Kwestionariusz Hazardu

opracowany na podstawie SOGS*

1. Proszę wskazać rodzaje hazardu uprawiane przynajmniej raz w życiu.
Dla każdego przykładu proszę zaznaczyć jedną odpowiedź:
„wcale”, „rzadziej niż raz w tygodniu” albo „raz w tygodniu lub częściej”

Proszę zaznaczyć „+„ jedną z możliwości,
dla każdej z wymienionych gier wcale rzadziej niż raz w tygodniu raz w tygodniu lub częściej
a gra w karty na pieniądze
b zakłady na wyścigach koni, psów lub innych zwierząt
c sportowe zakłady bukmacherskie
d gra w kości na pieniądze
e gry w kasynie (legalnym lub nie)
f gra w lotto, inne gry liczbowe lub zakłady pieniężne
g gra w bingo pieniężne
h gra na giełdach
i granie na automatach (na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych)
j gra na pieniądze w gry wymagające zręczności (np. w kręgle, w bilard, w golfa lub inne)
k loterie pieniężne, fantowe lub inne gry losowe
l inne formy hazardu nie wymienione wyżej:

2. Jaką największą ilość pieniędzy zaryzykowałaś/eś kiedykolwiek w ciągu jednego dnia?
 nigdy nie ryzykowałem
 mniej niż 5 złotych
 od 5 do 50 złotych
 od 50 do 500 złotych
 od 500 do 5.000 złotych
 od 5.000 do 50.000 złotych
 ponad 50.000 złotych

3. Zaznacz, która z niżej wymienionych osób, z Tobą związanych, ma (lub miała) skłonność do hazardowego grania:
 ojciec
 matka
 brat lub siostra
 dziadek lub babka
 małżonek lub partner
 moje dziecko (dzieci)
 inni krewni
 przyjaciel lub ktoś inny ważny w moim życiu

4. Jak często wracasz następnego dnia by się odegrać?
 nigdy
 czasem (rzadziej niż w połowie przypadków, gdy przegrywam)
 większość razy, gdy przegrywam
 zawsze, gdy przegrywam

5. Czy kiedykolwiek twierdziłaś/eś, że wygrałeś podczas, gdy w rzeczywistości przegrałeś?
 nigdy
 tak, ale rzadziej niż w połowie przegranych przypadków
 tak, w większości przypadków

6. Czy uważasz, że hazard stanowił kiedykolwiek dla Ciebie problem?
 nie
 tak, ale tylko w przeszłości (aktualnie nie)
 tak

7. Czy kiedykolwiek grałaś/eś więcej/dłużej niż pierwotnie planowałeś?
 tak  nie

8. Czy ktokolwiek krytykował Cię z powodu Twojego grania lub mówił Ci, że masz problem
z hazardem (bez względu na to czy uważałeś, że ma rację czy nie)?
 tak  nie

9. Czy kiedykolwiek miałeś poczucie winy z powodu tego, w jaki sposób grasz lub z powodu konsekwencji Twojego grania?
 tak  nie

10. Czy kiedykolwiek próbowałaś/eś przestać grać na pieniądze, a jednocześnie nie wierzyłaś/eś w to, że jesteś w stanie przestać?
 tak  nie

11. Czy kiedykolwiek ukrywałaś/eś przed współmałżonkiem, dziećmi, lub innymi ważnymi dla Ciebie osobami blankiety druków zakładów, bilety loterii, pieniądze z zakładów, kwity dłużne lub inne dowody świadczące o Twoim graniu?
 tak  nie

12. Czy kiedykolwiek miały miejsce poważne nieporozumienia z osobami najbliższymi o to jak gospodarujesz pieniędzmi?
 tak  nie

13. (Jeżeli odpowiedziałaś/eś TAK na pytanie 12) Czy spory dotyczące pieniędzy miały jakikolwiek związek z Twoim hazardowym graniem?
 tak  nie

14. Czy kiedykolwiek pożyczyłaś/eś pieniądze od kogoś i nie zwróciłeś ich z powodu hazardowego grania?
 tak  nie

15. Czy kiedykolwiek, na hazardowe granie, poświęciłaś/eś czas, który należało wykorzystać na naukę lub na pracę?
 tak  nie

16. Jeżeli pożyczałaś/eś pieniądze na hazardowe granie lub na pokrycie długów związanych z hazardem, zaznacz skąd je brałaś/eś? (zaznacz TAK lub NIE dla każdego punktu)
a) z pieniędzy domowych  tak  nie
b) od współmałżonka  tak  nie
c) od krewnych swoich lub współmałżonka  tak  nie
d) z banków, kas pożyczkowych lub spółek kredytowych  tak  nie
e) z kart kredytowych  tak  nie
f) od lichwiarzy  tak  nie
g) spieniężyłaś/eś akcje, obligacje lub inne zabezpieczenia (gwarancje)  tak  nie
h) sprzedałaś/eś osobistą lub rodzinną własność  tak  nie
i) zadłużałaś/eś swój rachunek bankowy (czeki bez pokrycia)  tak  nie
j) masz (miałaś/eś) otwarty kredyt u bukmachera  tak  nie
k) masz (miałaś/eś) otwarty kredyt w kasynie  tak  nie

 

Interpretacja wyników:
Każda odpowiedź „tak” = jeden punkt
Nie należy liczyć pkt. 1,2,3,12,16 j,16 k.
0 punktów – nie ma problemu hazardu
1 – 4 punktów – drobne problemy z hazardem
5 lub więcej punktów – prawdopodobnie jesteś uzależniony od hazardu

* Lesieur, H.R. i Blume, S.B., 1987. The South Oaks Gambling Screen (SOGS): nowy instrument służący identyfikacji patologicznych hazardzistów. American Journal of Psychiatry 144, str. 1184-1188