Test Uzależnienia od Nikotyny Fageströma

Proszę o zaznaczenie jednej właściwej odpowiedzi do każdego pytania.

1. Jak szybko po przebudzeniu zapala Pan(i) pierwszego papierosa?
a) Do 5 minut ( 3 pkt),
b) W ciągu 6-30 minut (2 pkt),
c) W ciągu 31-60 minut ( 1 pkt),
d) Po 60 minutach ( 0 pkt).

2. Czy ma Pan(i) trudności z powstrzymaniem się od palenia w miejscach gdzie jest to zakazane?
a) Tak ( 1 pkt),
b) Nie ( 0 pkt).

3. Z którego papierosa jest Panu(i) najtrudniej zrezygnować?
a) Z pierwszego ( 1 pkt),
b) Z każdego następnego ( 0 pkt).

4. Ile papierosów wypala Pan(i) w ciągu dnia?
a) 10 lub mniej (0 pkt),
b) 11-20 ( 1 pkt)
c) 21-30 ( 2 pkt),
d) 31 i więcej ( 3 pkt)

5. Czy częściej pali Pan(i) papierosy w ciągu pierwszych godzin po przebudzeniu, niż w pozostałej części dnia?
a) Tak ( 0 pkt),
b) Nie ( 1 pkt)

6. Czy pali Pan(i) papierosy nawet wtedy, gdy jest Pan(i) tak chory(a), że musi leżeć
a) Tak ( 1 pkt),
b) Nie (0 pkt).

Interpretacja wyników Testu Uzależnienia od Nikotyny Fageströma
1. Jeśli uzyskał Pan/Pani od 0 do 2 punktów, oznacza to bardzo niski stopień uzależnienia,
2. Jeśli uzyskał Pan/Pani od 3 do 4 punktów, oznacza to niski stopień uzależnienia,
3. Jeśli uzyskał Pan/Pani 5 punktów, oznacza to umiarkowany stopień uzależnienia,
4. Jeśli uzyskał Pan/Pani od 6 do 7 punktów, oznacza to wysoki stopień uzależnienia,
5. Jeśli uzyskał Pan/Pani od 8 do 10 punktów, oznacza to bardzo wysoki stopień uzależnienia.