Kwestionariusz Hazardu

Opracowany na podstawie SOGS*

1. Proszę wskazać rodzaje hazardu uprawiane przynajmniej raz w życiu.
Dla każdego przykładu proszę zaznaczyć jedną odpowiedź:
„wcale”, „rzadziej niż raz w tygodniu” albo „raz w tygodniu lub częściej”

Proszę zaznaczyć „+„ jedną z możliwości, dla każdej z wymienionych gier wcale rzadziej niż raz w tygodniu raz w tygodniu lub częściej

 1. gra w karty na pieniądze
 2. zakłady na wyścigach koni, psów lub innych zwierząt
 3. sportowe zakłady bukmacherskie
 4. gra w kości na pieniądze
 5. gry w kasynie (legalnym lub nie)
 6. gra w lotto, inne gry liczbowe lub zakłady pieniężne
 7. gra w bingo pieniężne
 8. gra na giełdach
 9. granie na automatach (na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych)
 10. gra na pieniądze w gry wymagające zręczności (np. w kręgle, w bilard, w golfa lub inne)
 11. loterie pieniężne, fantowe lub inne gry losowe
 12. inne formy hazardu nie wymienione wyżej:

2. Jaką największą ilość pieniędzy zaryzykowałaś/eś kiedykolwiek w ciągu jednego dnia?

 nigdy nie ryzykowałem
 mniej niż 5 złotych
 od 5 do 50 złotych
 od 50 do 500 złotych
 od 500 do 5.000 złotych
 od 5.000 do 50.000 złotych
 ponad 50.000 złotych

3. Zaznacz, która z niżej wymienionych osób, z Tobą związanych, ma (lub miała) skłonność do hazardowego grania:

 ojciec
 matka
 brat lub siostra
 dziadek lub babka
 małżonek lub partner
 moje dziecko (dzieci)
 inni krewni
 przyjaciel lub ktoś inny ważny w moim życiu

4. Jak często wracasz następnego dnia by się odegrać?

 nigdy
 czasem (rzadziej niż w połowie przypadków, gdy przegrywam)
 większość razy, gdy przegrywam
 zawsze, gdy przegrywam

5. Czy kiedykolwiek twierdziłaś/eś, że wygrałeś podczas, gdy w rzeczywistości przegrałeś?

 nigdy
 tak, ale rzadziej niż w połowie przegranych przypadków
 tak, w większości przypadków

6. Czy uważasz, że hazard stanowił kiedykolwiek dla Ciebie problem?

 nie
 tak, ale tylko w przeszłości (aktualnie nie)
 tak

7. Czy kiedykolwiek grałaś/eś więcej/dłużej niż pierwotnie planowałeś?

 tak  nie

8. Czy ktokolwiek krytykował Cię z powodu Twojego grania lub mówił Ci, że masz problem
z hazardem (bez względu na to czy uważałeś, że ma rację czy nie)?

 tak  nie

9. Czy kiedykolwiek miałeś poczucie winy z powodu tego, w jaki sposób grasz lub z powodu konsekwencji Twojego grania?

 tak  nie

10. Czy kiedykolwiek próbowałaś/eś przestać grać na pieniądze, a jednocześnie nie wierzyłaś/eś w to, że jesteś w stanie przestać?

 tak  nie

11. Czy kiedykolwiek ukrywałaś/eś przed współmałżonkiem, dziećmi, lub innymi ważnymi dla Ciebie osobami blankiety druków zakładów, bilety loterii, pieniądze z zakładów, kwity dłużne lub inne dowody świadczące o Twoim graniu?

 tak  nie

12. Czy kiedykolwiek miały miejsce poważne nieporozumienia z osobami najbliższymi o to jak gospodarujesz pieniędzmi?

 tak  nie

13. (Jeżeli odpowiedziałaś/eś TAK na pytanie 12) Czy spory dotyczące pieniędzy miały jakikolwiek związek z Twoim hazardowym graniem?

 tak  nie

14. Czy kiedykolwiek pożyczyłaś/eś pieniądze od kogoś i nie zwróciłeś ich z powodu hazardowego grania?

 tak  nie

15. Czy kiedykolwiek, na hazardowe granie, poświęciłaś/eś czas, który należało wykorzystać na naukę lub na pracę?

 tak  nie

16. Jeżeli pożyczałaś/eś pieniądze na hazardowe granie lub na pokrycie długów związanych z hazardem, zaznacz skąd je brałaś/eś? (zaznacz TAK lub NIE dla każdego punktu)

 1. z pieniędzy domowych  tak  nie
 2. od współmałżonka  tak  nie
 3. od krewnych swoich lub współmałżonka  tak  nie
 4. z banków, kas pożyczkowych lub spółek kredytowych  tak  nie
 5. z kart kredytowych  tak  nie
 6. od lichwiarzy  tak  nie
 7. spieniężyłaś/eś akcje, obligacje lub inne zabezpieczenia (gwarancje)  tak  nie
 8. sprzedałaś/eś osobistą lub rodzinną własność  tak  nie
 9. zadłużałaś/eś swój rachunek bankowy (czeki bez pokrycia)  tak  nie
 10. masz (miałaś/eś) otwarty kredyt u bukmachera  tak  nie
 11. masz (miałaś/eś) otwarty kredyt w kasynie  tak  nie

Interpretacja wyników:

Każda odpowiedź „tak” = jeden punkt
Nie należy liczyć pkt. 1,2,3,12,16 j,16 k.

0 punktów – nie ma problemu hazardu
1 – 4 punktów – drobne problemy z hazardem
5 lub więcej punktów – prawdopodobnie jesteś uzależniony od hazardu

* Lesieur, H.R. i Blume, S.B., 1987. The South Oaks Gambling Screen (SOGS): nowy instrument służący identyfikacji patologicznych hazardzistów. American Journal of Psychiatry 144, str. 1184-1188

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

NEFO

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590