Blog

Jak wyjść z uzależnienia od telefonu? Eksperci Nefo podpowiadają!

Jak wyjść z uzależnienia od telefonu? Eksperci Nefo podpowiadają!

W dobie wszechobecnych w naszym życiu technologii i urządzeń elektronicznych powszechnym problemem staje się uzależnienie od telefonu i komputera, a także social media. Człowiek odczuwa stres i dyskomfort bez swojego smartfona, a brak wieści z Internetu przez dłuższy czas wywołuje lęk. Jak sobie z tym radzić i kiedy możemy mówić o faktycznym uzależnieniu? Zapraszamy do przeczytania artykułu!

Użytkowanie telefonu a uzależnienie

Fonoholizm to uzależnienie, które polega na nadmiernym korzystaniu z urządzenia mobilnego. Podobnie jak inne uzależnienia behawioralne objawia się silną potrzebą wewnętrzną, wręcz przymusem robienia czegoś – w tym wypadku noszenia przy sobie telefonu, sprawdzania wiadomości oraz podglądania życia znajomych na portalach społecznościowych.

Psychologowie często porównują uzależnienie od telefonu do alkoholizmu – dłuższy brak urządzenia powoduje panikę i wycofanie, a także objawy odstawienia. Objawy fonoholizmu gwałtownie się nasilają, gdy chory nagle odkrywa, że nie może znaleźć swojego telefonu. Poczucie skrajnego dyskomfortu i rozdrażnienia nie opuści go, dopóki go nie odzyska.

Fonoholizm – jak sobie z nim poradzić?

Pierwszym krokiem do walki z każdym uzależnieniem jest uświadomienie sobie, że problem dotyczy Ciebie:

 • nie możesz prowadzić rozmowy ze znajomymi, ponieważ ciągle zerkasz na telefon;
 • przeglądasz Facebooka, zamiast spędzać czas z bliskimi;
 • zaczyna brakować Ci czasu na pracę i obowiązki domowe, a także hobby;
 • tracisz umiejętność komunikowania się z ludźmi na żywo;
 • masz syndrom FOMO, czyli odczuwasz lęk, gdy przez dłuższy czas nie sprawdzasz informacji w sieci.

Takie oznaki wyraźnie świadczą o tym, że jesteś uzależniony od telefonu. Zwykle możesz uporać się z tym samodzielnie lub z pomocą najbliższych, ale jeśli okaże się to zbyt trudne, warto skorzystać z pomocy psychologicznej w nowoczesnym ośrodku leczenia uzależnień. Terapeuta pomoże Ci odpowiednio podejść do leczenia i przeprowadzi przez cały proces, jednak większa część pracy nad problemem leży po Twojej stronie – musisz chcieć uniezależnić się od telefonu, Internetu i social media.

Sposoby na przezwyciężenie uzależnienia

Aby wyleczyć się z fonoholizmu, potrzebne są chęci i silna wola. Często jest to sposób na złagodzenie stresu, radzenie sobie z problemami takimi jak samotność lub brak poczucia sensu. Telefon staje się lekarstwem na emocje i trudności, z którymi sobie nie radzisz.

Co więc możesz zrobić, by przezwyciężyć chęć korzystania ze smartfona lub przeglądania social media:

 • przeanalizuj sytuacje, w których sięgasz po telefon i emocje, jakie Ci wtedy towarzyszą;
 • kontroluj czas, który spędzasz w sieci;
 • wycisz urządzenie i wyłącz powiadomienia;
 • zostaw telefon w innym pokoju i sukcesywnie wydłużaj czas bez niego.

Gdy czujesz potrzebę sięgania po telefon, znajdź przyjemną dla siebie alternatywę dla tej czynności – hobby lub zajęcie, które daje Ci radość i pomaga się zrelaksować. Spróbuj też wyjść do ludzi, by zaspokoić swoje potrzeby socjalne w prawdziwym życiu, a nie w sieci. Zapisz się na warsztaty grupowe, wyjdź do galerii czy muzeum, odśwież stare znajomości.

uzaleznienie-od-elektroniki-i-telefonu

Mechanizmy terapeutyczne

Terapia uzależnień behawioralnych, w tym także fonoholizmu czy nałogowego korzystania z portali społecznościowych, wymaga kompleksowego podejścia. Kluczem do wyleczenia jest uświadomienie sobie istnienia problemu i zrozumienie przyczyn nadużywania telefonu czy komputera. Mogą do nich należeć:

 • strach przed samotnością;
 • chęć bycia potrzebnym;
 • nadmierny stres;
 • brak motywacji do życia;
 • potrzeby socjalne.

Gdy chory upora się z własnymi emocjami i problemami, przestanie sięgać po telefon, by zapełnić wewnętrzną pustkę lub zmniejszyć stres. Ważnym elementem terapii jest także nauka zarządzania własnym czasem.

W Nefo możesz liczyć na naszą pomoc!

Jeśli czujesz, że Twój telefon odcina Cię od realnego życia i zabiera Ci zbyt wiele czasu, pomyśl o profesjonalnej terapii. W Nefo leczymy uzależnienie od elektroniki, a także portali społecznościowych, pomożemy Ci poradzić sobie z syndromem FOMO i problemami, które leżą u podstaw fonoholizmu. Na naszych zajęciach terapeutyczny możesz pracować, tak jak lubisz – w grupie lub indywidualnie, stacjonarnie, a także online. Napisz do nas i wróć do realnego życia!

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19