta programowa. Jedną z wielu aktywności zajęciowych proponowanych naszym podopiecznym są warsztaty na bębnach afrykańskich. Prowadzone przez doświadczonego instruktora i pasjonata bębnów Piotra Schuttę warsztaty są ciekawym uzupełnieniem psychoterapii oraz okazją do integracji grupy. Dużą wartością tych zajęć jest możliwość zdobycia nowych umiejętności oraz poznanie techniki gry w trakcie zabaw i gier rytmicznych. Uczestnicy mają poczucie sprawczości, poczucie własnego wkładu w tworzenie wspólnego efektu. Dzięki muzykoterapii budujemy i wzmacniamy naszą uważność, która jest niezwykle ważną kompetencją w procesie wychodzenia z uzależnienia, pozwalającą zmienić nawykowe reakcje.
Poznawanie siebie poprzez przekraczanie własnych granic oraz wychodzenie ze strefy komfortu, budowanie dobrych relacji w grupie oraz duża dawka radości i pozytywnej energii – to wszystko dzieje się podczas warsztatów bębniarskich w Nefo.

Rozmowa z Panem Łukaszem

W pierwszy majowy weekend w Ośrodku Nefo spotkaliśmy się z naszym gościem. Pan Łukasz – przez 20 lat uzależniony od alkoholu i narkotyków, od dwóch lat trzeźwy. Uzależnienie doprowadziło go do bezdomności. Utraciwszy pracę oraz mieszkanie, zaczął tułać się po ulicach Berlina. Pan Łukasz podzielił się z naszymi podopiecznymi swoją historią. Opowiadał o pobytach na kolejnych terapiach, o tym jak trudno było uwolnić się z labiryntu uzależnień i bezdomności oraz o tym jak ostatecznie dzięki terapii i pomocy innych ludzi, znalazł drogę własnego rozwoju.

Jest to autentyczna, bardzo poruszająca historia człowieka, który wyrwał się z mrocznych doświadczeń swojego życia, by zacząć budować je na nowo.

Już niedługo Wy także będziecie mieli okazję by wysłuchać nagrania rozmowy z Panem Łukaszem, które zamieścimy na naszym kanale YouTube.

Wiosenne Tai Chi

Wiosna na dobre zagościła w Nefo. Wykorzystaliśmy okazję, by zrealizować nasze warsztaty Tai Chi wśród budzącej się do życia przyrody. Aktywność fizyczna jest doskonałym uzupełnieniem terapii.

Tai Chi opiera się o ćwiczenia wykonywane powoli, z pełną świadomością każdego ruchu, każdej zmiany, która zachodzi podczas niego w naszym organizmie.

Ogromnie cieszymy się z zaangażowania naszych pacjentów w warsztaty.

Wielkanoc 2021

Wielkanoc w NEFO była niezwykle aktywna. Częścią programu terapeutycznego w naszym ośrodku jest aktywność fizyczna.

Dlatego w Święta postawiliśmy na ruch oraz rekreację. Dziękujemy naszym podopiecznym za inicjatywę i aktywny udział w turnieju tenisa stołowego oraz meczu piłki nożnej. 

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19