Test Uzależnienia od Nikotyny Fageströma

Proszę o zaznaczenie jednej właściwej odpowiedzi do każdego pytania.

1. Jak szybko po przebudzeniu zapala Pan(i) pierwszego papierosa?

 1. Do 5 minut ( 3 pkt),
 2. W ciągu 6-30 minut (2 pkt),
 3. W ciągu 31-60 minut ( 1 pkt),
 4. Po 60 minutach ( 0 pkt).

2. Czy ma Pan(i) trudności z powstrzymaniem się od palenia w miejscach gdzie jest to zakazane?

 1. Tak ( 1 pkt),
 2. Nie ( 0 pkt).

3. Z którego papierosa jest Panu(i) najtrudniej zrezygnować?

 1. Z pierwszego ( 1 pkt),
 2. Z każdego następnego ( 0 pkt).

4. Ile papierosów wypala Pan(i) w ciągu dnia?

 1. 10 lub mniej (0 pkt),
 2. 11-20 ( 1 pkt)
 3. 21-30 ( 2 pkt),
 4. 31 i więcej ( 3 pkt)

5. Czy częściej pali Pan(i) papierosy w ciągu pierwszych godzin po przebudzeniu, niż w pozostałej części dnia?

 1. Tak ( 0 pkt),
 2. Nie ( 1 pkt)

6. Czy pali Pan(i) papierosy nawet wtedy, gdy jest Pan(i) tak chory(a), że musi leżeć

 1. Tak ( 1 pkt),
 2. Nie (0 pkt).

Interpretacja wyników Testu Uzależnienia od Nikotyny Fageströma

 1. Jeśli uzyskał Pan/Pani od 0 do 2 punktów, oznacza to bardzo niski stopień uzależnienia,
 2. Jeśli uzyskał Pan/Pani od 3 do 4 punktów, oznacza to niski stopień uzależnienia,
 3. Jeśli uzyskał Pan/Pani 5 punktów, oznacza to umiarkowany stopień uzależnienia,
 4. Jeśli uzyskał Pan/Pani od 6 do 7 punktów, oznacza to wysoki stopień uzależnienia,
 5. Jeśli uzyskał Pan/Pani od 8 do 10 punktów, oznacza to bardzo wysoki stopień uzależnienia.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

NEFO

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590