Test MAST (uzależnienie od alkoholu)

Test Mast stosowany jest podczas badania lekarskiego,
ale możesz spróbować sam się sprawdzić.

 1. Czy uważa Pan/Pani, że pije Pan/Pani w normie ( mniej lub tyle co inni )?…(2 pkt za „nie”)
 2. Czy kiedykolwiek wstał Pan/Pani rano po piciu poprzedniego dnia i nie pamiętał Pan/Pani części poprzedniego dnia?… (2 pkt za „tak”)
 3. Czy Pana/Pani małżonka(ek), rodzice albo ktoś z bliskiej rodziny miał do Pana/Pani żal lub pretensje o picie?… (1 pkt za „tak”)
 4. Czy potrafi Pan/Pani przerwać picie bez wysiłku po wypiciu jednego lub dwu kieliszków?… (2 pkt za „nie”)
 5. Czy miał Pan/Pani kiedyś poczucie winy z powodu picia?… (1 pkt za „tak”)
 6. Czy przyjaciele i krewni uważają Pana/Panią za pijącego w normie (mniej lub tyle samo co inni)?… (2 pkt za „nie”)
 7. Czy zawsze potrafi Pan/Pani przerwać picie, kiedy tego Pan/Pani chce… (2 pkt za „nie”)
 8. Czy kiedykolwiek był Pan/Pani na zabraniu Anonimowych Alkoholików lub podobnego ruchu?… (5 pkt za „tak”)
 9. Czy kiedykolwiek brał Pan/Pani udział w bójce po wypici alkoholu?… (1 pkt za „tak”)
 10. Czy Pana/Pani picie było kiedykolwiek przyczyną konfliktów między Panem/Panią, a małżonkiem, rodzicami, albo krewnymi?… (2 pkt za „tak”)
 11. Czy Pana/Pani małżonek albo inny członek rodziny kiedykolwiek zwracał się o pomoc z powodu Pana/Pani picia… (2 pkt za „tak”)
 12. Czy kiedykolwiek stracił Pan/Pani przyjaciela z powodu picia?… (2 pkt za „tak”)
 13. Czy kiedykolwiek miał Pan/Pani kłopoty w pracy, w szkole, z powodu picia?…
  (2 pkt za „tak”)
 14. Czy kiedykolwiek stracił Pan/Pani pracę z powodu picia?… (2 pkt za „tak”)
 15. Czy kiedykolwiek nie dotrzymał Pan/Pani zobowiązań opuścił Pan/Pani dom lub pracę na 2 dni lub więcej z powodu picia alkoholu?… (2 pkt za „tak”)
 16. Czy pije Pan/Pani dość często do południa?… (1 pkt za „tak”)
 17. Czy ktoś powiedział Panu/Pani, że ma Pan/Pani chorą wątrobę (np. marskość)?…
  (2 pkt za „tak”)
 18. Czy miał Pan/Pani kiedyś po dłuższym piciu alkoholu majaczenia alkoholowe (Delirium tremens), albo silne drżenie mięśniowe, albo słyszał Pan/Pani głosy lub widział rzeczy, których naprawdę tam nie było?…(5 pkt za majaczenie alkoholowe, 2 pkt za pozostałe)
 19. Czy kiedykolwiek zgłaszał się Pan/Pani do kogoś z prośbą o pomoc z powodu picia?… (5 pkt za „tak”)
 20. Czy kiedykolwiek był Pan/Pani w szpitalu z powodu picia?…(5 pkt za „tak”)
 21. Czy kiedykolwiek był Pan/Pani pacjentem oddziału psychiatrycznego, a picie było przynajmniej częściową przyczyną, dla której tam się Pan/Pani znalazł?… (2 pkt za „tak”)
 22. Czy kiedykolwiek zwracał się Pan/Pani do szpitala, poradni, lekarza, psychologa lub duchownego, z powodu kłopotów emocjonalnych, które przynajmniej częściowo były związane z alkoholem?…(2 pkt za „tak”)
 23. Czy kiedykolwiek był Pan/Pani zatrzymany za jazdę po pijanemu?…
  (2 pkt za każde zatrzymanie)
 24. Czy był Pan/Pani kiedyś zatrzymany lub osadzony w areszcie, choćby no kilka godzin z powodu zachowań spowodowanych alkoholem?… (2 pkt za każde zatrzymanie)

Interpretacja wyników Testu MAST

 1. Jeśli uzyskał Pan/Pani  5 punktów lub więcej –spełnia Pan/Pani kryteria alkoholizmu.
 2. Jeśli uzyskał Pan/Pani 4 punkty –prawdopodobnie jest Pan/Pani alkoholikiem
 3. Jeśli uzyskał Pan/Pani poniżej 3 punktów –prawdopodobnie nie jest Pan/Pani alkoholikiem.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

NEFO

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590